Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Музика и пеене – 66 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

Там ще има музика и пеене, такава музика и такива песни, каквито никое човешко ухо не е слушало, нито на ума на човека е идвало, освен във видения от Бога.
“Както певците, тъй свирачите” ще бъдат там (Пс. 87:7). “Тия ще извикат с висок глас, ще издадат силен глас, за величието Господне…” (Исая 24:14).
“Защото Господ ще утеши Сиона, Той ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустотата му като Едем и запустялостта му като Господнята градина; веселие и радост ще се намери в него, славословие и глас на хваление” (Исая 51:3).
Там всяка сила ще се увеличава, всяка способност ще се развива. Там ще се осъществят най-великите идеали и най-висшите амбиции. И все пак постоянно ще се явяват нови височини за изкачване, нови чудеса за възхищение, нови истини за разбиране и нови предмети, с които да се занимават силите на тялото, ума и душата.
Съкровищата на вселената

Всички съкровища на вселената ще бъдат разкрити, за да бъдат изучавани от Божиите чада. С неизказано възхищение ние ще навлизаме в радостта и мъдростта на непадналите същества. Ще споделяме с тях съкровищата, натрупвани от векове на векове, прекарвани в съзерцание на делата Божии. А когато годините на вечността минават и минават, ние ще се натъкваме на все по-славни откровения. Дарбите, с които Бог ще ни дарява постоянно, ще бъдат “несравнено повече, отколкото искаме или мислим” (Еф. 3:20).