Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обаянието на суеверието – 2. Разкритие за произхода и намеренията на дявола – Курт Хазел

Темата „вярващ или невярващ“ е много сериозна. Вероятно само от любопитство ще прочетеш тази книга. Може би различни въпроси те вълнуват, на които търсиш отговор. А в действителност тази тема е доста обширна.

На дявола не се харесва
Най-напред да се запознаем със сатанинските методи на работа. А дяволът наистина съществува. Но не се представя като такъв. Крие се зад многобройни маски. С Божията помощ можем да го разобличим. Това обаче няма да му се хареса. Кой ли обича да му се смъква маската?
Но да си припомним, че Исус е Победителят!

Моята молитва: Дай ми защита и победа
При цялата сериозност и обхват на темата, молитвата е задължителна. Необходимо е да се молим на Бога за Неговата помощ и сигурност, защото ИСУС Е ПОБЕДИТЕЛ! Бог с удоволствие се вслушва в твоята молитва. Драги читателю, всичко казано дотук е само за твое добро. Насърчавам те да се молиш с подобна молитва:

„Всемогъщи Татко, в името на Исус Христос, в този момент пристъпвам пред Теб. Благодаря Ти, че Исус Христос е Победителят в борбата с дявола. Велики Боже, Ти можеш да ми откриеш истинската същност на Сатана и неговата измамна дейност.Сега се прекланям пред скъпоценната кръв на Господа, като Те моля за Твоята закрила. Покажи ми чрез Светия Си Дух това, с което съм Те огорчил в моя живот. Помогни ми да проумея сериозността и дълбочината на този проблем. Дай ми и вътрешна увереност да вървя по пътя на освобождението. Осланям се на Твоето обещание: „Ще разберете истината и истината ще ви направи свободни“. Дай ми увереност, че ИСУС Е ПОБЕДИТЕЛ и в моя живот. Ти си обещал: „И това, което просите в Мое име, това ще изпълня, за да се прослави небесният Отец в Сина“. Вярвам, че Ти можеш да направиш това. Чуй сега молитвата ми! Благодаря Ти, че си Победител и в моя живот. Благодаря Ти в името на Исус, че мога да съм радостен и признателен. Амин!“

Дяволът не е измислен
Божият противник е дяволът. Той не е измислен. Той си съществува, въпреки че не сме го виждали. Веднъж един млад мъж казал: „Не вярвам в никакъв дявол. Няма дявол“. Запитах го: „Защо“, на което той отвърна: „Никога не съм го виждал!“ След това исках да разбера дали вярва в Бога. „Да, вярвам в Бога“. „А Бога и собствения си разум, виждалили сте?“ „Не – отговори той, – не съм виждал нито Бога, нито разума си.“ Обясних му: „Щом сте убедени, че има Бог и че притежавате разум, без да сте ги виждали, тогава можете да бъдете убедени, че дявола съществува. Освен това и Библията потвърждава, че има дявол.“

Исус Христос заявява:
„Аз съм Пътят, Истината и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ /Йоан 14:6/
Исус изрично ни предупреждава за Своя противник:

Исус ни предупреждава за дявола
„Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща“ /Йоан 8:44/
Има само две възможности: или Исус Христос да е въплътената Истина, или да е лъжец. Дори да е такъв, трябва да се удивляваме колко благословения е донесъл Неговият живот. Но ако Той все пак олицетворява Истината, тогава трябва да вярваме на думите Му. Исус недвусмислено характеризира Своя противник. Дяволът е отявленият враг на Бога, на Неговото царство и на всички хора.

Дяволът мами всички
А Библията ни информира за произхода и съществуването на дявола:
„И избухна война на небесата: излязоха Михаил и Неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва със своите ангели; обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата Вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него“ /Откр. 12:7-9/. За наличието на истински дявол, според Бога, не съществува никакво съмнение. Божието слово съобщава за един дявол, който заблуждава целият свят. Как го прави? Как е възможно образовани и интелигентни хора да се подвеждат, без да знаят това? Рафинирано изкуство за измама и майсторска маскировка са триковете, с които Сатана си служи.

