Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за скърбящите – 29 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бог не иска никой от нас да остане притиснат от безмълвна скръб, с болящо и разбито сърце. Той желае да гледаме нагоре към дъгата на обещанието и да отразяваме Неговата светлина към другите. О, благословеният Спасител стои край мнозина, чиито очи са толкова заслепени от сълзи, че не могат да Го съзрат. Той копнее да държи здраво ръцете им, когато те се хванат за Него с проста вяра, умолявайки Го да ги води. Наша привилегия е да се радваме в Бога. Ако позволим на утехата и мира на Исус да навлязат в нашия живот, ще бъдем държани близо до Неговото велико сърце на Божията любов.
Исус бе човек на скърби и понасяше такава сърдечна болка, каквато никой език не може да опише. Сърцето Му е отворено за нашите скърби, за нашата печал, за нашите изпитания. Той ни е обикнал с вечна любов и ни обгражда с любяща доброта. Можем да свържем твърдо сърцето си с Неговото и да размишляваме за Неговата любяща доброта през целия ден. Той ще въздига душата ни над ежедневните скърби и смущения към царството на мира.
Ние имаме Утешител… през цялото време и навсякъде, във всички скърби и във всички беди; когато изгледите са мрачни, а бъдещето – объркано; когато се чувстваме безпомощни и сами. Точно това е времето, когато Утешителят ще бъде изпратен в отговор на молитвата от вяра.
… Тогава Исус погледна Своите изкупени светии. Лицата им светеха от слава. Насочвайки към тях любящите Си очи, Той каза с богатия Си музикален глас: „Аз виждам резултата от труда на Моята душа и съм удовлетворен. Тази богата слава е ваша, за да се наслаждавате на нея вечно. Скърбите ви свършиха. Няма да има повече смърт, нито скръб, нито плач, нито ще има повече болка“.
Трябва да се научим да вярваме на обещанията, да имаме пребъдваща вяра… Нека живеем в слънчевата светлина на голготския кръст. Нека не живеем повече в сянката, оплаквайки скърбите си, защото това само задълбочава нашите трудности и смущения. Нека никога не забравяме – даже и когато ходим из долината на мрачната сянка, че Христос е дотолкова с нас, когато пребъдваме с доверие в Него, колкото и когато сме на върха на планината.
Живейте в сянката на кръста! Не давайте израз на плача, оплакването и неволята, но насърчавайте душата си към надежда и радост. Кръстът сочи нагоре към един жив Спасител, който е ваш Адвокат и се застъпва за вас… Когато се намирате в дълбок мрак, то е защото Сатана се е вмъкнал между вас и светлите лъчи на Слънцето на правдата.
Небесните ангели са изпращани, за да служат на онези, които ще наследят спасението. Още не знаем кои са те. Още не е станало ясно кой ще победи и ще сподели наследството на светиите в царството на светлината. Но небесните ангели обикалят цялата дължина и ширина на земята, за да утешават скърбящите, да закрилят намиращите се в опасност, да печелят сърцата на човеците за Христос. Нито един не е пренебрегнат или отминат. Бог няма предпочитания, няма любимци и се грижи еднакво за всички души, които е сътворил.
Съжалявам, че се намираш в нещастие и скръб. Но Исус, скъпоценният Спасител, живее. Той те обича. Той иска да бъдеш утешен в Неговата любов. Не се безпокой, уповавай се на Господа. Помни, че и едно врабче не пада на земята, без това да е забелязано от твоя небесен Баща.
Хората, понесли най-големите скърби, са точно тези, които носят на другите най-голяма утеха и които разпръсквт слънчева светлина навсякъде, където отидат. Такива личности са били смекчени и изпълнени с благоухание чрез своите нещастия. Те не са загубили доверие в Бога, когато смущението ги е връхлетяло, но са се хванали още по-здраво за Неговата закриляща любов. Такива хора са живо доказателство за нежната грижа на Бога, Който допуска и мрака, и светлината и ни дисциплинира за наше добро.
Вървете напред така, сякаш сте видели как всяка произнесена молитва е била съхранена в Божия престол и й е отговорено от Този, Чиито обещания никога не пропадат. Вървете право напред, възпявайки и възхвалявайки Бога в сърцата си – дори и когато сте отчаяни и потиснати от чувство на тъга и трудност… Светлината ще дойде, радостта ще се появи и мъглата и облаците ще бъдат разпръснати.
Цялото небе се интересува от щастието на човека. Нашият небесен Баща не затваря източниците на радостта за всяко от Своите творения.