Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за водителите – 17 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Исус ще укрепява водителите на народа Си, ако те се учат от Него.
Господ е дал на всеки човек определена му работа и след като поставя хора на отговорни постове, Той ще им даде и Своя Свят Дух, за да вършат ефикасно своята работа.
Отчаянието може да разклати и най-героичната вяра и да отслаби и най-твърдата воля. Но Бог разбира и все още се смилява и обича. Той чете подбудите и намеренията на сърцето. Да се чака търпеливо, да се проявява доверие, когато всичко изглежда тъмно – това е урокът, който водачите в Божието дело трябва да научат. Небето няма да ги измами в зъл ден.
Изкушен ли си да се поддадеш на неспокойни предчувствия или на крайно отчаяние? В мрачните дни, когато външните обстоятелства изглеждат крайно необещаващи и враждебни, не се бой! Имай вяра в Бога! Той познава твоята нужда, Той притежава цялата сила! Неговата безпределна любов и съчувствие никога не свършват. Не се страхувай, че Той няма да успее да изпълни обещанието си! Той е вечната истина. Никога не ще промени завета Си с онези, които Го обичат. И ще дари на Своите верни служители онази мярка на ефективност, която тяхната нужда изисква.
Всички, които се трудят за доброто на другите, работят в съгласие с небесните ангели. Те са техни постоянни другари и служители, техни денонощни страни. Ангели на светлината и силата са винаги близо до тях, за да ги закрилят, да ги утешават, да ги изцеляват, наставляват, вдъхновяват.
Няма смисъл да се съмняваш, да се страхуваш, че делото няма да успее. Бог е негов водител и Той ще постави всичко в ред. Ако нещата се нуждаят от корекции в ръководството на делото, Господ ще се погрижи за това и всяко погрешно нещо ще превърне в право. Нека имаме вяра, че Бог ще заведе благородния кораб на Божия народ благополучно в пристанището.
Когато си мислите, че делото е в опасност, молете се: „Господи, моля те, застани на кормилото. Преведи ни през смущенията. Заведи ни благополучно в пристанището“. Нямаме ли основания да вярваме, че Господ ще ни направи победители?.
Страшни опасности се намират пред онези, които носят отговорностите в Господнето дело – опасности, мисълта за които ме кара да треперя. Но идва словото: „Ръката Ми е на кормилото и чрез Своето провидение Аз ще проведа Божествения план“.
Вярата беше това, която даваше кураж на Халев и го държеше настрана от човешките страсти, давайки му възможност да застане дръзновено и непоколебимо в защита на правото. Чрез упование в същата Сила, в мощния Водител на небесните армии, всеки истински войник на кръста може да получи сила и кураж да побеждава пречките – дори и тези, които изглеждат непреодолими.
Мойсей е бил най-великият човек, който някога е заставал като ръководител на Божия народ. Бил е много почитан от Бога не за познанията, спечелени в египетския двор, но понеже е бил най-кроткият човек. Господ е говорел с него лице в лице, както човек говори с приятел. Ако някой желае да бъде почитан от Бога, нека бъде смирен. Хората, които провеждат Божието дело, трябва да се различават от всички други по своето смирение.
Когато възникнат изпитания, изглеждащи необясними, не бива да позволяваме мирът ни да бъде нарушен. Колкото и несправедливо да сме третирани, нека страстите не избухват. Отдавайки се на дух на отмъщение, вредим на себе си. Унищожаваме собственото си доверие в Бога и наскърбяваме Святия Дух. До нас има един свидетел, един небесен пратеник, който ще издигне знаме срещу неприятеля. Ще ни обгради със светлите лъчи на Слънцето на правдата. През нея Сатана не може да проникне. Не може да премине този щит от свята светлина.
Господ ни кани да Му представим своите смущения и трудности, както и нуждата си от Божествена помощ. Заръчва ни да бъдем постоянно в молитва. Веднага щом трудностите възникнат, можем да Му предложим нашите искрени и сериозни молби. Чрез настойчивите си молитви ние даваме доказателство за силното си доверие в Бога. Чувството за нашата нужда ни кара да се молим сериозно и небесният ни Баща бива призован към действие.