Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Мълчаливото действие на Святия Дух – 41 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Мълчаливото действие на Святия Дух – 41 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Християнството не е видоизменение или подобрение на стария живот, но преобразяване на естеството. Настъпва смърт за собственото “аз” и греха и започва един съвсем нов живот. Тази промяна може да бъде извършена само чрез успешното действие на Светия Дух.
Докато Никодим все още недоумяваше, Исус за да илюстрира мисълта Си даде за пример вятъра: “Вятърът духа гдето ще и чуваш шума му, но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.”
Вятърът се чува в клоните на дърветата, шумолейки в листата и цветята, но е невидим и никой не знае откъде идва и накъде отива. Така е и с действието на Светия Дух в сърцето. То не може да се обясни повече, отколкото може да се обясни движението на вятъра. Човек може да не е способен да каже точното време и място, нито да проследи всички обстоятелства в процеса на обръщането си към Бога, но това не доказва, че той не се е обърнал. Чрез невидими средства като вятъра, Христос постоянно работи в сърцата. Малко по малко, може би несъзнателно за личността, се правят внушения, които целят да привлекат душата към Христос. Тези внушения може да се получат чрез размишляване за Бога, чрез четене на Писанията или чрез слушане на Словото Му от проповедник. И в един момент, когато Светият Дух дойде с по-пряк призив, душата радостно се предава на Исус. Мнозина наричат това внезапно обръщане, но то е резултат от дългото въздействие на Светия Дух – постоянен и продължителен процес.
Макар и невидим, вятърът предизвиква действия, които се виждат и усещат. Така и действието на Светия Дух върху душата ще се разкрива във всяка постъпка на този, който е почувствал Неговата спасителна сила. Когато завладее сърцето, Божият Дух преобразява живота. Грешните мисли биват отстранени, злите дела – отхвърлени; любов, скромност и мир заемат мястото на гнева, завистта и борбата. Радостта заема мястото на скръбта, а лицето отразява небесната светлина. Никой не вижда ръката, която е вдигнала товара, нито вижда светлината, слязла от небесните дворове. Благословението идва, когато душата се предаде на Бога чрез вяра…
Невъзможно е смъртни, ограничени умове да схванат делото на изкуплението. Неговата тайна превъзхожда човешкото знание. И все пак този, който преминава от смърт към живот, осъзнава, че това е Божествена реалност. Началото на изкуплението можем да познаем още тук от личен опит. Неговите резултати се простират през вечните векове (“Животът на Исус Христос”, стр. 172).

Доказателство за Божествена помощ
Ако чувстваш в душата си нужда, ако гладуваш и жадуваш за правдата, това е доказателство, че Христос работи в сърцето ти, за да Го потърсиш да извърши за теб чрез дара на Светия Дух неща, които не можеш да извършиш сам (“Мисли от планината на блаженствата”, стр. 36).