Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Образци на успех – 2 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Образци на успех – 2 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Страхът от Господа е начало на мъдростта.” Много от нашите младежи не чувстват необходимост да напрегнат сили, за да извършат енергично най-доброто, което могат, по всяко време и при всички обстоятелства. Те нямат страх от Бога и мислите им не са чисти и възвишени.
Цялото небе знае всяка ваша мисъл и действие. Постъпките ви може да са скрити от погледа на приятелите, но са открити пред погледа на ангелите. Ангелите са изпратени да служат на онези, които се стремят да победят всеки грешен навик и да останат свободни от примките на Сатана.

Пълна праведност
Силата на малките лоши дела, на малките различия при оформянето на характера не се оценява както трябва. В Божието слово ни са открити най-великите и най-възвишените принципи. Те са ни дадени да засилват в нас всяко старание за добро, да контролират и уравновесяват ума ни, да ни водят с вдъхновение към постигане на по-висш образец.
В историята на Йосиф, Даниил и неговите другари виждаме как златната халка на истината може да свърже младежите с Божия престол. Те не бяха изкушени да се отклонят от пътя на правдата. Оценяваха Божието благоволение над благоволението и похвалата на князе и Бог ги обичаше и разпростираше своя щит над тях. Той явно ги ценеше повече от другите хора поради тяхната непоклатима вярност и честност, поради решението им да го почитат над всяка човешка власт. Те бяха зачетени от Господа Бога на силите, Чиято власт се простира над всички творения на ръцете му както горе на небето, така и долу на земята. Тези младежи не се засрамиха да изявяват истинските си убеждения. Със своите думи, навици и дела те изповядваха вярата си в небесния Господ Бог даже и в царския двор. Отказаха да се поклонят на каквато и да било земна заповед, заповед, която накърняваше почитта им към Бога. С небесна сила изповядваха своята вярност към Бога.
Трябва да сте подготвени да следвате примера на тези благородни младежи. Никога не се срамувайте от вашите убеждения. Изявявайте ги, откривайте ги пред погледа на хора и ангели. Не се оставяйте да бъдете завладявани от фалшиво благоразумие, което ви внушава противен на този съвет начин на действие. Чрез подходящи думи и логични действия, чрез благоприличие и сериозна набожност изповядвайте вярата си, решени Христос да заема престола на вашия душевен храм, и безрезервно поставяйте талантите си пред нозете Му, за да бъдат употребени за Негова служба.

Пълно посвещение
За вашето сегашно и вечно щастие е най-добре изцяло да се посветите на правото, за да познае светът къде стоите. Мнозина не са напълно отдадени на Божието дело и тяхното колебливо състояние е само по себе си източник на слабост, а също така и камък за препъване на другите. Те, каквито са – с неустановени принципи и неосветени – биват завличани от вълните на изкушението далеч от истинността; не полагат святи усилия да победят всяко зло и чрез Христовата вменена правда да постигнат безгрешен характер.
Светът има право да знае какво точно може да се очаква от всяко разумно човешко същество. Този, който е живо въплъщение на твърди, определени и верни принципи, ще бъде като жива сила за своите другари; и със своето християнство ще въздейства на другите. Много хора не различават и не оценяват колко силно е влиянието на всеки един за добро или за зло. Всеки изучаващ Божието слово трябва да разбира, че принципите, които възприема, влияят живо върху характера и го оформят. Който приема Христос като личен Спасител, ще обича Него и всички, за които Той е умрял; защото Исус ще бъде в човека извор на вода, извираща за вечен живот. Той ще се предава безрезервно на ръководството на Христос.

