Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Как да победим змей? – 1 – Видях Исус да идва – Дуайт Нелсън

Томас Джилеспи, декан на Принстънската теологична семинария, обича да разказва за едно момче, което трябвало да напише кратка автобиография. Тъй като не могло да измисли подходящо въведение, момчето отишла при майка си, която в този момент се суетяла в кухнята и приготвяла вечерята. Неочаквано попитало: „Мамо, как съм роден?“
Майката отдавна очаквала такова запитване по въпроса за човешкото възпроизводство, но съвсем не била готова да говори за пчеличките и птичките в този напрегнат момент. Отправила го с изтъркания израз: „Щъркелът те донесе, скъпи.“
Момчето поклатило глава и отишло във всекидневната, където баба му плетяла. Отново попитало: „Бабо, как е родена майка ми?“ Но бабата била от викторианската епоха и бягала от тази тема като дявол от тамян. Тя също набързо обяснила: „Щъркелът донесе майка ти“.
„Но тогава как си родена ти?“ – упорствало детето.
„И мене ме е донесъл щъркелът“, отговорила тя.
Детето й благодарило, върнало се в стаята си и написало: „През последните три поколения в семейството ни не е имало нормално раждане“.
Момчето е право, нали така? На планетата ни не е имало нормално раждане от години, не е ли така? Дори в църквата не е имало нормално раждане в продължение на поколения! Нещо става в света! Нещо става в църквата! И светът, и църквата са се променили. Промяната е драматична и драстична.

Отчаяна война
Истината е следната: ние сме във война и битката се разгаря. Стратегията се състои в една-единствена дума: интензификация.
В края на 1991 г. вестниците докладваха, че през годината са се водили 14 войни – от Югославия до Литва и Совето, от Ел Салвадор до Ирак и Кувейт. През 1991 г. са се водили 14 войни между противопоставящи се човешки армии. Четиринадесет умножено по хиляди майки и бащи, които са плакали, когато децата им не са се завърнали у дома. Но в този списък дори не бе спомената войната, в която са се били и която са загубили повече човешки същества, отколкото във всички останали конфликти.
Най-скъпото бойно поле, най-кървавата от всички войни дори не се споменава, защото се води не между две държави, а между две уши, т.е. в мозъка ни. Това е война за верността на всяко човешко същество.
Има война и битката става все по-интензивна.
Прочетете отново онези загадъчни думи от Апокалипсиса: „И стана война на небесата“ (Откр. 12:7).
Астрофизикът Стивън Хокин написа бестселъра „Кратка история на времето“. Това, което ще прочетете в следващите шест стиха, е кратката история на времето от божествена гледна точка. Това е кратка история на жестока космическа война:
„И стана война на небесата; излязоха Михаил [апокалиптичното име на Христос отпреди Неговото въплъщение] и Неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: ‘Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.’ А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си дотолкоз, щото да бягат от смърт. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.“
Разбрахте ли значението? „Понеже знае, че му остава малко време!“ Забележете: основната стратегия на змея е интензификацията. За него времето и интензитета са обратно пропорционални. Колкото повече има от едното, толкова повече намалява другото. Казано по други начин, колкото повече му намалява времето, толкова повече се разярява. Колкото повече приближаваме към края, толкова по-голяма става сатанинската ярост.
Чуйте, ние сме във война и битката става все по-интензивна. Затова често чувате хората от по-възрастното поколение да идеализират спокойствието и сигурността от детските си години и да си спомнят, как добре са се държали и колко по-зрели са били от днешните младежи. После следват оплакванията за състоянието на съвременната младеж: няма зачитане на авторитета, прекалена разпуснатост в секса, злоупотреба с наркотици още от най-ранна възраст, бунтовно поведение, лъжи и т.н. Въпросът, който неизбежно задават, е: „Защо не могат да бъдат такива, каквито ние бяхме?“

Защо не могат да бъдат такива, каквито ние бяхме?
Ако сте от по-възрастното поколение, ще ви кажа защо: Защото не са живели по ваше време. Сигурни сте, че днес е по-зле! Води се война и битката се разгорещява. Младите биват пленявани чрез арсенал, който е много по-изтънчен и унищожителен от всичко видяно в човешката история. По тях се стреля не само извън, но и вътре в църквата. „Защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време!“
Виждали ли сте фалшива банкнота? Нося една в портфейла си. Ако ви се разплатя с нея, ще забележите измамата, само когато я обърнете от другата страна. Един приятел от щата Орегън ми я даде преди няколко години. Изглежда съвсем истинска от едната страна. Обърнете ли я ще прочетете следните думи: „Съжалявам много, измамен си, глупако.“ Не ти става много приятно.
