Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за продавача на духовна литература – 9 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Когато бъде призован да посреща трудности в своята работа, продавачът на религиозна литература не бива да се обезсърчава. Нека работи с вяра и ще му се даде победа… Винаги когато бъде представена книга, разобличаваща заблудата, Сатана е съвсем близо до този, на когото тя се предлага, и му натрапва редица основания поради които тя не трябва да бъде приемана. Но започват да действат и Божествени средства, за да повлияят върху ума в полза на светлината. Обслужващи ангели опълчват силата си срещу тази на Сатана. И когато чрез влиянието на Святия Дух бъде приета в ума и сърцето, истината ще окаже съживяваща сила върху характера.
Когато постоянно се разчита на Бога, когато постоянно се проявява себеотрицание, работниците не ще потъват в обезкуражение. Няма да се безпокоят. Ще помнят, че на всяко място има души, които се нуждаят от Господа и които дяволът също търси, за да ги върже набързо в робството на греха, на незачитането на Божия закон.
Трябва да бъдем искрени и сериозни християни, да извършваме вярно ежедневните си задължения, поставени в ръцете ни, и да гледаме винаги към Исус, Автора и Усъвършителя на нашата вяра. Наградата ни не зависи от външния ни успех, но от духа, с който вършим работата си. Като продавачи на религиозна литература или евангелизатори вие може да нямате успеха, за който сте се молили; но помнете, че не знаете и не можете да измерите резултатите от вярната работа.
Нека винаги словото на Христос да бъде вашата увереност. Нали Той ви е поканил да дойдете при Него? Никога не си позволявайте да говорите по безнадежден, обезсърчителен начин. Ако правите това, ще загубите много. Като гледате на външния вид на нещата и се оплаквате, когато дойдат трудности и натиск, давате доказателство за болнава и слаба вяра. Говорете и действайте, като че вярата ви е непобедима. Господ има на разположение богати ресурси. Той притежава целия свят. Гледайте нагоре към небето с вяра. Гледайте към Този, Който дава светлината, силата и резултатността.
Никога не оставяйте куража си да отпадне. Никога не говорете с неверие поради това, че външните обстоятелства са против вас. Когато работите за Господа, ще се чувствате притиснати поради липса на средства, но Господ ще чуе и ще отговори на вашите молби за помощ. Нека думите ви бъдат: „Бог ще ми помогне! Затова не се смущавам, затова съм втвърдил лицето си като камък и зная, че не ще бъда посрамен“ (Исая 50:7).
Умолявам вестителите на Христовото евангелие никога да не се обезсърчават, никога да не считат и най-закоравелия грешник отвъд обсега на Божията благодат! Човек, който на вид е безнадежден, може да приеме истината и да я обикне. Този, Който обръща сърцата на хората както обръща водите на реките, може да доведе и най-себелюбивата, и най-закоравялата от греха душа при Христос. Има ли нещо трудно за Бога?
Скъпият Спасител ще изпрати помощ точно когато се нуждаем от нея. Пътят към небето е осветен от Неговите стъпки. Всеки трън, който наранява нозете ни, е наранил и Неговите. Всеки кръст, който сме призовани да носим, бил носен от Него преди нас. Господ допуска конфликти, за да приготви душата за мира.
Всички, които посвещават душа, тяло и дух на Бога, постоянно ще получават нов дар от физическа и умствена сила. Неизчерпаемите небесни запаси са на разположение на такива хора. Христос им дава диханието на Собствения си Дух, на Своя собствен живот. Святият Дух работи в сърцето и ума чрез най-висшите Си сили. Божията благодат разширява и умножава техните способности и всяко съвършенство на Божието естество им идва на помощ в работата за спасяването на души. Чрез сътрудничество с Христос те са съвършени в Него и човешката им слабост на тях им е дадена силата да вършат делата на Всемогъщия.
Онези, които работят за Бога, ще се срещат с обезкуражението, но за тях е обещанието: „Ето, Аз съм с вас до края на света!“ (Матей 28:20). Господ ще даде най-удивително преживяване на онези, които кажат: „Вярвам в Твоето обещание, няма да пропадна, нито ще се обезсърча“.
Нека бъдем изпълнени с надежда и кураж. Унинието при служенето на Бога е греховно и неразумно. Той знае всяка наша нужда, притежава цялата сила. Може да надари служителите си с точната мярка ефикасност, от която те се нуждаят.
Бъдете силни и нека разговорите ви да бъдат изпълнени с надежда. Проправете си път през пречките. Вие сте в духовен съюз с Исус Христос. Словото е вашата увереност. Приближете си при Спасителя с пълното доверие на живата вяра, като съедините ръцете си с Неговите. Идете там, където Той ви води. Каквото ви каже, правете! Той ще ви научи със същото желание, с каквото желае да научи всеки друг.