Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Отговорността на родителите за оформянето на характера – 33 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

БОЖЕСТВЕНА ЗАДАЧА НА РОДИТЕЛИТЕ.
Бог е дал на родителите определена работа – да оформят характерите
на своите деца по божествения образец. Чрез Неговата благодат те могат
да изпълнят тази задача. Но това изисква търпеливи и настойчиви усилия,
както и твърдост и решителност, за да ръководят волята и да ограничават
страстите. Една нива, оставена на себе си, ражда само тръни и коприва.
Който би искал да има жътва от ползотворност или красота, трябва първо
да приготви почвата и да посее семето, а след това да окопава младото
растение, като отстранява плевелите и разрохква земята. Тогава скъпоценните
растения ще разцъфнат и богато ще го възнаградят за неговата грижа
и труд. (169.1.)
Изграждането на характера е най-важната работа, поверявана някога на
човешки същества и никога не е било толкова важно нейното внимателно
изучаване, както сега. Никога предишните поколения не са били призова-
вани да се срещнат с толкова неотложни задачи, никога младите хора не
са се срещали с толкова големи опасности, както днешните. (169.2)
Родители, вашата работа е да развиете характерите на децата си в
хармония с предписанията на Божието Слово. Това дело трябва да се
извърши най-напред, защото в него са включени вечни интереси. Изграждането
на характера на вашите деца е от много по-голяма важност, отколкото
работата във вашите ферми, по-съществено от строеж на къщи за
живеене или от всеки бизнес или търговия. (169.3)
ДОМЪТ Е НАЙ-ДОБРОТО МЯСТО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРАКТЕРА.
Нито църковното училище, нито колежът дават такива възможности за
изграждане на характера на детето върху правилна основа, както домът.
(170.1)
Изкривените характери трябва да бъдат изправени. Които не изправят
изкривения си характер в този живот, няма да имат участие в бъдещия
безсмъртен живот. О, колко важно е юношата да се опази чист! Родителите
играят важна роля в това. Върху тях лежи святата отговорност да възпитат
децата си за Бога. На тях е дадена работата да помагат на малчуганите
и да оформят характери, които да им спечелят влизане в горните дворове.
170.2)
РОДИТЕЛИ, НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ.
Родители, не се отклонявайте от най-важната си работа – оформянето на характерите на вашите деца за земния живот и за вечността. Една
грешка от ваша страна е пренебрегването на подходящото наставление
или отпуснатост, немъдра обич, заслепяваща очите ви, за да не виждате
дефектите на децата си. Тези неща пречат на прилагането на правилната
дисциплина и ще причинят тяхната разруха. Вашето поведение може да
даде грешна насока на цялото им бъдещо развитие. Вие решавате вместо
тях какво ще бъдат и какво ще правят за Христос, за хората и за собствените
си души. (170.3)
ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЧЕСТНО И ВЯРНО КЪМ ДЕЦАТА СИ.
Работете смело и търпеливо. Не се бойте от съпротива, не жалете време
и труд, бреме или страдание. Бъдещето на вашите деца ще засвидетелства
каква е била вашата работа. Верността ви към Христос може да бъде по-
добре изразена в хармоничния характер на децата ви, отколкото по какъв-
то и да е друг начин. Те са Христова собственост, изкупени със собствената
Му кръв. Ако тяхното влияние е на страната на Христос, те са
Негови сътрудници, помагащи на другите да намерят пътя на живота. Ако
вие пренебрегвате дадената ви от Бога задача, немъдрата ви дисциплина
ги поставя сред онези, които се отдалечават от Христос и укрепват царството
на тъмнината. (170.4)
ЧИСТА КЪЩА, А ДЕЦАТА НЕВЪЗПИТАНИ.
Видях една майка, чието критично око различаваше всяко несъвършенство
в съчетаването на дървените изработки у дома й, която беше много
стриктна да изчиства къщата си внимателно и в точно установено от нея
време, като вършеше работата си често и бързо, с цената на физическото
си и духовно здраве. Нейните деца бяха оставени да тичат по улиците и
да придобиват улично възпитание. Тези деца растяха недодялани, егоисти,
грубиян и непослушни. Майката, макар да бе наела помощничка, бе
толкова ангажирана в домашните грижи, че не можеше да си позволи
време за необходимото възпитание на децата си. Тя позволи да развиват
деформирани характери като недисциплинирани деца. Ние бихме могли
само да почувстваме финия вкус на майката, но ненасочен в правилна
насока, защото тя трябваше да разбере нуждата да оформи умовете и
маниерите на децата си и да ги възпита с добре уравновесени характери
и приятен нрав. (171.1)
Ако майката беше подредила на второ място в живота си тези неща,
щеше да се погрижи за физическото, умственото и моралното възпитание
на децата си – неща безкрайно важни. Които поемат отговорността на
майки, трябва да чувстват най-тържественото задължение от Бога за децата
си – да ги възпитат така, че да бъдат приятни, с любвеобилен нрав
и морално чисти, с добър вкус и любезен характер. (171.2)
САМО С БОЖИЯ ДУХ.
