Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за християните – 7 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Когато завладее сърцето, Божият Дух преобразява живота. Грешните мисли биват отстранени, лошите постъпки – порицани. Любов, смирение и мир заемат мястото на гнева, завистта и борбите. Радостта прогонва тъгата и изражението на лицето отразява небесната светлина. Никой не вижда ръката, която вдига товара, нито забелязва как светлината слиза от небесните дворове. Благословението идва, когато чрез вяра душата се предаде на Бога. Тогава онази Сила, която никое човешко око не може да види, сътворява ново същество по подобие на Бога.
Душата, която се е посветила на Христос, е много по-скъпоценна в Неговите очи, отколкото целият свят. Спасителят би преминал през агонията на Голгота, за да може да бъде спасен за Неговото царство дори и един-единствен човек. Той никога не ще изостави такъв, за когото е умрял. Освен ако Неговите последователи изберат да Го изоставят, Той ще ги твърдо.
Още в този живот християнинът има Един, на Когото може да се облегне за помощ, Който ще му помогне да понесе всичките изпитания на битието. Грешникът обаче ще трябва да понесе изпитанията си сам. Той отива в гроба, страдащ от угризения, в мрак и обвързан от Сатана, защото е негова законна плячка… Ако има някой, който трябва постоянно да бъде благодарен, то това е Христовият последовател. Ако има някой, който се радва на реално щастие още в този живот, то това е верният християнин.
Неприятелят никога не може да откъсне от ръката на Христос човека, който простичко се доверява на Божиите обещания. Ако душата се доверява на Бога и постъпва съобразно с Неговата воля, умът е податлив на Божиите внушения и Божията светлина навлиза в човека, огрявайки го и просвещавайки разума му. Каква привилегия имаме в Христос Исус!
Тези, които живеят така, както е живял Христос, които са търпеливи, благородни, любезни, кротки и смирени по сърце; онези, които се подложат на хомот заедно с Христос и вдигнат Неговите товари, които копнеят за души, както Той е копнял – те ще влязат в радостта на господаря си. Ще видят заедно с Христос труда на душата си и ще бъдат удовлетворени. Небето ще тържествува, защото местата, опразнени в небето поради падането на Сатана и неговите ангели, ще бъдат попълнени от изкупените на Господа.
Радост и удовлетворение има в службата за Бога. Християнинът не е оставен да ходи по несигурни пътища; не е изоставен на суетата и разочарованията.
Присъствието на Отца е обогатявало Христос и нищо не е можело да Му се случи, освен онова, което безкрайната Любов е допускала за благословението на света. Той е бил Неговият източник на утеха. Той е същият и за нас. Който е пропит от Христовия Дух, пребъдва в Христос. Насоченият към него удар се стоварва върху Спасителя, Който го обкръжава с присъствието Си. Каквото и да му дойде, то идва от Христос. Той няма нужда да се съпротивлява на злото, защото Христос е неговата защита. Нищо не може да се докосне до него, освен чрез разрешението на Господа.
Християните могат да имат много радост в общуването с Христос; могат да имат светлината на Неговата любов, непрестанната утеха от присъствието му. Всяка стъпка в живота може да ни довежда по-близо до Исус, може и да ни дава по-дълбоко преживяване на Неговата любов и да ни довежда стъпка по стъпка по-близо до блажения дом на мира.
Никой не бива да казва, че неговият случай е безнадежден, че не може да живее живота на Христос. Чрез смъртта на Спасителя са осигурени необходимите средства за всяка душа. Исус е нашата всеприсъстваща помощ във време на нужда. Само Го призови с вяра и Той е обещал да чуе и отговори на твоите молитви.
Не смятай, че собствената ти сила е достатъчна. Само в името мощният Победител можеш да удържиш победата. В разговора си с другите се занимавай с милостта, благочестието и любовта на Бога вместо с Неговите строги съдби и с Неговата правда. Дръж се здраво за Божиите обещания. Нищо не можеш да постигнеш със собствена сила, но със силата на Исус можеш всичко. Ако си в Христос и Той е в тебе, ще бъдеш преобразен, подновен и осветен.
Да се молиш както Никодим се молеше в часа на нужда – ето това е един източник на разположение на християнина при обстоятелства, когато другите форми на молитва може би са невъзможни. Тези, които се трудят в различните делови области на живата, притиснати и почти победени от безпокойството, могат да изпратят молба към Бога за божествено ръководство. Пътуващите по море и суша, когато бъдат заплашени от опасност, могат да поверят себе си на небесната закрила. Във време на внезапни трудности или заплашителни обстоятелства сърцето може да изпрати своя вик към Този, Който се е заклел в Себе Си да се притече на помощ на Своите верни вярващи чеда винаги когато те го призоват.
Представяйте пред Бога своите нужди, радости и скърби, грижи и страхове! Не можете да Го претоварите; не можете да Го изморите! Този, Който знае броя и на космите на главата ви, не е безразличен към нуждите на Своите деца.