Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Отговорност за вечните интереси – 73 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НАШЕТО ВРЕМЕ Е ОСОБЕНО ИЗПЪЛНЕНО С ОПАСНОСТИ ЗА ДЕЦАТА.
Ние живеем в неблагоприятно време за децата. Тежък поток се устремява
надолу към гибел и повечето от преживяванията на децата и техните
сили трябва да бъдат пазени от този поток, за да не бъдат отнесени от него.
Юношите обикновено са смятани от Сатана за негови пленници и той
заедно с ангелите си ги води към сигурно унищожение. Сатана и неговите
множества воюват против Божието управление и всички, които имат желание
да предадат сърцата си на Бога и на изискванията Му, Сатана ще
се опита да обърка и надвие със своите изкушения, за да ги обезсърчи да
се откажат от борбата. (471.1)
НИЕ НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ ПО-ГОЛЯМА НУЖДА ОТ ВРЪЗКА С БОГА ОТ ДНЕС.
Една от най-великите опасности, заплашващи Божия народ, винаги е
била съобразяването със светските максими и обичаи. Особено юношите
са в постоянна опасност. Бащите и майките трябва да бъдат нащрек против
коварствата на Сатана. Докато той се старае да постигне падението на
децата им, нека родителите да не се ласкаят, че това не е особена опасност.
Нека да не полагат мисъл и грижа за нещата на този свят, докато по-
висшите вечни интереси на децата им бъдат пренебрегвани. (471.2)
РОДИТЕЛИТЕ КАТО ЦЯЛО СА БЕЗРАЗЛИЧНИ.
Тъжно е, когато родителите замръзват в своя духовен живот, когато
помръква тяхната набожност и преданост към Бога, за да не осъзнаят
висшата отговорност, която лежи върху тях – търпеливо и внимателно да
поучават децата си да пазят Божия път. (471.3)
Като цяло родителите извършват най-доброто, на което са способни,
за да направят децата си негодни за сериозната действителност на живота,
за трудностите, които ще ги. обкръжават в бъдещето, когато бъдат приз-
вани да избират между право и погрешни когато тежки изпитания ги
нападнат. Тогава те ще се намерят слаби там, където трябва да са силни.
Ще бъдат колебливи в принципи и спрямо дълга си и човешкото естество
ще страда от тяхната слабост. (472.1)
НАЙ-ВАЖНАТА РАБОТА Е ПРЕНЕБРЕГНАТА.
Една голяма причина, поради която има толкова много зло в света днес
е, че родителите са заели умовете си с други неща, като са изоставили
изключително важно дело – задачата търпеливо и любезно да поучават
децата си в Господния път. (472.2)
Майките може да са придобили знание за много неща, но не са придобили
важното знание за Христос като личен Спасител. Ако Христос е у
дома, ако майките са Го направили свой Съветник, те ще научат децата си
от най-ранна бебешка възраст на принципите на истинската религия. (472.3)
САТАНА Е ДОПУСНАТ ДА ВЛАДЕЕ.
Тъй като мъжете и жените не са послушни на Бога, а избират да вървят
по собствените си пътища и да следват собственото си изкривено
въображение, на Сатана е позволено да забие своето пъклено знаме в
техните семейства и да прояви силата си чрез бебета, деца и юноши.
Неговият глас и волята му са изразени в непокорната воля и изкривените
характери на децата, чрез които той упражнява контролираща сила и
провежда плановете си. Бог е безчестен от показа на перверзен нрав, който
изключва поклонение пред Него и ги кара на послушание към сатанинските
внушения. Грехът, извършен от родителите с това, че .допускат
Сатана да се развихря, е отвъд всякаква представа. (472.4)
Много родители при възпитанието на децата си с глупаво угаждане и
глезене на вкусове и апетити, са провинени за изкривения апетит и нрав
на децата си. Сатана може да контролира цялото същество чрез това
разположение към неподчинение на Божия закон. Родителите за разлика
от Авраам не нареждат на домовете си след себе си. Какъв е резултатът?
Децата и юношите стоят под знамето на врага. Те не желаят да бъдат
управлявани, но са решени да следват собствената си воля. Единствената
надежда за децата е да ги научим да се отказват от себе си и да не си
угаждат. (473.1)
ТЕЖКА БИТКА ОЧАКВА НЕДИСЦШIЛИНИРАНИТЕ ДЕЦА.
