Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Най-добрата инвестиция – 29 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Почитай Господа от имота си и от първаците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще се преливат с ново вино” (Пр. 3:9, 10).
“Донесете всичките десятъци във влагалището, за да има храна в дома Ми и опитайте Ме сега за това, казва Господ на Силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори и да излея благословение върху вас, тъй щото да не стига място за него. И заради вас ще смъмря поглъщателя, та няма вече да поврежда рожбите на земята ви; и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно… Всичките народи ще ви облажават. Защото ще бъдете желателна земя, казва Господ на Силите” (Малахия 3:10-12).
“Ако ходите по повеленията Ми и пазите заповедите ми и ги вършите, тогава ще ви дам дъждовете на времето им и земята ще даде плодовете си и полските дървета ще дадат плода си. Вършитбата ви ще трае до гроздобер и гроздоберът ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита и ще живеете безопасно в земята” (Лев. 26:3-6).
“Научете де да струвате добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата”. “Блажен оня, който пригледва немощния. В зъл ден ще го избави Господ. Господ ще го пази и ще продължи живота му. Блажен ще бъде той на земята и ти няма да го предадеш на волята на неприятелите му” (Исая 1:17; Пс. 41:1, 2). “Който показва милост към сиромаха, заема Господу, и Той ще му въздаде за благодеянието му” (Пр. 19:17).
Който прави тази инвестиция, събира двойно съкровище. Освен онова, което трябва да остави след себе си, колкото и мъдро да е използвано, той събира богатство и за вечността – онова богато съкровище на характера, което е най-ценното притежание на земята или на небето.

Осигуряване

“Господ знае дните на непорочните; и тяхното наследство ще бъде до века. Те няма да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити” (Пс. 37:18, 19).
“Оня, който ходи незлобливо, който върши правда и който говори истина от сърцето си…; нито струва зло на приятеля си”; “който презира печалбата от насилствата, който отърсва ръцете си от дароприемство и който затуля очите си, за да не види злото; той ще обитава на високо. Хлябът ще му се даде, водата му няма да липсва. Очите ти ще видят Царя в красотата Му, ще видят широко разпространена земя” (Пс. 15:2-4; Исая 33:15-17).

Успешна кариера

В Словото Си Бог ни е дал картината на един много щастлив човек, чийто живот беше в истинския смисъл на думата успешен, почитан и от небето, и от земята. Сам Йов говори за своите духовни преживявания:
“Както бях в дните на зрелостта си,
когато съветът от Бога бдеше над шатъра ми;
когато Всемогъщият беше още с мене
и децата ми около мене;
когато миех стъпките си с масло,
и скалата изливаше за мене реки от дървено масло!
Когато през града излизах на портата
и приготвях седалището си на пазара,
младежите, като ме гледаха, се криеха,
а старците ставаха и стоеха прави;
първенците се въздържаха от говорене
и туряха ръка на устата си;
гласът на началниците замлъкваше…
Ухо, като ме чуеше, облажаваше ме,
и око, като ме виждаше, свидетелстваше за мене;
защото освобождавах сиромаха, който викаше –
и сирачето, и онзи, който нямаше помощник.

Благословението от този,
който бе близо до загиване, идеше на мене;
и аз веселях сърцето на вдовицата.
Обличах правдата и тя ми беше одежда…
Аз бях очи на слепия
и нозе на хромия;
Бях баща на сиромасите;
изследвах делото на непознатия мене.”
“Чужденецът не нощуваше вън;
отварях вратата си на пътника.”
Венеца на почитта
“Човеците чакаха да ме слушат
и мълчаха…
Не можаха да потъмнят
светлостта на лицето ми.
Избирах пътя към тях
и седех пръв помежду им
и живеех като цар всред войската,
като онзи, който утешава наскърбените” (Йов 29:4-16; 31:32; 29:21-25).
“Благословението Господне обогатява и трудът на човека не ще притури нищо” (Пр. 10:22).
“Богатството и славата са с мене, заявява мъдростта, Да! трайният имот и правдата” (Пр. 8:18).