Дяволът причинява смърт
Мартин Лутер казва: „Дяволът е голямата маймуна на Бога“. Това изказване има основание. Това, което Бог ни подарява в Своята голяма любов, предлага и дяволът, само че с други симптоми. Сатана примамва към грях, чието следствие е смъртта. Бог ни подарява хармония и вечен живот. Както Бог, така и дяволът изисква покорство. Послушанието към Бога дава свободен живот. А подчинението на дявола причинява смърт. Можем да изберем кого да слушаме:
„Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на този, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Тогава ще можете да устоите пред Божия съд“ /Римл. 6:16/

Опасно съчетание на истина и лъжа
Към прикритието на дявола спада още един рафиниран метод. Той използва истината в своите лъжи, докато повярват на тях. Дяволът завързал чувал, пълен с истина на едно въже. Не е за учудване тогава, че повечето хора не могат да различат истината от лъжата в предложенията на изкусителя. Трудно е да се разкрият неговите машинации и потайни намерения.
Сатана е майстор в изкуството да се преструва. Библията ни предупреждава:
„И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на ангел на светлината“ /2 Кор. 11:14/

Изкусна маскировка
Израза „ангел на светлината“ показва, че дяволът се представя като „благодетел на човека“; прави ни съблазнителни предложения. Божието слово е ясно: „Защото сам Сатана се преправя на ангел на светлината“. На практика това е много умела маскировка. Зад нея едва ли може да бъде открит дяволът.
Ще установим под какви прикрития работи лукавия и каква „помощ“ предлага той.

Планира се атентат срещу теб
Драги читателю, подготвя се атентат срещу теб. Съобщението от Бога гласи: „Облечете се с Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола“ /Еф. 6:11/.
Как се извършва атентат? Атентаторите действат под прикритие, „зад кулиси“. След което се появяват светкавично и нанасят своя удар. Точно това отговаря на дяволските методи.

Военен фронт
Всички воюваме на военния фронт. Врагът обаче е невидим. Колко често сме поразени от коварния неприятел преди още да сме наясно как и защо става така? Жертва сме на сатанинските атентати! Библията описва тази ситуация:
„Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу светските управители на тая тъмнина, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и като надвиете на всичко да устоите“ /Еф. 6:12, 13/.

Трябва да платим
Когато Бог ни помага и сме под Неговото покровителство не плащаме нищо. За помоща на дявола, която използваме съзнателно или не, трябва да платим. Когато Бог помага, го прави от любов. Любовта не може да се изплати. Тя дава безвъзмездно. А дяволът ни мрази. Когато използваме помоща му, трябва да заплатим съответната цена. Намерението на Сатана е да ни унищожи. Цената, за която претендира, е висока. В главата „Обаянието на суеверието“ се изброяват заплащанията, които нашия враг изисква за своята помощ. Разделът „Освобождение чрез Христа“ и „Пътят на освобождението“ разглеждат най-важните части на тази книга. Въпросът, който ни занимава тук, е: Как може дяволът да мами интелигентни и образовани хора? Зад какви маски се крие той? Как изглежда неговото замаскирано предложение за помощ, чрез което ни донася толкова беди? Бог назовава тези неща по име:

Предложение за помощ от дявола
„Когато влезеш в земята, която Господ, твоя Бог, ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи. Да не се намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или омаятел, някой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите, защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоя Бог изгонва тия народи от пред тебе. Съвършен да бъдеш пред Господа Бога. Защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролозите и чародеите; но на тебе Господ, твоя Бог, не е позволил това“ /Втор. 18:9-14/

Мерзостни грехове
Бог обявява суеверието, окултизма и спиритизма с всички съпътстващи ги дейности за „мерзост“. Тук въпросът в никакъв случай не се свежда до безобидно прекарване на времето или някаква дреболия. Тези суеверия и чародейства са тежки грехове. Това са престъпления срещу Всемогъщия, които водят нещастия след себе си и са наказуеми от Него.
Това, което според Божието твърдение е грях, в този случай мерзост, не може да е без значение за нас. Всеки грях е струвал живота на Исус Христос. Той проля драгоценната Си кръв. Така Божият Син прощава този тежък грях и отнема вината.
Библейското описание на мерзостните грехове съдържа и колекцията от модели и мостри на Сатана. Какво е нейното положение?