Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Мястото за евангелизиране – 19 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Изучи внимателно твоето място. Влезте в големите градове и създайте интерес както сред висшите, така и сред низшите класи. Поставете си за цел да проповядвате евангелието на бедните, но не спирайте там. Стремете се да достигнете и до по-висшите класи. Изследвайте мястото, където се намирате, с перспективата да оставите светлината ви да огрява други. Тази работа трябваше да започне да се върши отдавна.
Работа в зали. Нека бъдат наемани зали и вестта да бъде предавана с такава сила, че слушателите да бъдат убеждавани. Бог ще издигне работници, които ще заемат специални сфери на влияние, работници, които ще провеждат делото и в най-необещаващите места.
Големи зали в нашите градове. В градовете трябва да се осигуряват големи зали, за да може третата ангелска вест да бъде проповядвана чрез човешки усти. Хиляди ще оценят вестта.
Най-популярните зали. Ще се изискват средства, за да се занесе предупредителната вест в градовете. Понякога ще е необходимо с цената на много пари да се наемат най-популярните зали, за да можем да накараме хората да дойдат. Тогава ще можем да им дадем библейските доказателства за истината.
Започвайте предпазливо. Преди и сега съм наставлявана за необходимостта от работа в градовете. Трябва тихо да си осигуряваме здания, без да разкриваме всичко, което възнамеряваме да правим. Трябва да проявяваме голяма мъдрост по отношение на това, което казваме, да не би пътят ни да бъде препречен. Луцифер е изобретателен работник, извличайки от нашите хора всякаква възможна информация, за да може, ако е възможно, да осуети прокараните планове за събуждане на нашите градове. По някои въпроси мълчанието е най-красноречиво.
Наемайте добри зали. На някои места делото трябва да започне по-скромно и да напредва бавно. Това е всичкото, което работниците могат да направят. Но в много случаи биха могли още в началото да се направят по-широки и по решителни усилия, и то с добри резултати. Делото в ……… можеше сега да бъде още по-напред, отколкото е в момента, ако нашите братя още в началото не бяха се опитали да работят толкова евтино. Ако бяха наели добри зали и провеждаха делото така, сякаш притежаваме велики истини, които със сигурност ще възтържествуват, те щяха да имат много по-голям успех. Господ би направил делото да започне така, че първите впечатления да бъдат възможно най-добрите.
Разпъване на палатките в най-благоприятните места. Трябва да занесем истината в градовете. Палатките да бъдат опънати и събранията да се провеждат на най-благоприятните места.
Грижа за мястото, където ще се опъне палатката и ще се провежда лагерното събрание. Старейшината ……….. е провел голямо лагерно събрание в палатката в Оукланд. По време на приготовленията той се е старал да ръководи работата, а също така се е трудил здраво, за да направи мястото на лагерното събрание възможно по-представително.
Предимствата на подвижен дом за богослужение. Бих желала да можехте да имате един преносим дом за събиране. Това би било много по-благоприятно за работата, отколкото палатката, особено в дъждовния сезон.