Безполезно предприятие

Библията показва също така и последиците от отклоненията, от правите принципи в нашите отношения било към Бога, било към ближните. На онези, които са получили от Него блага, ала са равнодушни към изискванията Му, Бог говори:
“…Помислете за постъпките си. Посяхте много, но малко събрахте; ядете, но не се насищате; пиете, но не се напивате; обличате се, но никому не му е топло; и надничарят приема заплатата, за да я тури в скъсан мешец… Очаквахте за много, а ето, излезе за малко; и когато го донесохте у дома си, Аз духнах на него”. “…Когато някой отидеше при един куп, който е бил от двадесет мери, те излязоха само десет; когато отидеше при лина, за да източи петдесет мери, имаше само двадесет.” “Защо? – казва Господ на Силите. Поради Моя дом, който остава пуст…” “Ще краде ли човек Бога? Вие обаче Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем? В десятъците и в приносите”. “И тъй, поради вас небето задържа росата си и земята възпира плода си” (Агей 1:5-9; 2:16; 1:10; Малахия 3:8).

Печалба, която обеднява

“Прочее, понеже угнетявате сиромаха…, ако и да сте построили къщи от дялани камъни, няма да живеете в тях. Ако и да сте насадили приятни лозя, няма да пиете виното им”. “Господ ще изпраща върху тебе проклятия, смущение и разорение във всичките предприятия, които предприемаш да вършиш… Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ и очите ти ще гледат и ще чезнат всеки ден, но нищо не ще бъде в силата на ръката ти да им помогне” (Амос 5:11; Вт. 28:20, 32).
“…който придобива много богатство с неправда, в половината на дните му те ще го оставят и в сетнините си той ще бъде безумен” (Еремия 17:11).

Проверката

Сметките на всяко предприятие за печалба, подробностите на всяка сделка биват проверявани от невидими ревизори, представители на Онзи, Който никога не прави компромис с неправдата, не затваря очите Си през злото и не премълчава несправедливостта.
“Ако видиш, че сиромахът се угнетява и че правосъдието и правдата в държавата се изнасилват, да не се почудиш на това нещо, защото над високия надзирава по-висок и над тях има по-високи”, “Няма тъма, нито мрачна сянка, гдето да се крият ония, които вършат беззаконие” (Екл. 5:8; Йов 34:22).
“Издигат устата си до небето… и казват: “Отгде знае Бог? И: има ли знание у Всевишния?” “Понеже си сторил това – казва Господ, и Аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе. Но Аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти” (Пс. 73:9-11; 50:21).

Свидетел, който не замълчава

“Тогава пак като подигнах очите си,
видях и ето, летящ свитък…
Това е проклетията,
която се простира по лицето на цялата страна;
защото всеки, който краде, ще се изтреби,
както се пише в него от едната страна,
и всеки, който се кълне лъжливо,
ще се изтреби, както се пише в него на другата страна.
Аз ще я направя да излезе и тя ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнещия се лъжливо в Моето име; и като пребъдва всред къщата му, ще я разори, както дърветата й, така и камъните й” (Захария 5:1-4).
В Божия закон е изречена присъда срещу всеки престъпник. Човек може да не обръща внимание на този глас, може да се опитва да заглуши предупреждението, но ще бъде напразно. Той го преследва. Издига гласа си, за да бъде чут. Нарушава мира му. Ако не бъде приет, гони го до гроб и в съда ще свидетелства против него. Като неугасим огън накрая унищожава и душата, и тялото му.

“Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а ощети душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?”

Въпросът на въпросите

Този въпрос трябва да бъде разгледан от всеки родител, учител и ученик, от всеки човек, бил той млад или стар. Никои търговски сметки или планове в живота не могат да бъдат добри и пълни, ако обхващат само кратките години на настоящия живот и не вземат никакви мерки за безкрайното бъдеще. Нека младите бъдат научени да включват в пресмятанията си и вечността. Нека бъдат научени да избират принципите и да търсят притежанията с вечна стойност – да събират за себе си “съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда”; да си спечелят “приятели посредством неправедно богатство, та когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища” (Лука 12:33; 16:9).
Всички, вършещи това, се подготвят най-добре за живота в този свят. Никой не може да събира съкровище за небесата, без да открие, че още тук в земния си живот, се е обогатил и облагородил чрез тях.
“…благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот” (1 Тимотей 4:8).