Родителите, които така са занемарили възпитанието на децата си, трябва
да научат всичко, когато повярват в Бога и станат Христови
последователи. Цялата им религиозна опитност е повлияна от това как са
възпитани в детството. Често се проявява същото своеволие, същата липса
на себеотрицание, същото нетърпение и укоряване, същият егоизъм и
нежелание да се вслушват в съветите на другите или да бъдат повлияни
от разсъждението на друг човек. Същото безгрижие и• отбягване на
тежестите, липса на отговорност. Всичко това се вижда в отношението им
към църквата. Възможно е такива да победят, но колко трудно ще бъде
това! Колко жестока ще бъде борбата! Колко трудно ще бъде да се
подложат на оная дисциплина, която ще им е нужна, за да постигнат
възвишеността на християнския характер! Но ако те бдят, накрая ще им бъде
позволено да видят, преди да бъдат пренесени, колко близо са били до
точката на вечната погибел поради липсата на правилно възпитание в
юношеството и поради пропуска да бъдат научени да се подчиняват в
детството си. (473.2)
УКРЕПЕТЕ ГИ ПРОТИВ ПОКВАРЯВАЩИ ВЛИЯНИЯ.
Родители, вие сте довели в света децата си, без да имат право на избор
и сте отговорни за живота и за душите им. Те ще се срещнат с
привлекателността и очарованието на света. Вие можете да ги научите така, че
да бъдат укрепени срещу това влияние. Можете да ги научите да носят
отговорностите на живота и да осъзнават задълженията си към Бога, към
истината и дълга и какво значение ще имат техните дела върху бъдещия
им безсмъртен живот. (474.1)
ЮНОШАТА В НАШИ ДНИ Е НЕВЕЖ ЗА САТАНИНСКИТЕ ИЗМАМИ.
Затова родителите трябва да бъдат будни в тези опасни времена, като
работят с постоянство и трудолюбие, за да отблъснат първия пристъп на
врага. Те трябва да учат децата си, когато седят у дома, когато ходят по
пътя и когато стават сутрин. (474.2)
Вечна бдителност трябва да бъде упражнявана, така че децата да може
да ходят в пътеките на праведността. Сатана започва своето дело у тях
от най-ранна детска възраст и създава желания към това, което Бог е
забранил. Безопасността на децата зависи до голяма степен от бдителността,
предаността и грижата на родителите за тях. (474.3)
Родителите не трябва да допускат нещо да им попречи да посветят на
децата си необходимото време, за да ги накарат да разберат какво означава
да слушат Господа и да Му се доверяват напълно. (474.4)
РОДИТЕЛИ, СЪБУДЕТЕ СЕ ОТ СМЪРТНАТА СИ ДРЯМКА.
Поради безразличието на родителите си много деца са оставени да
чувстват, че родителите им не се грижат за душите им: Не бива да бъде
така. Тези, които имат деца, трябва да управляват така дома и бизнеса си,
че нищо да не застава между тях и децата им, което да смали родителското
влияние да ги направляват към Христос. Вие трябва да учите децата си
да обичат Исус, за да бъдат чисти по сърце, в поведение и в говор … (474.5)
Господ би работил върху сърцата на децата, само ако родителите биха
искали да сътрудничат на божествената сила, но Той няма да направи това,
което е определил да бъде ваш дял в делото. Родители, вие трябва да се
събудите от смъртната си дрямка. (475.1)
НАШАТА ГОЛЯМА НАДЕЖДА Е ДОМАШНАТА РЕЛИГИЯ.
Родителите са заспали. Децата им отиват към погибел пред очите им,а
Господ би искал да има вестители, които да представят пред народа с думи
и дела нуждата от домашна религия.
Вземете присърце този въпрос във вашите църкви. Осъзнайте този
тържествен дълг, който толкова време е пренебрегван. Това ще събуди
фарисейство и съпротива към истината повече от всичко друго. Домашната
религия е нашата голяма надежда с блестящи перспективи за обръщане
на цялото семейство към Божията истина. (475.2)
СИЛАТА НА САТАНА МОЖЕ ДА БЪДЕ СРАЗЕНА.
Родителите имат много по-сериозно задължение, отколкото си
представят. Наследството на децата е греховно. Грехът ги е отделил от
Бога. Исус даде живота Си, за да може да съедини разкъсаните връзки с
Бога. Казва се, че от първия Адам хората получиха само вина и смъртна
присъда, но Христос стъпи и премина там, където Адам падна, издържайки
всеки изпит вместо човека. Христовият съвършен пример и Божията
благодат са дадени, за да подготвим синовете и дъщерите си да бъдат
синове и дъщери на Бога. С поучение ред по ред и правило по правило
трябва да ги научим да отдадат сърцето си и волята си на Христос – с
това се съкрушава силата на Сатана. (475.3)
Бащи и майки, с пълна сигурност чрез вяра се молете с вашите синове
и дъщери. Нека те да не чуват нито една нетърпелива дума от устата ви.
