Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Контролиране на мисълта – 22 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Контролиране на мисълта – 22 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Трябва да стоите далеч от омагьосаната почва на Сатана и да не позволявате на умовете си да се отклоняват от верността към Бога. Чрез Христос можете и трябва да бъдете щастливи. И трябва да постигнете навика да се контролирате. Даже и мислите ви трябва да бъдат подчинени на Божията воля, а чувствата ви – под контрола на разума и религията. Да не се позволява на въображението да блуждае и следва собствените си пътища, без да се прави усилие да бъде обуздано или дисциплинирано. Ако мислите са погрешни, и чувствата ще бъдат лоши; а мислите и чувствата заедно съставляват морала. Ако мислите, че като християни от вас не се изисква да обуздавате мислите и чувствата си, попадате под влиянието на зли ангели и поканвате тяхното присъствие и контрол над вас. Ако се поддавате на впечатления и допускате подозрителни мисли, съмнение и роптание, вие ще бъдете сред най-нещастните хора и животът ви ще се окаже крах (“Свидетелства”, т. V, стр. 310).