Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за верните – 26 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Спасителят не е обещал на последователите Си лукса на този свят. Доходите им може да са малки и дори оскъдни; участта им може да бъде бедност; но Словото Му е обещало, че нуждите им ще бъдат задоволени. Обещало е и нещо, което е много по-добро от светски блага – пребъдващата утеха на Божието присъствие.
Божиите ангели се възкачват към небето, носейки молитвите на нуждаещите се и нещастните горе, пред трона на Отца, и слизат с благословение, надежда, кураж, помощ и живот за човешките чада.
Много са хората, които се борят с бедността, принудени да се трудят усилено за малки заплати, за да си осигурят само най-необходимите неща за живота. Труд и лишения без никаква надежда за по-добро, правят товара им много тежък. А когато се добавят и нещастия и болести, товарът е почти непоносим. Изтощени от грижи и трудности, те не знаят накъде да се обърнат за облекчение. Съчувствайте им в техните изпитания, в техните сърдечни болки и разочарования… Говорете им за Божиите обещания, молете се със и за тях. Вдъхновявайте ги с надежда. Думи на кураж и насърчение, изговорени, когато душата е болна и много слаба, се считат от Спасителя, като изговорени от Него самия. Когато се насърчават сърца, небесни ангели гледат с признание и удоволствие.
Христос ни е показал, че положението на богатия, който не е направил Бога своя опора, и на бедния, който се уповава на Бога, ще се сменят. Онези, които са бедни спрямо благата на този свят, но са търпеливи в страдания и се уповават на Бога, един ден ще бъдат възвишени над мнозина от заемалите най-великите постове и най-високото положение, което този свят може да даде.
Бог внимателно наблюдава действията на човешките чада. Нищо на земята или на небето не убягва от знанието на Твореца. Нищо не може да се случи без Негово разрешение. Бедният е също тъй нежно наблюдаван, както и монархът на престола си. Бог е постоянно действа за доброто на Своите творения.
Трябва да се запечата в умовете на всички, че бедните имат също толкова право на място в Божия свят, колкото и по-богатите.
Исус уверява Своите ученици в съчувствието и разбирането на Бога спрямо тях и техните нужди и слабости. Няма въздишка, нито почувствана болка, нито скръб, пронизала душата, която да не намери отзвук в сърцето на Отец.
Очите на Спасителя са над нас и около нас, отбелязвайки всяка трудност, всяка опасност – няма място, в което Неговият поглед да не може да достигне, нито скърби и страдания, преживени от Неговите деца, в които съчувствието и състраданието на Христос да не могат да проникнат.
Христос винаги е бил приятелят на бедния човек. Той избра бедността и я направи почетна като я направи Своя участ… Избра да бъде на земята заедно с бедните, за да може да премахне от бедността позора, който светът й бе лепнал. Той познаваше опасността от привързаността на богатите към богатството. Знаеше, че тя е гибелна за много души.
Христос каза, че винаги ще има бедни около нас и че уеднаквява интересите си с тези на Своите страдащи деца. Сърцето на нашия Изкупител съчувства и на най-бедните и на най-нищожните от Своите земни деца. Казва ни, че те са Негови представители на земята. Той ги е поставил сред нас, за да събуди в сърцата ни любовта, която Бог изпитва към страдащите и потиснатите.
Христос е дошъл на земята, за да живее и да работи сред бедните и страдащите. Те са получавали най-голям дял от Неговото внимание. И днес в лицето на Своите последователи Той посещава бедните и нуждаещите се, облекчавайки страданието и неволята.
Бог се грижи за всичко и поддържа всичко, което е сътворил. Този, Който държи безбройните светове в безкрайната Вселена, се грижи наистина и за малките врабчета, които пеят скромната си песен без страх. Когато хората излизат да вършат ежедневната си работа, когато са в молитва; когато спят нощем и когато стават сутрин; когато богатият пирува в своя палат или когато бедният събира децата си около оскъдната трапеза – всеки един е нежно наблюдаван от небесния Баща. Нито една сълза не остава незабелязана от Бога. Няма усмивка, която Той да не забележи.
Ако Бог се грижи, за да направи неодушевените цветя така красиви, които ще бъдат откъснати и ще увехнат за един ден, колко повече ще се погрижи за нуждите на Своите послушни деца, чийто живот може да трае цялата вечност!