Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за семейството – 12 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ангели са изпращани, за да бдят над всяко семейство. Всеки се радва на бдящата грижа на един свят ангел. Тези Божии служители са невидими, но понякога оставят светлината им да проблесне така ясно, че да бъде разпозната… Всички би трябвало винаги да сме много благодарни за истината, че небесните ангели бдят над нас миг след миг през целия ни живот.
Ангелите присъстват винаги там, където има най-много нужда от тях. Те са до онези,… чието обкръжение е най-обезсърчително. През всички векове ангелите са били близо до верните Христови последователи… От какви опасности, видими и невидими, сме били запазени чрез намесата на ангелите – това никога не ще узнаем, докато в светлината на вечността не вникнем ясно в Божието провидение. Тогава ще знаем, че цялото небесно семейство се е интересувало от семейството тук долу и че пратеници от Божия престол са придружавали нашите стъпки ден след ден.
Бог обитава във всяко жилище. Той чува всяка изговорена дума, вслушва се във всяка представена молитва, вкусва скърбите и разочарованията на всяка душа. Гледа отношението към бащата, към майката, към сестрата, приятеля и съседа. Грижи се за нашите нужди. Неговата любов, милост и благодат постоянно текат, за да задоволят нуждите ни… В Неговата грижа можем безопасно да си почиваме.
Господ проявява специален интерес към семействата на Своите чада тук долу. Ангели поднасят към небето благоуханния тамян на молитвите на светиите. Тогава нека във всяко семейство да се въздига молитва пред Бога към небето – както сутрин, така и вечер – в заслугите на нашия Спасител. Сутрин и вечер вселената отбелязва всяка семейна молитва.
Бог винаги се е грижил за Своя народ… Вярно е, че ще дойдат разочарования; можем да очакваме изпитания; но трябва да вършим всичко – голямо и малко – за Бога. Той не се обърква от множеството ни скърби, нито ще падне под тежестта на нашите товари. Бдящата Му грижа се простира до всеки дом и обхваща всяка личност. Той е загрижен за нашия бизнес и за всичките ни проблеми. Отбелязва всяка сълза. Трогва се от нашата немощ.
Исус ни познава лично. Познава ни по име. Познава всяка къща, всеки дом, в който живеем, името на всеки обитател там. Понякога дава наставления на Свои служители да отидат на дадена улица и в определен град, в точно определен дом, за да намерят някое от Неговите чеда.
И в наши дни ангели в човешки образ влизат в човешки домове и биват приемани от тях. Християни, които живеят в светлината на Божието присъствие, са винаги придружавани от невидими Божии вестители. Тези святи същества оставят благословение в нашите домове.
Исус трябва да е почитан Гост в семейния кръг. Трябва да живеем с Него, да носим товарите си при Него и да разговаряме за Неговата любов, сила и благодат и за съвършенството на Неговия характер. Какъв урок могат да дават ежедневно благочестивите родители, като занасят всичките си трудности при Исус, Великия бременосец, вместо да се безпокоят и карат заради грижи и трудности, за чието разрешение не могат да направят нищо.
Привилегия за родителите е да вземат децата си със себе си при портите на Божия град, казвайки: „Опитвам се да наставлявам децата си да обичат Господа, да вършат Неговата воля и да Го прославят“. Пред такива хора портите ще се отворят и родители и деца ще влязат вътре. Членовете на семейства, които ще намерят достъп в Божия град, ще са били верни и в своите земни домове.
Бащите и майките, които поставят Бога на първо място в своето семейство, които поучават децата, че страхът от Господа е началото на мъдростта, прославят Бога пред ангели и пред човеци. Те представят пред света едно добре подредено, добре дисциплинирано семейство, което обича Бога и Му се покорява, а не се бунтува срещу Него. Христос не е чужденец в такива домове. Неговото име е почитано и прославяно. Ангелите с удоволствие обитават дом, където Бог е почитан като върховен авторитет, а децата са поучавани да почитат религията, Библията и своя Творец. Такива семейства могат да претендират за обещанието: „Ще почета тези, които ме почитат“.
Трябва да се доверяваме на Исус ежедневно, ежечасно. Той е обещал, че какъвто е денят ни, такава ще бъде и силата ни. Чрез Неговата благодат ние можем да понесем всяко бреме на настоящето и да изпълним всеки свой дълг.