Запазете свободата си
Създайте в живота си закон, според който никакво изкушение или странични интереси да не могат да ви отклонят от почитта към Бога, защото Той “толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот”. Като изкупени, морално свободни личности, и то изкупени на безкрайно скъпа цена, Бог ви призовава да пазите свободата си и да използвате дадените ви от Бога сили като свободни граждани на небесното царство. Не бъдете повече под робството на греха, но като верни поданици на Царя на царете докажете верността си към Бога.
Показвайте, че чрез Исус Христос сте достойни за святото доверие, с което Господ ви е уважил, като ви е надарил с живот и благодат. Отказвайте да се подчинявате на силата на злото. Като Христови войници доброволно и разумно да приемаме Неговите условия за спасение при всякакви обстоятелства, да поддържаме истинните принципи и да действаме според тях. Божествената мъдрост да бъде светило пред нозете ви. Бъдете верни на себе си, бъдете верни на вашия Бог. Всичко, което може да бъде пресято, ще се пресее; но ако сте вкоренени и основани на истината, ще пребъдвате в нещата, които не подлежат на пресяване. Божият закон е постоянен, непроменим, защото изразява характера на Йехова. Вземете решение да не безчестите Неговия авторитет нито с дума, нито с влияние.

Пълно предаване
Да имаш религията на Христос, означава да си предал абсолютно всичко на Бога и да си се подчинил на ръководството на Светия Дух. Чрез дара Му ще ви бъде дадена морална сила и не само че ще посветите поверените ви от преди таланти в служба на Бога, но и полезното им действие ще се увеличи многократно. Предаването на всички наши сили на Бога силно опростява житейските проблеми; отслабват и се потушават хиляди борби със страстите на естественото сърце. Религията е като златно въже, свързващо душите на млади и стари с Христос. Чрез Него желаещите Го и покорните Нему биват преведени през тъмните и криволичещи пътеки и заведени благополучно до Божия град.
Някои младежи с обикновени способности, но образовани и обучени при добри учители, ръководени от възвишени и чисти принципи, могат да се квалифицират и призовани от Бога да заемат пост. На други младежи животът им ще се окаже несполука, защото не се решават да победят естествените си наклонности и не искат да се вслушат в гласа на Бога и в Неговото Слово. Те не са барикадирали душите си срещу изкушението, нито са решили да изпълняват дълга си при всички положения. Те са като тръгнал на опасно пътуване човек, който отказва какъвто и да било водач или поука, за да избегне нещастен случай или гибел, и продължава да върви по път, водещ го със сигурност до унищожение.

Сам избираш участта си
О, да можеше всеки да осъзнае, че сам определя съдбата си! Вашето щастие в този живот, а и за бъдещия, безсмъртния живот, е в собствените ви ръце. Можете да изберете другари, които чрез влиянието си да принизяват вашето мислене и морал. Можете да дадете воля на апетита и страстта, да презирате авторитета, да имате груб език и да деградирате до най-ниското равнище. Влиянието ви може да бъде заразително за другите и да станете причина за гибелта на хора, които всъщност бихте могли да доведете при Христос. Можете да живеете далеч от Христос, от правдата, от светостта и Небето. В съда погубените може да ви посочат и да кажат: “Ако не беше неговото влияние, нямаше да се спъна и да правя религията за присмех. Той е имал светлината и е знаел пътя за Небето. Аз не знаех и вървях слепешком по пътя към гибелта.” О, какъв отговор ще можем да дадем на такова обвинение? Колко важно е всеки да внимава къде води душите. Наблюдавани сме от вечния свят и колко внимателно трябва да преценяваме значението на нашето влияние. В плановете си не бива да пренебрегваме вечността, но да свикнем постоянно да се питаме: “Това поведение угодно ли е на Бога? Как действието ми ще повлияе върху умовете на хора с по-малко светлина и познание за истината?”

Изпитващи сърцето въпроси
О, да искаха младите да изследват повече Писанието и да постъпват така, както Христос би постъпил при подобни обстоятелства! Възможностите ни за получаване на познание за Небето са ни поставили и големи отговорности, и с голяма загриженост трябва да се запитваме: “Вървя ли в светлината? Живея ли според голямата светлина, която ми е дадена и вървя ли според нея в правия път или се отклонявам по такива криви пътеки, че куците да се отклонят от този път?…”
Трябва да бъдем завладени от дълбоко, трайно чувство за цената, светостта и авторитета на истината. Мили младежи, светлите лъчи на небесната светлина огряват пътя ни и аз се моля да използвате по най-добрия възможен начин случаите, които се представят пред вас. Приемайте и съхранявайте всеки изпратен от Небето лъч и пътят ви ще става все по-светъл и по-светъл до пълна дневна светлина (“Младежки наставник”, 2 февруари 1893 г.)