Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за болните – 27 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Нашия Господ ни е дал определени наставления чрез апостол Яков по отношение на дълга ни в случай на болест. Когато човешката помощ се окаже безсилна, Бог ще бъде помощникът на Своя народ. „Болен ли е някой от вас? Нека призове църковните старейшини и нека те се помолят за него, като го помажат с масло в името на Господа. Молитвата, която е от вяра, ще спаси болния и Господ ще го въздигне.“
Христос е същият състрадателен лекар и сега, както и по времето на земната Си служба. В Него има целителен балсам за всяка болест, възстановителна сила за всяка немощ и недъг. Неговите последователи в днешно време трябва да се молят за болните, както учениците в миналото, и ще последват изцеления, защото „молитвата от вяра ще спаси болния“.
Бог е наше прибежище както в болест, така и в здраве. Но мнозина не възлагат случаите си на Него; те насърчават слабостта и болестта, като се безпокоят за себе си. Ако биха спрели да се оплакват и се изправеха срещу депресията и отчаянието, тяхното възстановяване би било много по-сигурно.
Спасителят иска да насърчаваме болните, отчаяните, нещастните да се хванат за Неговата сила. Чрез вяра и молитва болничната стая може да се превърне в един Ветил… Бог чува молитвите. Христос е казал: „Ако поискате нещо в Мое име, ще го сторя“… Ако живеем според Неговото слово, всяко скъпоценно обещание, което Той е дал, ще бъде изпълнено за нас. О, колко благодарни трябва да бъдем, че Исус желае и е в състояние да носи всичките ни недъзи, да ни укрепва и да лекува всички наши болести, ако е за наше добро и за Негова прослава. Някои са умирали и в дните на Христос, и в дните на апостолите, защото Господ е знаел точно кое е най-добро за тях.
Бог ми е дал светлина, че когато днешният Израел смири себе си пред Него и очисти сърдечния храм от всички осквернения, Той ще чуе молитвите им за болните и ще благославя при употребата на Неговите лечебни средства.
Никога нашият милостив Спасител не се отвръща от душата, която искрено Го търси за помощ. Той е наше прибежище и в болест и в здраве.
Колко удивителна е мисълта, че Господ познава всичко за болките и скърбите, които носим! Той страда във всичките ни страдания. Някои от нашите приятели не знаят нищо за човешкото окаянство или физическа болка. Никога не са били болни и затова не могат да влязат напълно в чувствата на болните. Но Исус състрадава на нашите недъзи, болки и немощи. Той е великият Лекар.
Господнето обещание „ще полагат ръце на болни и те ще оздравяват“ (Марко 16:18) е точно толкова достойно за доверие и днес, колкото е било и в дните на апостолите. То представя привилегията на Божиите чада и нашата вяра трябва да се хване здраво за всичко онова, което то обхваща… Нашата работа е да представим болните и страдащите на Бога с ръцете на нашата вяра. Трябва да ги научим да вярват във великия Лекар.
Може да сте депресирани от телесни немощи и страдания, но това не е доказателство, че Господ не работи всеки ден за вас. Той ще ви прости и то изобилно. Събирайте в душата си сладките обещания на Бога. Исус е нашият постоянен и верен приятел и иска да Му се доверим.
Няма утешител като Христос – толкова нежен и толкова верен. Той чувства болката от нашите немощи.
Заявено е, че Божията благодат е достатъчна за всички болести и изпитания, срещу които хората трябва да се борят… Нито за момент не бива да позволяваме Сатана да си мисли, че неговата сила да потиска и безпокои е по-голяма от силата на Христос да въздига и да укрепва.
Същата сила, която Христос упражняваше, когато беше видимо сред хората, се намира в Неговото слово. Точно чрез Своето слово Исус лекуваше болести и изгонваше демони… Така е и с всичките обещания на Божието слово. В тях Той ни говори лично, говорейки ни толкова пряко, като че можем да слушаме Неговия глас. Именно с /в/ тези обещания Христос ни предава Своята благодат и сила.