Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за учителите – 31 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Драги учители, когато размисляте върху нуждата си от сила и ръководство – нужда, която никой човешки източник не може да задоволи – заръчвам ви да имате предвид обещанията на Този, Който е Чуден и Съветник… „Извикай към Мене и Аз ще ти отговоря“. „Ще те наставлявам и ще те поучавам по пътя, в който трябва да ходиш: върху тебе ще бъде окото Ми“ (Еремия 33:3; Псалм 32:8).
Като най-висша подготовка за вашата работа ви посочвам думите, живота и методите на Княза на учителите. Заръчвам ви да Го имате предвид! Това е вашият истински идеал. Гледайте го, занимавайте се с него, докато духът на божествения Учител завладее сърцето и живота ви!
Учителите се срещат с много изпитания. Обезкуражението ги потиска, когато виждат, че усилията им не винаги са оценени от техните ученици. Сатана се стреми да ги порази с телесни немощи, надявайки се да ги накара да зароптаят против Бога и да забравят Неговата доброта, милост, любов и превъзхождащата тежина на слава, която очаква победителите. Нека учителите помнят, че чрез изпитания Бог ги води към по-съвършено доверие към Себе Си. Окото Му е винаги над тях и ако в смущенията и трудностите си гледат към Него с вяра, Той ще ги извади от пещта пречистени и усъвършенствани като злато, претопено в огън… Той не им възлага товари по-големи, отколкото са в състояние да носят.
Учителите се нуждаят от кръщение със Святия Дух. Сериозната молитва на техните души ще бъде представена пред престола и Бог ще отговори на молитвите им в определено от Него време, стига само да се държим за Неговата ръка чрез вяра. Нека собственото „аз“ да се слее с Христос, а Христос с Бога и ще се получи такава изява на Неговата сила, която ще стопява и покорява сърца.
Когато учителят разчита на Бога и Го търси в молитва, Христовият дух ще дойде над него и Бог ще действа чрез Духа Си върху умовете на учащите. Святият Дух изпълва ума и сърцето с надежда, кураж и библейски примери, които ще бъдат предадени на учениците. Думите на истината ще придобият важно значение, ще придобият широта и пълнота на смисъла, за който никога не е и мечтал.
Обучавайте младежите, оформяйте характера им, възпитавайте, възпитавайте, възпитавайте за бъдещия безсмъртен живот! Молете се често. Умолявайте Бога да ви даде дух на молитва. Не смятайте, че работата ви като учители е свършена, ако не заведете младите учащи до вярата в Исус и до любовта към Него. Нека Христовата любов изпълва душите ви, тогава дори несъзнателно ще я предавате на други. Когато като наставници поверите себе си безрезервно на Исус – Той да ви владее, ръководи и контролира, – никога няма да претърпите неуспех. Да помогнете на вашите ученици да бъдат християни е най-великото дело, което ви е възложено. Идете при Бога! Той чува и отговаря на молитви!
Учителите и родителите трябва да сеят край всякакви води и, ако са верни, ще имат жетва от души в бъдеще. А когато видят около великия бял престол тези, за които са се трудили, с корони, в бели дрехи, и със златни арфи, тогава ще почувстват, че усилията им не са били напразни. „Браво, добри и верни служителю!“ Тези думи ще достигнат до ушите им като сладка музика.
Живеем във време, когато Сатана действа с цялата си сила, за да обезсърчава и побеждава онези, които се трудят в Божието дело. Но не трябва да претърпяваме провал, нито да се обезсърчаваме. Необходимо е да упражняваме по-голяма вяра в Бога! Да се доверяваме на Неговото живо Слово! Ако нямаме твърда подкрепа отгоре, никога не ще сме в състояние да се справим със силите на мрака, които ще бъдат виждани и чувствани във всяка област на делото.
Учителите трябва да работят разумно. Онези, които често общуват с Бога в молитва, имат до себе си свети ангели. Атмосферата, която обкръжава душите им, е чиста и свята; защото цялата им душевност е пропита от освещаващото влияние на Божия Дух.
Мнозина, дори по време на посвещение, не успяват да получат благословенията от истинското общуване с Бога. Те са твърде бързи. С бързи стъпки навлизат в Божието присъствие, спирайки може би за момент в свещените предели, без да изчакват да получат съвет. Нямат време да останат с Божествения Учител. Те се завръщат при своята работа с товарите си. Тези работници никога не могат да придобият по-висок успех, докато не научат тайната на силата. Трябва да си посвещават време да мислят, да се молят, да чакат Бог да поднови физическата, умствената и духовната им сила.