Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обаянието на суеверието – III. Вярващ ли си, или суеверен? – Курт Хазел

Езотерика
Много книжарници са наводнени от литература под общото наименование „Езотерика“, които трудно могат да се изброят. Отпечатването и търсенето в тази област непрекъснато нараства. Най-често срещаните заглавия са: „Астрология“, „Лечение на духа“, „Хипноза“, „Магия“, „Медитация“, „Ментално трениране“, „Мистика“, „Спиритуално лечение“, „Спиритизъм“, „Йога“ и др.

Вълната на окултизма залива света
Не можем да отречем факта, че суеверието, окултизмът и спиритизмът в многообразни варианти и форми играят все по-голяма роля в нашата научна епоха. Артисти и политици се консултират с астролози. Нараства интересът към кръжоци по магия, към черните литургии и спиритизма.

Ученици се занимават с окултизъм
Много младежи се занимават с окултизъм. В много училища учители с тревога наблюдават увеличения интерес на учениците към запълване на свободното си време с разиграване на стъклени чашки, масички, махала, общо взето – окултни дейности за удоволствие – просто „за убиване на свободното време“, без да подозират под какво влияние и зависимост попадат. Паралелно с окултните занимания все повече млади хора говорят за своя допир с черни литургии и със сатанински култове.
Суеверието и окултизмът с всички съпровождащи ги явления не са част само от миналото. Именно в нашият век на техниката и образованието, суеверието е вкоренено в сърцата на хората толкова, колкото е било и открай време.

Триумфира ли суеверието?
Благовестието за Исус Христос и Неговото спасително дело досега не са били прогласявани така интензивно от амвоните, чрез радиото и по телевизията, както днес. Библията се разпространява в милиони екземпляри. Поток от християнска литература се отпечатва ежедневно. Но с изненада установяваме, че суеверието и окултизмът вървят в крак с християнството и жънат нови успехи.

Окултизъм
Две обяснения ще ни помогнат да разберем по-добре споменатите области:
Думата „окултен“ означава „скрит, тайнствен, таен“. Под „окултизъм“ се разбира „тайнствена наука“; тя е учението за свръх – и извънсетивното – касае се за занимания в труднодостъпни гранични сфери на човешкото познание.

Спиритизъм
Спиритизмът се занимава с вярата в мними явявания на покойници.

Опасни атаки
Суеверието, окултизмът и спиритизмът упражняват върху хората омайващо влияние. Ужасяващо е колко много са тези, които във века на техниката се занимават с тайнствени дейности с надеждата да получат чрез това знание, което не могат да достигнат с трезви, научни методи.
В действителност зад суеверието, окултизма и спиритизма се крие противникът на Бога. Този противник е прострял гъста мъгла над тези потайни сфери, за да заличи всички граници, зад които човекът се натъква на целенасочените и опасни атаки на Сатана.