Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Награда за прилежността – 63 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Награда за прилежността – 63 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Нека младежите помнят, че мързеливите губят неоценимата опитност, спечелена чрез вярното изпълнение на всекидневните житейски задължения. Който е ленив и съзнателно невеж, поставя на пътя си неизменна пречка. Отказва се от културата, идваща от честния труд. Като не протяга ръка за помощ на човечеството, той ограбва Бога. Неговата кариера е съвсем различна от кариерата, която Бог му е определил; защото презирането на полезния труд насърчава низки вкусове и истински парализира най-полезните сили на човешкото същество.
Не малко, но хиляди човешки същества живеят само за да консумират благата, с които Бог в Своята милост ги е дарил. Забравят да поднесат на Господа благодарствени приноси за поверените им богатства – плодовете на тази земя. Като търгуват мъдро с дадените им назаем таланти, забравят, че Бог желае да бъдат и производители, и консуматори. Ако съзнаваха работата, която Господ желае те да извършат като Негова помощна ръка, нямаше да смятат, че е привилегия да отхвърлят всички отговорности и само да чакат да им се поднесе.

Благословението на труда
Истинското щастие се състои единствено в това – да бъдеш добър и да вършиш добро. Най-чистата, най-висшата радост идва при онези, които вярно изпълняват определените им задължения. Никой честен труд не е унизителен. Неблагородната леност води човешките същества да гледат отвисоко на простите, всекидневни житейски задължения. Отказът да се изпълняват тези задължения причинява умствена и морална слабост, която един ден ще бъде остро почувствано. В живота на мързеливия ще дойде време, когато неговите деформации ще се проявят ясно. Над доклада за живота му са написани думите: консуматор, не производител.
От всички призвания на живота могат да се извлекат полезни духовни уроци. Обработващите земята могат, докато работят, да изследват значението на думите: “Вие сте Божиите земеделци” и да размишляват върху тях. В човешкото сърце трябва да бъдат посадени семената на истината, за да може животът да даде красивите плодове на Духа. Умът, който приема Божествения отпечатък, се оформя в красива хармония. Грубите енергии както физически, така и умствени, трябва да бъдат обучени за служба на Господа…
На всички Христос е дал някаква работа за служене. Той е царят на славата, но въпреки това заяви: “Човешкият Син не дойде да Му служат, но да послужи.” Той е Величието на небето и въпреки това доброволно склони да слезе на земята, за да извърши възложената му от Неговият Отец работа. Той направи труда благородно нещо. За да ни представи пример на трудолюбие, Той работи с занаята на дърводелец. Още от най-ранна възраст изпълняваше своя дял в издръжката на семейството. Съзнаваше, че е част от семейното предприятие и с готовност носеше Своя дял от товарите.

Помагане в дома
Децата и младежите трябва да намират удоволствие в облекчаване грижите на родителите си, проявявайки несебелюбив интерес към домашните работи. Когато с радост носят товарите, те се обучават и стават годни за постове на доверие и полезност. Всяка година трябва да напредват решително, постепенно но сигурно заменяйки неопитността на юношеството и моминството с опита на възмъжалостта и женската зрелост. Чрез вярното изпълнение на простите задължения в дома момчетата и момичетата полагат основата на умствените, моралните и духовните добродетели.

Тъканта на съдбата
Мили млади приятели, помнете, че всеки ден, всеки час, всеки момент, вие тъчете тъканта на собствената си участ. При всяко хвърляне на совалката в тъканта се вплита още един конец, който или разваля, или разкрасява модела. Ако сте мързеливи и безгрижни, разваляте живота, който Бог е определил да бъде светъл и красив. Ако избирате да следвате собствените си наклонности, нехристиянските навици ще ви обвържат със стоманени въжета. А като ходите далеч от Христос, вашият пример ще бъде последван от мнозина, които поради погрешното ви поведение никога няма да се радват на небесната слава. Но ако полагате храбри усилия, за да преодолеете себелюбието, не позволявайки нито един-единствен случай за подпомагане на другите да премине край вас, без да го използвате, то светлината на вашият пример ще заведе и други при кръста (“Младежки наставник”, 5 декември 1901 г.).