Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Отговорността на църквата – 53 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бог е определил църквата да бъде страж, да има ревностна грижа за
юношите и децата и като пазач да види наближаването на врага, за да даде
предупреждение за опасността. Но църквата не осъзнава ситуацията. Тя спи
на поста си. В това опасно време бащите и майките трябва да станат и да
работят за спасение, за да не бъдат завинаги изгубени много юноши. (312.2)
БОЖИЯТ ЗАКОН ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗДИГНАТ.
Църквата има специална работа – да образова и подготви децата си, за
да не бъдат повлияни от училището или от приятелите си с покварени
навици. Светът е пълен с нечестие и с отхвърляне на Божиите изисквания
… (312.3)
Протестантските църкви са приели една фалшива събота,
дете на папството, и са я издигнали над Божия осветен ден. Наша работа
е да обясняваме на децата си, че първият ден на седмицата не е истинската
събота и неговото пазене след като вече сме получили светлина за истинската
събота, е чисто противопоставяне на Божия закон. (312.4)
РАБОТНИЦИ С УМЕНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДГОТВЕНИ ЗА ХРИСТОС.
Като църква и като отделни личности, ако стоим твърди в убежденията
си, ние трябва да направим по-обхватни усилия, за да може нашите юноши
да бъдат подготвени по-добре и годни за работа в различните клонове на
великото дело, поверено в ръцете ни. Трябва да съставяме мъдри планове,
за да може талантливите умове да бъдат укрепени и дисциплинирани,
полирани по подобие на най-висшия идеал, за да не бъде спъвано Божието
дело от липса на добре подготвени работници, които да извършват работата
си сериозно и вярно. (312.5)
ВСИЧКИ ДА СИ ПОДЕЛЯТ РАЗХОДИТЕ.
Нека всички да си поделят разходите. Нека църквата види дали онези,
които трябва да получат нейните благословения, посещават училището.
Бедните семейства трябва да бъдат подпомагани. Не можем да се наричаме
истински мисионери, ако пренебрегваме хората, които са край самите ни
врати, които са в най-трудната възраст и които се нуждаят от нашата помощ,
за да получат знание и опит, които да ги направят годни за Божия служба.
Бог очаква от нас ревностни усилия за възпитанието на нашите деца. (313.1)
СЪЗДАЙТЕ ФОНД ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОСТОЙНИ ЮНОШИ.
Църквите в различни места трябва да чувстват огромната си отговорност
да подготвят юноши и да обучават таланти за мисионското дело.
Когато те виждат някои в църквата, които дават обещание ‘да бъдат полезни
работници, но не са в състояние да се издържат в училището, църквите
трябва да поемат отговорността да ги изпратят в едно от нашите
подготвителни училища. Има прекрасни възможности в църквите, които
трябва да бъдат вложени в служба. Има хора, които могат да вършат добра
служба в Божието лозе, но мнозина са прекалено бедни, за да получат без
подкрепа образованието, което желаят ..Църквите трябва да смятат за привилегия
да участват в подпомагането им. (313.2)
Които имат истината в сърцето си, винаги с готовност помагат, където
е нужно. Те повеждат другите с примера си. Ако има някои, които трябва
да се възползват от училището, но не могат да плащат пълната цена за
обучението си, нека църквите покажат щедрост, като ги подпомогнат. (314.1)
УЧИЛИЩЕН ФОНД ЗА НАПРЕДНАЛО ОБРАЗОВАНИЕ.
Нека се съберат средства от щедри дарения за създаване на училища
за по-горна степен на образователното дело. Ние се нуждаем от добре
подготвени, добре обучени мъже, които да работят за интересите на
църквите. Те трябва да представят факта, че ние не можем да поверим
нашите юноши на семинарии и колежи, създадени от други деноминации,
а трябва да ги съберем в училища, където религиозното им възпитание
да не бъде пренебрегнато. (314.2)
ДАВАЙТЕ СРЕДСТВА ЗА МИСИИТЕ, НО НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ ЮНОШИТЕ У ДОМА.
Членовете на църквите ще дават ли средства за напредъка на Христовото
дело сред другите, а ще оставят собствените си деца да работят и
служат на Сатана? (314.3)
Макар че трябва да полагаме сериозни усилия за масите народ около
нас и да подкрепяме делото в чужди полета, работата в. тази насока
не може да ни извини за пренебрегването на образованието на нашите деца
и юноши. Те трябва да бъдат подготвени да станат работници за Бога.
