Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обаянието на суеверието – 1. Предимствата на християнската вяра – Курт Хазел

Да вярващ, означава да се уповаваш
Каква е ролята на вярата? Вярата означава упование.
В Свещеното писание откриваме подходяща дефиниция: „А вярата /в Бога/ е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат“ /Евреи 11:1/
На въпроса, дали вярата и упованието имат второстепенно значение, или са жизнено необходими, отговаря библейското изказване:
„А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които Го търсят“ /Евреи 11:6/

Антена на вярата
Чрез вярата създаваме връзка с Бога. Уповаваме се на Него. Вярата до известна степен е антена на нашия християнски живот. Антената на вярата дава възможност за приемане на „Божествената вълна“.

Целта на вярата
Християнската вяра е цел. Целта е Бог. В Него намираме истинската любов. Бог желае да ни помогне, защото действително ни обича. Иска да ни освободи още сега от греха и неговите страшни последствия и да отстрани един ден и границите на смъртта от нащия живот. Тогава няма повече да сме застрашени от смъртта и ще можем да се наслаждаваме на необременен, щастлив вечен живот в присъствието на Бога.
„Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото Писанието казва: Никой, който вярва в Него, не ще се посрами“ /Римл. 10:8-11/

Опасна за живота игра
Суеверието, окултизмът и спиритизмът имат друга цел. Вяра, пред която се намира частицата „суе“, е противоположност на истинската вяра. Тези области на действие спадат към сферите на Сатана. Преди всичко противникът на Бога предлага на хората своята помощ. Но зад неговите примамливи обещания се крие пагубна измама. Всъщност Сатана има само едно намерение: щом веднъж сме се възползвали от неговата помощ, да ни унищожи духовно, душевно и телесно и да ни нанесе дълготрайни нещастия.

Какво иска Бог от нас
Какво иска Бог от нас? Той е нашият Създател и поради това има право да изисква. Бог не отправя егоистични претенции. Той изисква това, което е в наша най-голяма полза.
„Знаем, че Бог не слуша молитвата на грешниците; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша“ /Йоан 9:31/

Послушанието – извор на радост
Бог изисква послушание. И родителите изискват от своите деца послушание, но не за да ги измъчват и да им затрудняват живота, а напротив, да ги подкрепят и подпомагат. Родителите са наясно докъде води непослушанието; децата нямат и понятие. Щастливи сме, когато те изпълняват нашите разпореждания. Родителите искат от децата си послушание, защото ги обичат. Когато помежду им се развие отношение на доверие, тогава децата с удоволствие изпълняват съветите им, защото са убедени, че им мислят само доброто. Тогава и послушанието не им изглежда непосилно.

Едно живо общение с Бога
Бог ни прави най-хубавото предложение. Ще го отхвърлим ли?
„Исус в отговор му рече: „Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище у него /Йоан 14:23/
Който изпълнява Божията воля, има реално общение с живия Бог. Когато Господ поеме ръководството в живота ми, тогава Сатана не може вече да има претенции за господство. Аз съм вече притежание на всемогъщия Бог. Освен това Исус казва с какво ще ни дари още:

Копнеж за мир
„Мир ви оставям, Моя мир ви давам; Аз не ви давам, както света дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои“ /Йоан 14:27/
Всички копнеем и жадуваме за истински сърдечен мир.
Само Исус може да ни дари с траен и даряващ щастие мир. Този вътрешен мир е резултат на живот в хармония с Божествената воля.

Само Бог може да помогне
Ние дръзновено казваме: Господ ми е Помощник; няма да се убоя. Какво ще ми стори човек?“ /Евреи 13:6/
Бог е всемогъщ. Хъдзън Тейлър, велик китайски мисионер, казал веднъж: „Защо да се моля на немощни хора, когато има един всемогъщ Бог?“ Този мисионер извършил велики неща с помощта на Бога, и знаел какво може да му даде един силен Бог. Драги читателю, ако ти предоставиш живота си на Исус, тогава в теб ще действа Божието всемогъщество. Бог ще ти помага по пречуден начин в личните ти проблеми.

Исус е Победител
Исус Христос е Победител! Тази истина е основата на християнската вяра. „Който не престава да върши грях, е от дявола; защото дяволът съгрешава отначало. Затова дойде Божият Син на земята, да съсипе делата на дявола“ /1 Йоаново 3:8/
Сатана е победен. Исус Христос иска да е Победител и в твоя живот. Той може и желае да го направи! Бъди щастлив, че Христос е Победител!