Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Напредване чрез вяра – 15 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Напредване чрез вяра –средства ще дойдат. Можем ли да очакваме от жителите на тези градове да ни кажат: ,,Ако дойдете при нас и ни проповядвате, ще ви помогнем да извършите това и това”? Та те не знаят нищо за нашата вест. Господ иска от нас да оставим светлината така да огрее хората, че Неговия Свят Дух да може да предаде истината на търсещите честни сърца. Извършим ли тази работа, ще открием, че средствата ще потекат в нашата съкровищница и ще имаме пари за още по-широка и по-далеч простираща се работа.
Няма ли да започнем да напредваме чрез вяра, точно така, както бихме напредвали, ако имахме хиляди долари? Нямаме и наполовина вяра. Нека извършим нашата част в известяването на тези градове. Предупредителната вест трябва да достигне хората, които са готови да загинат неуведомени, неспасени. Как можем още да отлагаме? Когато напредваме, средствата ще дойдат. Но трябва да напредваме чрез вяра, доверявайки се на Господа Бога на Израил.
Нощ след нощ не съм могла да заспя поради бремето за непредупредените градове, което ми тежи. Нощ след нощ съм се молила и съм се опитвала да измисля методи, чрез които можем да навлезем в тези градове и да предадем предупредителната вест. Наистина пред нас има свят, които трябва да бъде известен и спасен и ние трябва да отидем на изток, на запад, на север и на юг, и да работим разумно за хората, които са навсякъде около нас. Когато предприемем тази задача, ще видим Божието спасение.
Да следваме Божието провидение, което отваря път. Ако бихме следвали Божието провидение, отварящо път, щяхме много по-бързо да различаваме всяка отворена врата и да се възползваме от всяко предимство… Съществува липса на дръзновение, страх да се рискува в това голямо дело, за да не би похарчените средства да не могат да се възвърнат. А какво, ако се похарчат средства, а ние не видим, че са били спасени човешки души? Какво, ако безвъзвратно загубим част от средствата си? По-добре да работим и да продължим да работим, отколкото да не вършим нищо. Вие не знаете кое ще успее – това или онова.
Хората инвестират в патентни права, а претърпяват тежки загуби и това не се счита за нещо необикновено. А в работата за Бога хората се страхуват да рискуват. Парите им изглеждат като безвъзвратна загуба – няма незабавни резултати при инвестиране в делото за спасяване на души. Самите средства, които сега така свидливо се влагат в Божието дело и се задържат себелюбиво, само след малко време ще бъдат хвърлени заедно с всички идоли на къртиците и прилепите. Парите много скоро, внезапно ще загубят стойността си, когато реалността на вечните сцени се разкрие пред човешките сетива.
Господ ще си намери хора, които ще дръзнат да рискуват всичко и навсякъде за спасяването на човешките души. А онези, които не желаят да мръднат, докато не видят всяка стъпка от пътя ясно очертана пред тях, няма да се възползват от предимството на това време да помогнат на Божията истина. Сега трябва да има работници, които да устоят храбро и пред най-обезкуражителни обстоятелства и неосъществени надежди и въпреки всичко да продължат да работят с вяра, със сълзи и с търпелива надежда, сеейки край всички води и уповавайки се Господ да действа на растежа. Бог призовава за хора със здрави нерви, със силна надежда, с вяра и издръжливост, които да работят за самата цел.
Бъдете съобразителни. Нека в тези опасни времена не оставяме неопитано никое средство за известяването на хората. Трябва да се интересуваме дълбоко от всичко, което би спряло вълната на нечестието. Продължавайте да работите. Имайте доверие в Бога.
Не със собствена сила. Обръщам се към вас, мои братя проповедници. Свържете се още по-тясно с Божието дело. Много човешки души, които биха могли да бъдат спасени, ще бъдат загубени, ако не се стремите с още по-голяма сериозност да правите вашата работа възможно по-съвършена. Голямо дело трябва да се извърши в ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––-. Отначало може да изглежда, че се движите бавно и трудно; но Бог ще работи мощно чрез вас, стига само да Му се предадете напълно. Повечето време ще трябва да действате с вяра, а не с чувства…
Където и да сте, колкото и изпитващи да се обстоятелствата, не говорете обезсърчителни неща. Библията е пълна с богати обещания. Можете ли да ги повярвате? Когато отидете да работите за човешките души, Господ не иска да се биете в битката, сякаш тя е ваша, на ваши собствени разноски. Какво означава това? Означава, че имаме нужда да вървим не със своя сила, защото Господ е обещал в Словото Си ,че ще върви след нас.
В първите дни.При Божията заповед: ,,Вървете напред” ние вървяхме напред, дори и когато трудностите бяха толкова големи, че напредването изглеждаше невъзможно. Зная колко много е струвало в миналото да се върви според Божия план, но точно това ни е направило онзи народ, който в момента сме. Тогава нека всеки бъде извънредно внимателен да не разколебава умовете по отношение на нещата, които Бог е заповядал за наше благополучие и успех в напредъка на Неговото дело.
Оставяйте резултатите на Бога. Посятото добро семе може да лежи известно време в студено, светско, себелюбиво сърце, без да дава доказателства, че е хванало корен. Но често пъти Божият Дух действа в сърцето и го полива с небесна роса; дълго скритото семе пониква и накрая дава плод за Божия слава. В нашия земен живот няма да знаем кое ще успее, това или онова. Тези въпроси не са поставени за разрешение от нас, смъртните хора. Задачата ни е да работим, като оставяме резултатите на Бога.
Помогнете на работещите църкви. Всяка конференция, независимо дали е голяма или малка, е отговорна за сериозната тържествена работа, която трябва да провежда за подготвянето на един народ за идването на Христос. Онези църкви в конференцията, които желаят да работят, а се нуждаят от помощ за успешна работа, трябва да бъдат подпомогнати. Нека всеки работник се пробуди напълно, за да стане неговата конференция активно средство за изграждането на Божието дело. Нека всеки църковен член заработи, за да гради духовните неща. В свята любов, чрез смирена молитва и сериозна работа проповедниците нека извършат своя дял.
Божията ръка на кормилото. Ужасни са опасностите пред хората с отговорности в Божието дело – опасности, само мисълта за които ме кара да потрепервам. Но до мен достигат думите: ,,Моята ръка е на кормилото и аз няма да позволя хора да контролират Моето дело за тези последни дни. Моята ръка върти кормилото и Моето провидение ще продължи да провежда Божествените планове независимо от човешките измислици…”
Във великото заключително дело ние ще срещаме смущения, с които няма да знаем как да се справим, но да не забравяме, че четирите велики небесни сили работят, че една Божествена десница е на кормилото и Бог ще направи да се изпълнят намеренията Му.
Благоволение докато делото бъде привършено. Целият свят трябва да бъде предупреден. Бдете, чакайте, молете се, и нищо да не се върши с борба и празна слава. Да не се върши нищо, което би увеличило предразсъдъците, но да се прави всичко възможно за тяхното намаляване, като се оставя светлината, светлите лъчи на слънцето на правдата да светят в моралния мрак. Предстои да се извърши голямо дело и трябва да се положи всяко възможно усилие, за да се разкрие Христос като прощаващ греха Спасител,като Носител на греха, като светлата и утринна Звезда. Тогава, докато се върши делото, Господ ще ни дава благоволение пред света.