Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обаянието на суеверието – II. Въведение – Курт Хазел

Суеверие, окултизъм и спиритизъм срещаме на всяка крачка. Човек бързо попада в съприкосновение с тези дейности. Какво представляват те? Само безобидно прекарване на времето ли е това, гъделичкане на нервите, или въпросът тук е на живот и смърт?
Божието слово ни предупреждава: Внимание! Опасно за живота! Бог обявява ясно дейностите в областта на суеверието, окултизма и спиритизма за „мерзост“ /Втор. 18:9-14/.
Защо мерзостните грехове са особенно тежки?
1. Който извършва мерзостен грях, търси помоща на Сатана, а не на …..
2. Мерзостните грехове са пряк удар и пренебрежение срещу Бога.
3. За помоща на Сатана чрез суеверие, окултизъм и спиритизъм заплащам скъпо в моят живот – страдам от психически и физически обременявания. Сатана иска да ме погуби.
4. Отрицателните последствия и влияния от мерзостните грехове действат на поколенията до четвърто коляно.
Който умишлено или неосъзнато практикува мерзостни грехове, или предшествениците му са се провинили в това, достигащи до прародители, да не се отчайва и да не губи смелост. Бог подарява желаното освобождение от окултните обременявания.

БОЖИЯТА БЛАГА ВЕСТ ГЛАСИ:
1. Исус те обича!
2. Исус наистина иска да ти помогне, защото те обича!
3. Исус може да ти помогне, понеже е Всемогъщ!
4. Помоща на Исус е безвъзмездна. Любовта не иска, тя дава.
5. Исус Христос, Божият Син, ти прощава всички грехове, дори и мерзостните. Условието за Божието опрощение: Да изповядаш греховете си на Христос и да приемеш Неговото прощение.
6. Исус Христос ще те освободи от всяко бреме, което се корени в окултна дейност.
7. Исус Христос е победил Сатана и неговата власт и влияние дори в твоя живот.
Мойте молитви придружават това послание. Моля се и ти, подобно на хиляди хора, да преживееш щастливото освобождение чрез Исус Христос.
Още днес можеш да тръгнеш по пътя на освобождението; още днес можеш да се освободиш чрез победоносната сила на Исус Христос!

ИСУС Е ПОБЕДИТЕЛ!

Използвани преводи на Библията:
Библията на съвременен немски език;
“ Благата вест на Стария и Новия завет“, Немско библейско дружество, Щутгарт;
Допълнителните библейски преводи са отбелязани в скоби.