Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за разтревожените – 34 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Не би трябвало да ни е трудно да помним, че Господ Исус желае да възлагаме върху Него всички наши трудности и притеснения. „Занесете ги при Господа в молитва“, а след това ги оставете на Него. Колко по-щастливи бихме били, ако вършехме това!
Господ иска да идваме при Него ежедневно с всички свои трудности и изповеди за грях и Той ще ни даде почивка в носенето на Неговото иго и понасянето на Неговото бреме. Святият Дух ще изпълва душата с благодатното си влияние. Господ, нашият Бог, ни уверява, че чака, за да прояви към нас милостта Си. Кани ни да извикаме към Него в ден на трудност… Той винаги е бил готова, реална помощ за всички, които са Го търсили искрено.
Някои винаги се страхуват и просто си търсят трудности. Всеки ден те са обкръжени от знаците на Божията любов. Всеки ден се радват на изобилието от благодат на Неговото провидение. Но като че не виждат тези настоящи благословения… Вместо да ги доведат по-близо до Бога, единствения източник на помощ за тях трудностите, с които се сблъскват, ги отделят от Него, защото събуждат безпокойство и оплакване.
Над света идат големи изпитания и силите на Сатана се подбуждат с голяма мощ силите отдолу, за да предизвикват страдания, бедствия и гибел. Сатана действа, за да доведе до всяко възможно окаянство човешките същества. Земята е сцената на неговото дело, но той е държан под контрол – не може да отиде по-далеч, отколкото Господ разреши.
Ако имаш сърце и глас да се молиш, Бог със сигурност ще те чуе и ръката Му ще бъде протегната към теб, за да те спаси. Има Бог, Който чува молитви – дори и когато всяка друга помощ пропадне Той е твоя защита, готова помощ във време на беда.
Малцина са онези, които правилно оценяват и използват скъпоценната привилегия на молитвата. Трябва да отиваме при Исус и да Му казваме за всичките си нужди. Можем да Му занесем и своите дребни грижи и смущения, както и по-големите трудности. Каквото и да ни смущава или подтиска, трябва да го занесем пред Господа в молитва.
Всички хора имат изпитания и скърби, тежки за носене, както и трудни за противопоставяне изкушения. Не разказвай за трудностите си на твоите смъртни съчовеци, но занеси всичко при Бога в молитва! Приеми за себе си като правило никога да не изговаряш и една дума на съмнение или обезкуражение. Можеш да направиш много, за да облекчиш живота на околните и да подкрепиш усилията им чрез думи на надежда и свято насърчение.
Ако със смирено сърце търсиш Божието ръководство във всяка трудност и проблем, Неговото слово е обещало, че ще ти бъде даден благодатен отговор.
Когато са в трудност, мнозина мислят, че трябва да се обърнат към земен приятел със своите смущения, молейки го за помощ. Поставени при изпитващи обстоятелства, неверие изпълва сърцата им и животът им изглежда мрачен. А през цялото време край тях стои мощният Съветник на всички векове и ги кани да отправят доверието си към Него. Исус, великият Бременосец, казва: „Елате при Мен… и Аз ще ви успокоя“. Ще се отвърнем ли от Него и ще се обърнем ли към несигурни човешки същества, които са също толкова зависими от Бога, колкото и самите ние?
Често получавам писма от личности, които ми разказват за своите трудности и смущения и ме молят да питам Бога какви са техните задължения в това отношение. На онези, за които Господ не ми е дал светлина, аз често съм отговаряла: Не съм упълномощена от Бога за работата, която искате от мен да извърша. Господ Исус ви е поканил да занесете трудностите си при Този, Който разбира всяко обстоятелство от вашия живот.
Вместо да скърбим, да плачем и да се отчайваме, когато трудностите се съберат около нас като потоп и заплашват да ни залеят, ако пожелаем не само да се молим за помощ от Бога, но и да Го хвалим за многото Му останали благословения – да хвалим Този, Който е в състояние да ни помогне – поведението ни би Му било много по-приятно и бихме видели много повече от Неговото спасение.
Нещастие е да „вземаш назаем“ трудности и грижи от следващата седмица, за да вгорчаваш настоящата. Когато истинската трудност дойде, Бог ще подготви всяко Свое смирено и кротко дете да я понесе. Когато Божието провидение допуска тя да дойде, Той ще осигури помощ, за да бъде издържана.
Когато трудността дойде, вместо да губите търпение, вместо да се сърдите и безпокоите, идете при Господа и Му кажете всичко.