Родители и учители с думи и дела трябва да влагат принципите на истината
и честността в умовете и сърцата на младите, за да станат те мъже
И жени верни като стомана на Бога и на Неговото дело. (314.4)
МОЛЕТЕ СЕ С ВЯРА; БОГ ЩЕ ОТВОРИ ПЪТ.
Някой може да попита: „Как трябва да се създадат такива училища?“
Ние не сме богат народ, но ако се молим с вяра и позволим на Господ да работи
в наша полза, Той ще отвори пътища пред нас, за да се създадат малки
училища на отдалечени места за обучението на нашите юноши не само в
Писанията и в книжно знание, но и. в много видове ръчен труд. (314.5)
„НЕКА СТАНЕМ ДА ГРАДИМ“
[Забележка: Това е част от обръщение от 14 юли 1902 г., призоваващо –
строеж на църковно училище близо до дома на Е. Уайт.] Ние трябва да
установим правилно делото тук в Крисъл Спрингс (Санаториум в Калифорня.
Тук са нашите деца. Ще оставим ли да бъдат осквернени от света – от неговото
нечестие и отхвърляне на Божиите заповеди ? Питам тези, които планират
да изпратят децата си в държавни училища, където ще са подложени на
осквернение: Как можете да поемате такъв риск? (315.1)
НИЕ ЖЕЛАЕМ ДА СЪЗДАДЕМ ЕДНО ЦЪРКОВНО УЧИЛИЩЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА.
Поради нуждата от средства на много места изглежда трудно
съберат достатъчно пари или да се вземе достатъчно голям заем за изграждане
на малко, удобно църковно училище. Казах пред църковния
комитет, че мога да им дам на лизинг малко земя за времето, през което
желаят да я използват за училищни нужди. Надявам се, че заемът ще
стигне, за да издигнем сграда, където нашите деца могат да се обучават
на Божието Слово, което е плът и кръв на Божия Син…. Няма ли да
изразим интерес за издигане на това училище, в което трябва да се преподава
Божието Слово? Един човек .бе попитан колко желае да даде на
училището под формата на труд. Той каза, че ако му даваме по три долара
на ден и квартира, ще ни. помага. Но ние не се нуждаем от такива
предложения. Ще ни дойде помощ. Ние очакваме да имаме училищна
сграда, в която да се преподава Библията, в която да се принасят молитви
пред Бога и в която децата може да бъдат обучавани в библейските
принципи. Ние очакваме, че всички, които са се хванали с нас, ще искат
да имат дял в издигането на тази сграда. Очакваме да подготвим една
малка армия от работници тук на този хълм. (315.2)
И ПОМОЩТА, И ПАРИТЕ ЩЕ СВЪРШАТ РАБОТА.
Ние знаем, че всички са заинтересовани от успеха на това предприятие.
Нека• онези, които имат свободно време, да помогнат няколко дни в
строежа на това училище. Събраните досега пари едва стигат за необходимите
материали. Ние се радваме на дадените средства, но сега молим
всички да се заинтересоват от тази работа, за да можем скоро да имаме
място, където децата ни да изучават Библията, която е основа на всяко
истинско образование. Страхът от Господа – това е първият им урок, – е
начало на мъдростта. (316.1)
НЯМА ПРИЧИНА ЗА БАВЕНЕ НА ТАЗИ РАБОТА.
Нека всички се захванат да помагат настойчиво, с неотслабващ интерес,
докато строежът се завърши. Нека всеки върши нещо. Някои ще трябва да
стават в 4 часа, за да помагат. Аз обикновено започвам работата си по-рано.
Веднага след разсъмване някои могат да започнат работа на строежа, като
се потрудят един-два часа преди закуска. Други може би не могат да направят
това, но всички могат да направят нещо, за да покажат интереса си
за изграждане на училището, където децата им ще могат да бъдат дисциплинирани
и подготвени за Божия служба. Неговото благословение със сигурност
ще почива върху всяко такова усилие…. (316.2)
БРАТЯ И СЕСТРИ, КАКВО ЩЕ НАПРАВИТЕ ВИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДНО ЦЪРКОВНО УЧИЛИЩЕ?
Ние вярваме, че всеки ще гледа на него като на привилегия и
благословение. Нека се хванем за работа със силен дух, като си кажем:
Ние ще станем и ще градим. Ако всички се хванем за работа единно, скоро
ще имаме училище, в което от ден на ден децата ни ще бъдат учени на
Божия път. Като направим всичко, на което сме способни, Божието благословение
ще почива върху нас. Няма ли да станем и да градим? (316.3)