Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Лична работа – 59 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Лична работа – 59 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Делото на Исус се състоеше до голяма степен в лични срещи и разговори. Той уважаваше срещата дори с една-единствена душа; а тя занасяше получената информация на хиляди други хора.
Най-успешните работници са онези, които с желание изпълняват службата си към Бога в малките неща. Всяко човешко същество трябва да работи със собствения си конец, като го втъкава в тъканта, съставляваща плата и отразяваща съвършено образеца…
Възпитавайте младежите да помагат на други младежи. Като се стремят да правят това, всеки един ще спечели опит, който ще го квалифицира да стане посветен работник в някоя по-широка сфера на дейност. Хиляди сърца могат да бъдат достигнати по най-простия начин.
Най-интелигентните, тези, на които светът гледа като на най-великите и надарени мъже и жени, често пъти се ободряват от най-скромни, най-прости думи, изговорени от някой, обичащ Бога и говорещ за тази любов така естествено, както светските хора говорят за нещата, над които умовете им размишляват и с които се хранят. Дори добре подготвените и изучени думи имат малко влияние, докато истинската, честната работа на някой син или дъщеря на Бога, изразена в думи или в малки услуги, извършени с естествена простота, ще отключи вратата, която дълго време е била заключена за много души (“Ривю енд Хералд”, 9 май 1899 г.).