Ще сметнем ли, че сме способни да преобразим живота си и характера
си, за да влезем през портите на славата? Ние не можем да сторим това.
Ние зависим всеки миг от Божия Дух, действащ върху нас и върху децата
ни. (172.1)
Ако родителите биха желали да видят различно състояние на нещата
в семействата си, нека се посветят напълно на Бога и Той ще изнамери
начини и средства, с които да доведе преобразяването. (172.2)
БОЖИЯТ ДЯЛ И ВАШИЯТ.
Християнски родители, умолявам ви да се събудите … Ако пренебрегвате
длъжността си и гледате да отхвърлите отговорността си, очаквайки
Господ да извърши вашата работа, вие ще бъдете разочаровани. Когато
извършите вярно всичко, което можете, доведете децата си при Исус и със
сериозна и непоколебима вяра се застъпете за тях. Господ ще бъде ваш
помощник. Той ще действа с вашите усилия. С Неговата сила ще спечелите
победата. (172.3)
Когато родителите изявят такъв интерес за своите деца, както Бог би
искал, Той ще чуе молитвите им и ще работи заедно с техните усилия.
Но Бог не предлага да извърши работата, която е оставил на родителите
да вършат. (172.4)
СЪЗДАТЕЛЯТ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ.
Майки, помнете, че във вашата работа Създателят на всемира ще ви
даде помощ. Чрез Неговата сила и чрез името Му вие можете да водите
децата си да станат победители. Научете ги да гледат към Бога за сила.
Кажете им, че Той чува молитвите им. Научете ги да побеждават злото
с добро. Научете ги да упражняват влияние, което възвишава и
облагородява. Водете ги да се обединят с Бога и тогава те ще имат силата
да се съпротивят и на най-силното изкушение. Тогава ще получат наградата
на победители. (172.5)
Вашият съчувстващ Изкупител ви наблюдава с обич и съчувствие,
готов да чуе молитвите ви и да ви даде помощта, от която се нуждаете
за делото на вашия живот. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост,
вяра и благотворителност са елементите на Християнския характер. Тези
скъпоценни благодатни черти са плодовете на Духа. Те са корона и щит
на християнина. (173.1)
ДУМИ НА НАСЪРЧЕНИЕ КЪМ ОНИЯ, КОИТО СА СЪГРЕШИЛИ.
Които са възпитали децата си по неподходящ начин, не трябва да се
отчайват. Нека да се обърнат към Бога и да търсят истинския дух на
послушание и ще бъдат направени способни да извършат решителни
реформи. Като съобразите собствените си обичаи със спасителните принципи
на светия Божи закон, вие ще имате влияние върху децата си. (173.2)
Някои деца ще отказват да послушат родителския съвет. – Родителите
могат да направят всичко, което е по силите им, за да дадат на децата си
всяка привилегия и наставление да отдадат сърцата си на Бога. Но децата
може да откажат да вървят в светлината и със собственото си поведение
да хвърлят неблагоприятно отражение върху родителите си, които ги обичат
и чиито сърца копнеят за спасението им. (173.3)
САТАНА ИЗКУШАВА ДЕЦАТА ДА СЛЕДВАТ ПОВЕДЕНИЕ НА ГРЯХ И НЕПОСЛУШАНИЕ …
Ако отказват да вървят в светлината, ако отказват да подчинят волята
и пътя си на Бога и упорстват в пътя на греха с непокаяността си, светлината
и привилегиите, които са имали, ще свидетелстват в съда против
тях, защото не са вървели в светлината и не са знаели къде отиват. Сатана
ги води и те стават предмет на общо внимание в света. Хората ще кажат:
„О, вижте тези деца! Родителите им са много религиозни, но вие виждате,
че са по-лоши от моите деца, а аз не претендирам да съм християнин.“
В този случай децата, които получават добро наставление и не му обръщат
внимание, хвърлят укор върху родителите си и ги правят за смях пред
безбожния свят. Те хвърлят укор и върху религията на Исус Христос с
нечестивото си поведение. (173.4)
РОДИТЕЛИ, ТОВА Е ВАША ЗАДАЧА.
Родители, Ваша работа е да развиете у децата си търпение, постоянство
и истинска любов. Постъпвайки правилно с децата, които Бог ви е дал,
вие им помагате да положат основа на чист и уравновесен характер. Вие
влагате в умовете им принципи, които един ден ще ги ръководят и в
собствените им семейства. Ефектът от вашите правилно насочени усилия
ще се види, когато те водят семействата си в пътя на Господа. (174.1)