Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за мисионерите – 21 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Беше ми показано, че Бог ще извърши голямо дело чрез истината, ако посветени и жертвоготовни хора се посветят безрезервно на работата за представяне истината пред намиращите се в тъмнина… Ангели от Бога трогват сърцата и съвестта на хората от всички нации. Искрени души са смутени, като наблюдават знаменията на времето, изразени в метежното състояние на народите.
Ако радостта на ангелите е да виждат грешници да се покайват, няма ли грешниците, спасени чрез кръвта на Христос, да се радват на покаянието на други и на обръщането им към Христос чрез тяхното посредничество? В работата в сътрудничество с Христос и святите ангели ще преживяваме радост, която не може да бъде изпитана извън това дело.
Тези небесни същества са обслужващи ангели. Те често се преобразяват на човешки същества и като непознати разговарят с онези, които са се посветили на Божието дело. В усамотени места те са били другари на пътници в опасност. В подхвърляни от бурята кораби са изговаряли думи за успокояване на страха и вдъхване на надежда в часа на опасност. Мнозина при различни обстоятелства са чували гласовете на жителите на други светове… Небесни ангели са сътрудничели с нас във всяко добро дело. Така земята е свързана с небето.
Божиите ангели, хиляди по хиляди… ни пазят от зло и отблъскват силите на мрака, които целят нашето унищожение. Нямаме ли основание да бъдем благодарни във всеки момент, благодарни дори когато съществуват видими трудности по нашия път?
Силата идва чрез упражняване. Всички, които поставят в употреба способностите, дадени им от Бога, по този начин ще ги увеличават, посвещавайки ги на Негова служба… Точно онези, които с любов към Бога и към ближните си се стремят да помогнат на други, точно те стават все по-стабилни, по-укрепени и вкоренени в истината.
Бог постоянно действа за доброто на Своите създания… Безброй пъти Той се е намесвал, за да отклонява от смърт, да пази мъже, жени и деца в безопасност, когато Сатана е възнамерявал да осъществи пълно бедствие или унищожение.
Колко милостиво и нежно се отнася нашият небесен Баща към Своите деца! Пази ги от хиляди опасности, невидими за тях, и ги закриля и от най-хитрите и изкусно приложени примки на Сатана, за да не бъдат унищожени. Понеже нашето притъпено зрение не долавя закрилящата грижа на Бога чрез Неговите ангели, ние не се замисляме и не оценяваме всебдящия интерес, който нашият мил и доброжелателен Творец проявява към делото на ръцете Си. Затова често не сме благодарни за множеството милости, с които Той ежедневно ни дарява.
Всред земните жители, пръснати по всички краища на света, има такива, които не са преклонили коляно пред Ваал. Като небесни звезди, които се явяват само посреднощ, тези верни хора ще светят, когато мрак покрие земята и гъста тъмнина народите. В езическа Африка, в католическите страни на Европа и Южна Америка, в Китай, в Индия, на морските острови и във всички далечни кътчета на земята, Бог има в резерва цяла плеяда избрани, които ще светят сред мрака, разкривайки ясно на отстъпилия от Бога свят преобразяващата сила, получена чрез послушанието на закона Му.
Божият работник в далечно мисионско поле трябва да носи в сърцето си мира и любовта на Небето; защото в това е единственото сигурната безопасност за него. Сред смущения и изпитания, сред обезкуражение и страдания, с посветеността на мъченик и с куража на герой той трябва да се държи твърдо за Ръката, която никога не отслабва, казвайки: „Няма да претърпя неуспех, нито ще се обезсърчавам“… Ако преди да говори на другите, потърси помощ отгоре, той може да бъде сигурен, че небесните ангели ще бъдат с него. Понякога може да копнее за човешко съчувствие, но в своята самотност ще намери утеха и насърчение чрез общуване с Бога. Нека бъде насърчен от думите на Спасителя: „Ето, Аз съм с вас до свършека на света“.
Когато Божиите вестители осъзнаят своите отговорности към нуждаещите се части от Божията нива и в духа на Главния работник се трудят неуморно за обръщането на души към Бога, Божии ангели ще подготвят пътя пред тях и ще осигуряват необходимите средства за провеждането на Божието дело.
При всеки спешен случай трябва да търсим помощ от Този, Който притежава безкрайни възможности на Свое разположение.