Но за да продължа с илюстрацията, нека предположим, че оригиналната десетдоларова банкнота е била създадена едва вчера. Ако веднага се заема с фалшифицирането й, очевидно всичките ми усилия ще се основават на еднодневни опити и проучвания.
Но ако имам цяла седмица на разположение? Не е ли логично, че ако имам повече време, ще успея да направя много по-успешна фалшификация? Коя фалшива банкнота ще бъде по-добре изработена – направената само след един ден на опити и наблюдение или тази, която е била плод на едноседмична работа? Очевидно втората.
А какво ще стане, ако имам цяла година на разположение? А десетилетие? Век? Хилядолетие? Не е ли логично да заключим, че колкото по-дълго време имам, толкова по-измамна и унищожителна ще бъде фалшификацията?
Ето го и Луцифер – змеят, дяволът, Сатана. Не мислите ли, че поколенията, живеещи в края на времето, ще станат мишена на най-фините му и страшни фалшификации, които е изнамерил през хилядолетията на бунт срещу неговия и нашия Творец?
Обзалагате се, че днес е по-зле, отколкото в младостта ви! Положението е хиляди пъти по-зле.
В дяволския военен арсенал има технически чудеса, които ни хипнотизират. Компютърните игри много фино пробутват идеите за насилие и физическо отмъщение чрез невинния образ на здравеняка Марио, който печели награди, като убива всички, изпречили се на пътя му. А ние поглъщаме всичко това!
Детските комикси възвеличават окултизма и свръхестественото по такъв забавен и привлекателен начин, че просто не можете да се откъснете от тях. И децата ни са като омагьосани. (Буквално ОМАГЬОСАНИ!)
Помислено е и за възрастните. Многобройните блудкави филми и сериали подиграват светостта на брака и омаловажават родителските задължения. Защо дори християни се смеят на тези глупости с часове и въобще не усещат, как ноктите на змея сграбчват душите им? Брилянтна стратегия за фалшифициране. Зрителите биват подготвяни за неизбежния ден, когато самите те ще се сблъскат в реалния живот със същата етична дилема или сексуално изкушение. И в този момент на атака ще бъдат подмамени да посрещнат кризата така, както са я виждали стотици пъти по глупавите сериали.
И змеят печели битката отново. И отново. И отново.
Всеки път, когато отивам с колата си до съседния град, минавам покрай един новосъздаден видео-център. Чудесно място. Сигурен съм, че изкарват доста пари, като заемат касети на всеки, който плати 1-2 долара. Очевидно няма нищо лошо във видеото нито от технологична, нито от морална гледна точка. (Нашата църква изработва програми за телевизионната мрежа „Трите ангела“.)
Но змеят е зад кулисите и примамва хората да пожертват своите ценности. Хубаво е, че е настъпила събота вечер. Родителите трябва да се погрижат за развлечението на децата си. (Или може би обратното?) И какво е простото разрешение: наемане на видеокасета! И така, милиони от тези касети навлизат в християнските домове. Никъде по лъскавите им обвивки не личат ноктите на змея. Няма значение оценката, поставена от цензурата. Драконът може да се крие както зад G, така и зад R.
Не е необходимо да си доктор по философия, за да откриеш, че ако една фалшификация трябва да изглежда като истина, необходимо е да прилича на нещо истинско. Но ако хората избират фалшификацията безкрайно много пъти, можете да сте сигурни, че много скоро ще загубят способността си да правят разлика между фалшиво и истинско. Когато това се случи, стават като неподвижни патици пред мушката на ловеца.
Мисля, че всички ние, ако спрем за миг и се замислим, можем лесно да разберем стратегията, използвана от интелигентния змей за подмамване на тези, които желае да хване на въдицата: телевизионни програми, статии в списания, увеселителни събирания, стремеж към богатство и известност. Наистина започвате с добрите неща. Слагате оценка G. Но с течение на времето изисквате все повече и бавно и незабележимо измествате истинското и го замествате с фалшификацията. Стигаме дотам, че накрая сами си поставяме някоя майсторска измама на трона на сърцето си. Браво на змея!
