Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за обременените – 5 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Всеки ден си има своето бреме, своите грижи и безпокойства. И когато се срещаме, колко сме готови да говорим за нашите трудности и изпитания. Толкова много взети назаем трудности ни се натрапват в ума, на толкова много страхове се отдаваме, такава тежест на безпокойство носим, че човек започва да се съмнява имаме ли състрадателен и обичащ Спасител, готов да чуе всички наши искания и да ни бъде помощ във време на нужда.
Никога няма да разберем, докато не се срещнем лице в лице с Бога, когато ще Го виждаме, както сме видени, и когато ще познаем, както сме били познати – колко много товари Той е понесъл вместо нас и още колко много е бил готов да понесе, стига само с детинска вяра да бяхме Му ги възложили.
Каквито и да са твоите безпокойства и изпитания, изложи случая си пред Господа. Духът ти ще бъде подкрепен, за да можеш да издържиш. Ще ти бъде отворен път… Колкото по-слаб и по-безпомощен се чувстваш, толкова по-силен ще станеш в Неговата сила. Колкото по-тежки са товарите ти, толкова по-блажена ще бъде почивката, когато ги хвърлиш на Великия бременосец.
Грижата на Господа е съсредоточена върху всичките Му творения. Той ги обича всички и не прави разлика, с изключение, когато проявява най-нежна жалост към призованите да носят най-тежките товари на живота. Божиите деца трябва да посрещат изпитания и трудности, но нека те да приемат участта си радостен дух, помнейки че за всичко, което този свят не им е дал, сам Бог ще им го даде с цялото си благоволение.
Имаме нужда всеки ден, всеки час да се доверяваме на Исус. Той е обещал, че според деня ни ще бъде и силата ни. Чрез Неговата благодат можем да носим всички товари на настоящето и да изпълняваме своя дълг. Но мнозина биват смазани от очакването на бъдещи трудности. Те постоянно търсят да поемат днес бремето на утрешния ден. По този начин голяма част от изпитанията им са въображаеми. За такива хора Исус не е предвидил облекчение. Той обещава благодат само за деня.
Всички са притиснати от ежедневните грижи, товари и задължения, но колкото по-трудно е положението ти и по-тежки товарите ти, толкова по-голяма е нуждата ти от Исус.
Не бива да забравяш, че Господ желае да хвърлиш трудностите и смущенията в Неговите нозе и да ги оставиш там. Иди при Него и Му кажи: „Господи, товарът на живота ми е твърде тежък, за да мога да го нося! Ще го носиш ли вместо мен?“ И Той ще ти отговори: „Ще го нося! Възлюбих те с вечна любов!“
Независимо дали съзнават или не, всички са уморени и тежко натоварени. Всички са съкрушени с бреме, което само Христос може да премахне. Най-тежкият товар, който носим, е товарът на греха. Ако бяхме оставени сами да носим този товар, той би ни смазал. Но Безгрешният е заел нашето място… Той понесе товара на нашата вина. Той ще поеме и товара от уморените ни рамене. Ще ни даде почивка. Ще отнеме бремето на грижите и скръбта. Той ни кани да хвърлим грижите си върху Него, защото ни носи в сърцето Си.
Ако желаем да живеем смирено с Бога, ако желаем да работим в духа на Христос, никой от нас не ще бъде оставен да носи тежки товари. Тогава бихме ги положили на великия Бременосец. Тогава можем да очакваме време на триумф в присъствието на Бога, участвайки в Неговата любов.
Не мислете, че като споделите бремето си с другите, ще намерите облекчение. Елате право при Великия бременосец и Му разкажете за проблемите си. Повярвайте, че Той е способен и има желание да се справи с обстоятелствата на вашия случай… Когато представите пред Него самата си безпомощна душа, Той ви дава мир, радост, сила и кураж. Тогава ще сте в състояние да кажете и на другите колко скъпоценен е Христос за вас.
Нека не окайваме сами себе си заради някакъв предполагаем утрешен товар. Изпълнявайте радостно задълженията си днес. Днешната вяра, днешното доверие в Исус – това е, което трябва да имаме. Днес мога да погледна и да живея. Днес ще възложа доверието си на Бога. Днес ще си почина в спокойствие и мир, поддържан от силата на Бога. Кажи: „Господ ще бъде прославен чрез моята радост, кураж и щастие в Неговото уверение за любовта Му – днес!“
Когато дългът ти изглежда суров и жесток, а бремето ти твърде тежко, помни, че заради тебе Аз претърпях кръст, презирайки срама. Когато сърцето ти се свива пред настъпващото изпитание, помни, че твоят Изкупител живее, за да ходатайства за теб!