Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Кога да започне възпитанието на детето – 3 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ВЪЗПИТАНИЕТО ЗАПОЧВА ОЩЕ ОТ ЛЮЛКАТА.
Думата „възпитание“ означава много повече от един курс на обучение
в колеж. Обучението на детето започва още от бебешка възраст на кърмачето,
прегърнато в ръцете на майката. Когато майката създава и формира
характера на децата си, тя ги възпитава. (26.1)
Родителите изпращат децата си на училище и когато направят това, си
мислят, че са ги възпитали. Но възпитанието е много по-обширно нещо,
отколкото мнозина смятат – то се състои от целия процес, в който детето
се възпитава от бебешка възраст до детството, от детството до юношеството
и от юношеството до зрелостта. Веднага щом едно дете е в състояние
да образува една мисъл, обучението му трябва да започне. (26.2)
ЗАПОЧНЕТЕ, КОГАТО УМЪТ Е НАЙ-ВЪЗПРИЕМЧИВ.
Работата за възпитанието и обучението трябва да започне от бебешката
възраст на детето, защото тогава умът е най-възприемчив и предадените
му уроци най-добре се помнят. (26.3)
ДЕЦАТА ТРЯБВА БУКВАЛНО ДА БЪДАТ ВЪЗПИТАВАНИ В ДОМАШНОТО УЧИЛИЩЕ ОТ ЛЮЛКАТА ДО ЗРЕЛОСТТА.
И както е във всяко добре ръководено училище, самите учители при-
добиват важни знания – особено майката, която е главният учител в дома,
трябва да научи най-ценните уроци на своя живот. (26.4)
ДЪЛГ НА РОДИТЕЛИТЕ Е ДА ГОВОРЯТ ДОБРИ ДУМИ …
Ден след ден родителите трябва да се учат в Христовото училище на
уроци от Този, Който ги обича. Тогава историята за Божията вечна любов
ще бъде повтаряна в домашното училище пред невръстните деца. Така
преди разумът да бъде напълно развит, децата могат да схванат правилния
дух от родителите си. (26.5) .
ИЗУЧАВАЙТЕ ДЕТСКА ПЕДАГОГИКА.
Ранното възпитание на децата е предмет, който всички трябва да
изучават. Ние трябва да направим възпитанието на децата си важна задача,
защото тяхното спасение зависи в огромна степен от обучението им в
детството. Родители и възпитатели трябва сами да поддържат чистота на
живота и на сърцето, ако желаят децата им да бъдат чисти. Като бащи и
майки ние трябва да обучим и дисциплинираме себе си. Тогава като учи-
тели у дома можем да възпитаваме нашите деца, като ги подготвяме за
безсмъртното наследство. (27.1)
ЗАПОЧНЕТЕ ПРАВИЛНО.
Вашите деца са Божия собственост, изкупени с цена. Бъдете много
внимателни, о майки и бащи, да се отнасяте с тях по христоподобен начин.
(27.2)
Юношите трябва да бъдат подготвени внимателно и мъдро, защото
лошите навици, добити в детството и юношеството, често накланят живота
към погрешен път. Дано Бог ни помогне да видим нуждата от правилното
начало. (27.3)
КОЛКО Е ВАЖНО ВЪЗПИТАНИЕТО НА ПЪРВОТО ДЕТЕ.
Първото дете трябва да бъде възпитавано с голяма грижа, защото то
ще обучава останалите. Децата порастват, повлияни от околните си. Ако
са заобиколени от шумни и високомерни хора, те също стават шумни и
почти непоносими. (27.4)
РАСТЕНИЕТО.
Това е една притча за възпитанието на детето. Постепенното развитие на
растението от едно семенце е притча за възпитанието на децата. (Марк 4:28)
Този, Който разказа тази притча, създаде малкото семенце, даде му
свойства да живее и нареди закони, които да управляват растежа му.
Истините, разкрити от тази притча, бяха осъществени в Неговия живот.
Той – Величието на небето, Царят на славата, стана бебе във Витлеем и
за известно време представляваше безпомощно същество в майчините Си
ръце. В детството Си Той говореше и постъпваше като дете, като почиташе
родителите Си и услужливо изпълняваше желанията им. Но още от първия
проблясък на разум Той постоянно израстваше в благодат и в познание
на истината. (27.5)