Но това не е всичко! Тук не става въпрос за някакъв митичен змей – онова апокалиптично създание, което опустошава и воюва. Знаем, че сме изправени пред същество, което някога е било най-висшето творение във вселената (виж Езекиил 28 гл.). Същество, което все още може да се преобразява в светъл ангел (2 Кор. 11:14). Същество, което се е опитало да стане Бог (виж Исая 14 гл.). Но в небето няма място за две божества. Онзи, който дошъл втори, си отишъл първи. Узурпаторът бил изхвърлен. Но нещастието никога не обича да седи със самота. Последната клетва на излизане от Божието присъствие била: „Ще взема със себе си всичките Ти чада! Само гледай!“
И когато Бог станал човешко чадо (Откр. 12:5), за да докаже, че ще изпълни това, което е обещал, змеят издигнал въплътилия се Творец на позорен кръст. Най-накрая наблюдаващата вселена разбрала истината: целта на бунтовника е да унищожи самия Бог – да стане Бог. Змеят има толкова силно желание да осъществи мечтата си, че се е заел да унищожи всичко и всеки, изпречили се на пътя му.
„Горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време!“
Ние сме във война и битката става все по-ожесточена.

Как да оцелеем?
Как ще оцелеем, вие и аз? Как ще живеем през месеците, които ни остават? „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота до толкоз, щото да бягат от смърт“ (Откр. 12:11).
Не е ли съвсем ясно, че за да оцелеем след засилващите се атаки, трябва да се хванем за сила, която е извън нас? Змеят прониква навсякъде. Той е навсякъде. При това съвсем не спи.
Наскоро прекарах няколко часа в Амстердам по време на престоя ми за полета за Южна Африка. Какво тъжно изложение е този град – както повечето градски центрове – разкриващо „плодовете“ на освободения морал и свободата от религиозните „вериги“. Исках да си купя пощенска картичка, която да изпратя на семейството си. Но разхождайки се по оживения булевард единственото нещо, което можах да намеря по будките, бяха купчини от нещата, наричани в страната ни порнографски снимки. Не бяха прикрити, а изложени на показ. На никой не му мигва окото! Змеят прониква навсякъде. Стоката му се предлага не само на „стари мръсници“, но и на млади хора, които сега възмъжават. Имам 3000 такива младежи в района на моята църква. Неподвижни патици пред мушката на ловеца. Но не сме ли и всички ние в това положение?
Същото е важeло и за НЕГО – Бог, навлязъл в крепостта на злото. Витлеемското бебе. Както С. Луис се изразява: „Праведният Цар, дошъл с маска“. Облечен в човешко естество като един от нас, Той бе „Бог с нас“. Ядеше и спеше, смееше се и плачеше. Неочаквано и съвсем брутално Той бе умъртвен заради нас. Агнето от Апокалипсиса бе заклано от Луцифер. Когато Исус раздра ужасната тъмнина на Голгота с вика: „Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“, хората най-накрая разбраха, на каква цена се води тази кървава война. Когато наранената Му глава се вдигна в предсмъртния вик „Свърши се“, прозвуча триумфиращия звън, отбелязващ края на царството на змея – звън, който все още се носи по всички кътчета на необятната Божия вселена.
„Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя“ (Откр. 12:10).
Чуйте, как е изразена тази мисъл в друга класическа апокалиптична книга – “Великата борба“:
„Като изгони Сатана от небето, Бог изяви Своята справедливост и защити честта на трона Си. Но когато човекът съгреши, поддавайки се на измамите на отстъпилия дух, Бог доказа Своята любов, като отдаде единородния Си Син да умре за падналия човешки род. В изкуплението се разкрива характерът на Бога. Мощното доказателство на кръста показа на цялата вселена, че Божието управление в никакъв случай не може да бъде обвинено за престъпното поведение на Луцифер“ (с. 308, бълг. издание от 1993 г.).
„С предсмъртното издихание на Спасителя: ‘Свърши се!’, удари камбаната, обявяваща смъртта на Сатана. Изходът от продължилата толкова дълго велика борба бе решен и окончателното изкореняване на злото бе осигурено“ (с. 309 от бълг. издание).
Наскоро проповядвах в Сакраменто, Калифорния. Настъпваше петък вечер, когато забелязах в църквата да влиза млад човек с черна тениска, на която пишеше САТАНА. Не можеше да има съмнение. С големи червени букви пишеше САТАНА. Започнах да се чудя, каква ли ще бъде публиката. Приближи се до мен и протегна ръка. Тогава успях да прочета, че под големия надпис е написано с малки букви: „… е победен.“ Фю! Все още бях сред приятели!