Ако трябва, признайте на децата си, че сте им позволили да следват пътя
на суетата и да оскърбят Господа, който не пожали Единородни Си Син,
но го даде за нашия изгубен свят, та всички да намерят прошение на
греховете… (476.1)
Майки и бащи, които сте угаждали по различен начин на децата си в
тяхна вреда, Бог желае вие да изкупите времето. Обърнете внимание на
това, докато се казва днес. (476.2)
РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ НАЙ-БЛАГОРОДНОТО МИСИОНСКО ПОЛЕ.
Посветете живота си на оформяне характерите на децата си по божествения
Образец. Ако някога се окаже, че притежават вътрешното
украсяване, украсяването с тих и кротък дух, това ще бъде, защото вие
настойчиво сте ги научили да обичат ученията на Божието Слово и да се
стремят към одобрението на Исус, а не към похвалата на света. (476.3)
Като Божии работници ние трябва да започнем с хората; които са най-
близко до нас. Няма по-важно мисионско поле от това. (476.4)
Имаме нужда от мисионска ревност в нашите домове, за да занесем
Словото на живота на членовете на нашето семейство и да ги водим да
търсят дом в Божието царство. (476.5)
Ръководството и наставлението на децата е най-благородното мисионско
дело, което може да предприеме човек. (476.6)
РОДИТЕЛИТЕ СА КАТО ХУДОЖНИЦИ, ОФОРМЯЩИ ЖИВА ГЛИНА.
Колко старателно и търпеливо работи един художник, за да предаде
на платното съвършено подобие на своя модел и колко внимателно
скулпторът обработва камъка с длетото, за да създаде копие на образеца, който
следва! Така трябва да работят и родителите, като не смятат за изгубено
времето за обучаване на децата си за полезен живот, като ги правят годни
за безсмъртното царство. Работата на художника е нищожна и неважна
в сравнение с тази на родителя. Той работи с безжизнена материя, от която
изработва красиви форми, а родителят работи с човешко същество, чийто
живот може да бъде оформен за добро. или за зло, за благословение на
човечеството или за проклятие, за навлизане в тъмнина или за вечен живот
в един бъдещ безгрешен свят. (476.7)
ПОСТАВЕТЕ СИ ЗА ЦЕЛ СЪВЪРШЕНСТВОТО.
Някога Христос беше малко дете. Затова почитайте децата. Гледайте
на тях като на свещена поръчка, без да ги глезите или правите ваш идол,
но като ги учите да бъдат чисти и благородни. Те са Божия собственост.
Той ги обича и ви призовава да Му сътрудничите във възпитанието им,
за да оформят съвършен характер. Господ изисква съвършенство от Своето
изкупено семейство. Той очаква от нас съвършенството, което Христос
разкри в човешкото Си естество. Бащите и майките особено се нуждаят
да разберат какви са най-добрите методи за възпитание на децата, за да
сътрудничат на Бога. (477.1)
НУЖНО Е ДА БЪДАТ ОБЪРНАТИ РОДИТЕЛИТЕ.
Аз съм натоварена с мисълта за нашата огромна нужда от обърнати
родители. Колко много хора се нуждаят да смирят сърцата си пред Бога
и да дойдат в правилно отношение към небето, ако искат да упражнят
спасително влияние върху семействата си. Те трябва да знаят какво трябва
да правят, за да наследят вечен живот, ако искат да възпитат децата си
за наследството на изкупените. Всеки ден трябва да получават светлина
от небето в душите си, всеки ден да получават впечатления от Светия Дух
върху сърцето и ума си, всеки ден да приемат Словото на истината и да
му позволяват да ръководи живота им. (477.2)
Върху родителите почиват големи отговорности да се трудят сериозно,
за да изпълнят определената им от Бога мисия. Когато видят нуждата от
впрягане на всичката енергия на съществото си да работят за възпитанието
на своите деца за Бога, голяма част от лекомислието и празните претенции
ще бъдат отстранени. Родителите не ще смятат за прекалено голяма жертва
и тежък труд да се приготвят да посрещнат Господа с радост. Това е най-
скъпоценната част от тяхната служба като последователи на Бога, която
те не могат да си позволят да пренебрегнат. (478.1)
ВИНАГИ ГЛЕДАЙТЕ КЪМ ИСУС.
Родители, използвайте всеки духовен нерв и мускул в усилията си да
спасите малкото си стадо. Силите на ада ще се обединят за неговото
унищожение, но Бог ще издигне за вас знаме против неприятеля. Молете
се много повече от досега. С любов и нежност учете децата си да дойдат
при Бога като при свой небесен Баща. Давайте им пример на самообладание
и услужливост. Кажете им, че Христос не живя, за да угажда на Себе
Си. (478.2)
Събирайте лъчите от божествена светлина, които греят по пътеката ви.
Ходете в светлината, както Христос е в светлината. Когато се хванете за
делото да помагате на децата си да служат на Бога, ще дойдат най-провокиращи
изпитания. Но вие не се предавайте, дръжте се за Исус. