Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Кухненската работа – 61 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ВИСОКОТО ПРИЗВАНИЕ НА ДОМАКИНЯТА.
Няма по-важна работа от домашната. Да се готви добре, да се предложи
здравословна храна на трапезата по един привлекателен начин – това
изисква интелигентност и опит. Който приготвя храната, влизаща в
нашите стомаси, за да се превърне в кръв за подхранване на организма, заема
най -важно и възвишено положение. (371.1)
Важно е всеки юноша да бъде добре запознат с всекидневните задължения.
Може би на една млада жена няма да и се наложи да използва знанията си
по алгебра и френски език, но непременно тя трябва да се научи да меси
добър хляб, да шие добре скроен и дрехи и да извършва успешно многото
задължения, които са част от домакинската работа. (371.2)
За здравето и щастието на цялото семейство нищо не е по-жизнено
необходимо от умението и интелигентността на готвачката. Със зле при-
готвена и нездравословна храна тя може да увреди и дори да съсипе
ползотворността и на възрастните, и развитието на децата. Ако предлага
на масата храна, приспособена към нуждите на тялото, а същевременно
привлекателна и вкусна, тя може да постигне толкова много в посока към
доброто, колкото би постигнала в злото, ако държи обратната посока.
Затова по много начини щастието на живота е обвързано с верността в
обикновените задължения. (371.3)
НАУКАТА ЗА ГОТВЕНЕТО Е ВАЖНО ИЗКУСТВО.
Науката за готвенето не е маловажна …. Това изкуство трябва да се
смята за най-ценното от всички изкуства, защото е толкова тясно свързано
с живота. То трябва да получава повече внимание, защото за да се получи
добра кръв, организмът изисква добра храна. Основата на здравеопазването
е медицинската мисионска работа на доброто готвене. (372.1)
Често здравната реформа се превръща в здравна деформация без вкус-
но приготвяне на храната. Липсата на знание относно здравословното
готвене трябва да се излекува, за да има успех здравната реформа. (372.2)
Малко са добрите готвачи. Много, много майки трябва да се научат на
уроци по готвене, за да могат да поставят пред семействата си добре
приготвена, спретнато сервирана храна. (372.3)
СТАРАЙТЕ СЕ ДОБРЕ ДА ОВЛАДЕЕТЕ ТОВА ИЗКУСТВО.
Нашите сестри често не знаят как да готвят. На такива бих казала:
Отишла бих при най-добрия готвач в околността и бих останала седмици,
ако трябва, за да овладея това изкуство – интелигентното и умело готвене.
Бих постъпила така, дори ако бях на 40 години. Ваш дълг е да знаете как
да готвите, ваше задължение е да научите и дъщерите си да готвят. (372.4)
УЧЕНЕ И ОПИТ.
Храната трябва да се приготвя просто и здравословно, но това изисква
умение да я приготвим и вкусна, и полезна. За да се научат да готвят, жените
трябва да учат първо, а после да прилагат наученото на практика. Хората
страдат, защото не си правят труда да извършат това. На такива казвам:
Време е да събудите спящата си енергия и да се информирате. Не смятайте
за изгубено времето за придобиване на добро знание и опит за приготвяне
на здравословна и вкусна храна. Няма значение колко продължителен
опит имате в готвенето, ако още чувствате отговорност към семейството си,
ваш дълг е да се научите как да се грижите добре за него. (372.5)
ДВЕ ВАЖНИ НЕЩА – РАЗНООБРАЗИЕ И ПРОСТОТА.
Храните трябва да се разнообразяват. Еднакви ястия, приготвени
по един и същ начин, не трябва да се появяват на трапезата ден след ден.
Храните се ядат с по-голям апетит и организмът е по-добре нахранен,ако
храната е разнообразна. (373.1)
Телата ни се изграждат от храната, която ядем и за да бъдат в
Добро състояние тъканите ни, трябва правилно да подбираме храната си,
а тя трябва да. бъде приготвена с такова умение, че да отговаря най-добре на
нуждите на организма. Религиозно задължение на готвача е да се научи
да приготвя здравословна храна по разнообразни начини, така че тя да
бъде и вкусна, и полезна. (373.2)
Дори в нареждането на трапезата модата и стремежът към показ са
упражнили покваряващото си влияние. Здравословното приготвяне на храната
е станало второстепенен въпрос. Сервира се голямо разнообразие от
храни, а това поглъща много време, пари и усилия, като в резултат не се
постига нищо добро. Може да е модерно да се предлагат половин дузина
ястия на едно хранене, но този навик съсипва здравето. Разумните мъже
и жени трябва да отхвърлят тази мода на думи и на дело … Колко по-добро
би било за здравето на семейството, ако приготвянето на храната е по-
просто. (373.3)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛОШОТО ГОТВЕНЕ.
Лошото готвене изтощава жизнените сили на хиляди хора. Много души
са загубени поради тази причина – повече, отколкото някои осъзнават. То
уврежда организма и предизвиква болест. В такова състояние човек не
може да вникне с готовност в небесните неща. (373.4)
Оскъдната, зле приготвена храна, уврежда кръвта, като отслабва
кръвотворните органи. Тя уврежда организма и предизвиква заболяване,
придружавано от раздразнени нерви и лошо настроение.Жертвите на лошото
готвене наброяват хиляди и десетки хиляди. На много гробове може да
се напише: „Умрял поради лошо готвене.“ или „Умрял поради увреден
стомах.“ (374.1)
НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ ДА ГОТВЯТ.