Триумфалната вест от Апокалипсиса и за приятели, и за врагове е: „Сатана е победен.“ Наистина това бе победоносният вик на Голгота през онзи Разпети петък. Агнето победи змея. Всеки Исусов последовател има сигурност в тази победа. „А те го победиха чрез кръвта на Агнето“ (Откр. 12:11).
Как да победим змея? Чрез кръвта на Агнето. Ето защо гл. 12 от Апокалипсиса завършва с описание на народа от последното време, който обича Исус: „Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус“ (Откр. 12:17).
Съвсем не е случайно, че в Откр. 14:12 се използват почти същите думи като в 12:17 – и двата текста представят едно и също поколение от времето преди края. „Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.“ И в двата стиха се описва един народ, държащ се здраво за Исус.
Тук е тайната. Виждате, че в края на времето има двойна интензификация: на змея, който засилва атаките си, се противопоставя поколение, което засилва вярата си. Интензификацията изисква все по-голяма вяра, защото предстои космическия сблъсък между змея и последното поколение.
Вярвам, че сега е времето за поява на това поколение. Как са описани тези хора? Те се държат здраво за Исус. Сигурно ще попитате: „Но как мога да се хвана за Исус?“ Размислете върху следващите редове от „Великата борба“:
„Живеем в най-тържествения период от историята на света. Участта на лутащите се човешки маси, населяващи земята, е пред непосредствено разрешение. Нашето бъдещо благополучие, а и спасението на другите, зависи от посоката, в която вървим сега. Имаме нужда да бъдем водени от Духа на истината. Всеки последовател на Христос трябва сериозно да се запита: ‘Господи, какво искаш да направя?'“ (с. 369 от бълг. издание от 1993 г.).
Заедно с това наставление е изречен и един съвет на Исус към последното поколение:
„Имаме нужда да се смиряваме пред Господа с пост и молитва и да разсъждаваме много върху Неговото слово, особено върху сцените на съда. Сега трябва да търсим по-дълбока и по-жива връзка с Божествените неща. Нямаме нито миг за губене. Около нас се развиват събития от най-голяма важност; намираме се на омагьосана от Сатана почва. Не спете, Божии стражи; врагът бди отблизо, готов е във всеки момент да скочи върху вас и да ви направи своя плячка, ако се отпуснете и задремете“ (пак там).
Разбрахте ли смисъла? „С пост и молитва разсъждавайте много върху Неговото слово.“ Засилването на атаките трябва да бъде посрещнато със засилване на вярата. Знам, че и преди сте се молили; знам, че и преди сте чели Свещеното писание. Но усещате ли, че в засилващата се житейска битка – наречена „Великата борба“ – Апокалипсисът призовава теб и мен към нова и по-силна вяра? Макар че и преди сме имали някакъв живот на посвещение, вече е дошло време битката да ни подтикне да изследваме Божия ум и сърце. На карта сме заложили вечността. Скоро за нас това ще стане въпрос на живот и смърт.
Изправни пред засилващата се борба, не е ли сега време да отворим нова страница, да напишем нова глава, да започнем нов молитвен живот с Бога? Стига с лъскави залъгалки. Използвайте тази старомодна сила, която не е никак популярна в нашите кръгове от много време насам. Да се хванем здраво за Исус… да открием ново измерение на силата в общението ни с Бога: сега е времето за това, приятелю.
Малко момче бързало за автобуса една сутрин. Тичало и силно задъхано стигнало до спирката, но автобусът се изнизал пред него. Случаен минувач отбелязал: „Много лошо, синко. Не си тичал достатъчно бързо.“ Момчето едва успяло да отговори: „Не, господине, тичах достатъчно бързо. Просто не тръгнах навреме.“
Закъсняваме. Змеят знае това. Знам, че тичате бързо. Въпросът е, дали ще започнете навреме. Не отлагайте. Води се война и битката става все по-интензивна. Не можете да си позволите да тръгнете със закъснение. Точно сега е подходящото време за подходящото начало. „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване.“ Вие също можете да се включите в това свидетелстване.

„И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони и на главите му богохулни имена. И звярът, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.
И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра; поклониха се и на звяра, казвайки: ‘Кой е като тоя звяр и кой може да воюва против него?’
И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действа четиридесет и два месеца.
И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата.
И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне. Ако има човек ухо, нека слуша.
Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит. Тук е нужно търпението и вярата на светиите“ (Откр. 13:1-10).