Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за проповедника – 20 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Всички, които са ангажирани в служене на Бога, са Божии помощници, Божия ръка. Те са съработници на ангелите; нещо повече, те са човешките инструменти, чрез които ангелите извършват своята мисия. Ангелите говорят чрез техните гласове и работят чрез техните ръце. И така, сътрудничейки с небесните инструменти, те се възползват от тяхното знание и опит.
Христовите служители трябва да бдят в молитва. Те може да идват с дръзновение пред престола на благодатта, издигайки святи ръце без гняв и съмнения. С вяра те могат да умоляват небесния Отец на небето за мъдрост и благодат, за да знаят как да работят с различните хора. Молитвата е дишането на душата. Тя е тайната на духовната сила… Вестителите на Бога трябва да се задържат дълго при Него, ако искат да имат успех в работата си.
О, нека стане известно, братя мои, че Исус пребъдва в сърцето, поддържа, подкрепя, утешава. Ваша привилегия е да бъдете дарявани ден след ден с богатите съкровища на Неговия Свят Дух.
Съвършенството на Христоподобния характер зависи изцяло от благодатта и силата, намираща се единствено в Бога. Без силата на благодатта в сърцето, която подпомага нашите усилия и освещава труда ни, ние няма да успеем да спасим собствените си души, нито душите на други.
Човекът, който посвещава тяло, душа и дух на Бога, постоянно ще получава нов дар от физическа, умствена и духовна сила. Неизчерпаемите запаси на Небето са на негово разположение.
Когато Бог отваря път за извършването на определена работа и дава уверение за успех, избраният инструмент трябва да направи всичко, което е по силите му, за да постигне обещаните резултати. Пропорционално на ентусиазма и постоянството, с което се провежда определената работа, ще бъде и даденият успех. Бог може да върши чудеса чрез Своя народ, стига той да извърши своята част с неуморна енергия. Бог призовава за хора, посветени на работата си. Хора с морален кураж, с гореща любов към душите и с ревност, която никога не отслабва. Такива работници няма да считат никоя задача за твърде трудна, никоя перспектива за твърде необещаваща. Те ще продължават да се трудят неустрашимо, докато видимото поражение се превърне в славна победа.
В този живот нашата работа за Бога често изглежда почти безплодна. Усилията ни да вършим добро може да бъдат сериозни и упорити, но никога да не ни бъде разрешено да видим техните резултати. За нас усилието може да изглежда изгубено. Но Спасителят ни уверява, че нашата работа е отбелязана на небето и че наградата в никакъв случай няма да липсва.
Често пъти много хора се молят и плачат поради смущенията и трудностите, които се изпречват пред тях. Но ако удържат доверието си твърдо, както в началото, до самия край, Той ще направи пътя им ясен. Успехът ще дойде при тях, докато те се борят срещу постоянно непреодолими трудности, а с успеха ще дойде и най-голямата радост.
Работата, която лежи пред нас, е такава, че ще постави на изпитание и ще напрегне до краен предел всяка сила на човешкото същество. Ще се изисква силна вяра и постоянно бдение. Понякога трудностите, които срещаме, ще бъдат крайно обезсърчителни. Самата грандиозност на задачата ще ни ужасява. Но въпреки това с Божията помощ Неговите служители в края ще тържествуват. Затова, братя мои, желая да не отпадате поради изпитанията, които са пред вас. Исус ще бъде с вас! Той ще върви пред вас чрез Святия Си Дух, подготвяйки пътя! Ще бъде ваш помощник във всеки критичен случай.
Не се обезкуражавайте, когато само малцина присъстват на проповед. Дори да имате само двама или трима слушатели, кой знае дали Святият Дух не се бори с някого от тях? Господ може би ви дава вест за тази една-единствена душа, а ако бъде обърната към Бога, може би тя ще бъде средство за достигане на още много други. Всичко това е неизвестно за вас, а резултатите от вашия труд може да се умножат хилядократно.
Като своя награда верният помощник-пастир ще чуе от главния Пастир: „Браво, добри и верни служителю“. Тогава Той ще постави короната на славата на главата му и ще му позволи да влезе в радостта на господаря си. Каква е тази радост? Тя е да се гледат с Христос изкупените светии, преглеждайки заедно с Него техния труд /работа/ за души, тяхното себеотрицание, саможертва, в името на Христос, техният отказ от лесното, от светската печалба и от всеки земен подтик и избиране на укора, страданието и унижението, изморителния труд, наблюдавани от света – и от ангели, и от човеци. Всичко това тогава ще е приключило и плодовете на техния труд ще бъдат видени; спасени са души чрез техните усилия за Христос.