Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС – ГЛАВА 9 – ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ (НОВ ПОГЛЕД КЪМ ИСУС) – КЕНЕТ ДЖ. ХОЛАНД

Защо Исус трябваше да бъде кръстен? Този въпрос озадачава човека. Това е било забележителна част от Исусовото служене и затова събитието е отбелязано в три от четирите Евангелия. Нещо повече, само при три случая Бог-Отец прогласява с глас от небето, свидетелствайки за Своето благоволение в Неговия Син – при кръщението Му, при Преображението (Матей 17:5; 2 Петрово 1:16-18) и когато Исус за последен път напуска Храма (Йоан 12:28). Нека тогава да поразсъждаваме за целта на Исусовото кръщение от Йоан Кръстител. Намираме отговора в 15-ти стих на Матей 3 глава, където Исус казва: „Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.“ При Своето кръщение Исус пренебрегна и отхвърли личния Си живот. Той вече не беше просто съвършен човек сред хората. Отсега нататък Той беше посветен на Своята активна публична дейност като техен Спасител. Христовото смирение на кръщението от Йоан беше печатът, който потвърди Йоановото служене и удари небесен печат на одобрение върху него. Следващата цел на Исусовото кръщение се крие в мисълта, че като наш пример – това е както уместно, така и прилично – трябва да приеме този обред. Разбира се, Той нямаше грях, от който да се покае, въпреки че Йоановото кръщение беше зов за покаяние. Исусовият акт на кръщение беше едно свидетелство за истинската Му връзка с Царството и за пряката Му връзка с Бога, владетеля на Царството. Фактът, че Исус отиде при Йоан при реката Йордан, за да бъде кръстен и че Той „веднага излезе от водата“ отбелязва, че кръщението е било чрез потапяне. Важно е също така да се отбележи и че при кръщението на Исус Божият Дух слезе върху Него. Йоан свидетелства: „Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него. И аз не Го познах, но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода, Той ми рече: ‘Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е, Който кръщава със Светия Дух'“ (Йоан 1:32,33). По този начин Йоан получава уверение, че този Исус е Царят, идещ в Неговото Царство.

„Тогава Исус идва с тях на едно място, наречено Гетсимания и казва на учениците Си: ‘Седете тук, докле отида там да се помоля…’ Дохожда при учениците Си, намира ги заспали и казва на Петра: ‘Как! Не можахте ли ни един час да бдите с Мене? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно'“ (Матей 26:36,40,41).