Не пренебрегвайте да научите децата си да готвят. Като правите това,
вие ги обучавате на принципи, които са валидни и за религиозното
възпитание. Като давате на децата си уроци по физиология, като ги учите
да готвят просто и вкусно, вие полагате основи за най-полезните клонове
на възпитанието. Изисква се умение за правенето на добър хляб. Има
религия в доброто готвене и аз поставям под въпрос вярата на хора, които
са прекалено невежи и небрежни да се научат да готвят. (374.2)
УЧЕТЕ ГИ ТЪРПЕЛИВО И С ГОТОВНОСТ.
Майките трябва да вземат дъщерите си в кухнята със себе си, още
когато те са много малки и да ги научат да готвят. Майката не може да
очаква дъщерите и да разбират тайните на домакинството без да са обучени.
Тя трябва да ги наставлява търпеливо и с любов и да направи работата
колкото може по-приятна с приятен израз на лицето и с окуражаващи думи
на одобрение. (374.3)
Ако не успеят веднъж, два пъти и три пъти, не им се карайте.
Отчаянието вече е извършило своята работа, изкушавайки ги да си кажат:
„Няма смисъл .. Не мога.“ Не е този моментът за укоряване. Волята се
отслабва. Нужни са окуражителни, бодри, изпълнени с надежда думи като
„Няма значение, че си направила грешка. Ти сега само се учиш и нормално
е да бъркаш. Опитай пак. Внимавай какво правиш. Работи грижливо и
непременно ще успееш.“ (374.4)
КАК МОЖЕ ДА СЕ ОХЛАДИ ИНТЕРЕСА И ДА СЕ ПРОГОНИ ЖЕЛАНИЕТО.
Много майки не осъзнават колко е важно това знание и за да не се
притесняват и да не се грижат да учат децата си, като понасят неуспехите
и грешките им, докато се учат, те вършат всичко сами. А когато дъщерите
им направят пропуск в усилията си, те ги отпращат с думите: „Няма
смисъл, ти не можеш да направиш това или онова. Повече ме объркваш
и притесняваш, като ми помагаш.“ (375.1)
Така първите усилия на учещите се биват отблъснати и първият
неуспех така отслабва интереса и желанието им да се учат, че те се ужасяват
от ново изпитание и предпочитат да шият, да плетат, да чистят къщата,
но не и да готвят. Тук майката е в голяма грешка. Тя трябва да ги
наставлява внимателно, за да могат на практика да придобият опит, който би
отстранил проблема и да подкрепи неумелите движения на неопитното
дете. (375.2)
НАЙ-НЕОБХОДИМАТА ПОДГОТОВКА НА ЕДНА МЛАДА ЖЕНА ЗА ПРАКТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.
Младите момичета трябва внимателно да се обучават в готвенето. Как-
вито и да са обстоятелствата на живота им, това е знание, което може да
бъде вложено в практическа употреба. Това е един клон от възпитанието,
който има най-пряка връзка с живота на човека, особено с живота на най-
скъпите ни същества. (375.3)
Аз ценя високо моята домашна помощница, оценявам работата и на
моята преписвачка, но готвачката ми, която знае добре как да приготвя
храната за подкрепа на живота и за нуждите на мозъка, костите и
мускулите – тя е човекът, който заема най- важното място между помощниците
в моето домакинство. (375.4)
Младите жени смятат, че е безинтересно да готвят и да вършат друга
домакинска работа, и по тази причина много момичета се омъжват и се
грижат за семейства, без да имат и най-малката представа за задълженията
на една съпруга и майка. (376.l) .
ТАКА ИЗГРАДЕТЕ БАРИЕРА СРЕЩУ СУЕТАТА И ПОРОКА.
Когато ги учите [дъщерите си] на готварското изкуство, вие издигате
около тях бариера срещу суетата и порока, в които иначе биха били
изкусени да участват. (376.2)
И МЪЖЕТЕ, КАКТО И ЖЕНИТЕ, ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧАТ ДА ГОТВЯТ.
Мъжете, както и жените, трябва да разбират как да приготвят храна
просто и здравословно. Тяхната работа често ги принуждава да бъдат
на места, където не могат да намерят здравословна храна и тогава, ако имат
познания по готвене, могат да ги приложат. (376.3)
Но младите мъже и младите жени трябва да се научат как да готвят
икономично и да минават без месна храна. (376.4)
УЧЕТЕ СЕ НА ИКОНОМИЯ, ИЗБЯГВАЙТЕ ПРАХОСВАНЕТО.
При всяко готвене трябва да се взема предвид въпросът: „Как да се
приготви храната по най- естествен и евтин начин?“ И трябва внимателно
да се следи да не се прахосват парченцата от храната, останала на трапезата,
за да не се изхвърлят. Научете се как тези парченца храна да не се губят.
Това умение – пестепивостта, както и тактът, са истинско щастие. В по-
топлите сезони гответе по-малко храна. Използвайте по-сухи неща. Има
много бедни семейства, които макар че едва има какво да ядат, често може
да бъдат просветени по въпроса защо са бедни – поради прекалено
многото остатъци, които прахосват. (376.5)
СЕРИОЗЕН ВЪПРОС ЗА РАЗМИСЪЛ.
„Ядете ли, пиете ли, каквото и да вършите, правете го за Божия прослава.“
Така ли приготвяте храната за вашата трапеза и призовавате семейството
си да яде от нея? Поставяте ли пред децата си само храна, която ще
поддържа техния организъм, без да ги излага на болести? Това такава
храна ли е, която в най-добра степен ще съдейства за живота и здравето
им? Тази храна ли се учите да поставяте пред децата си? Или без да
мислите за бъдещето им, поднасяте нездравословна, стимулираща,
дразнеща храна? (376.6)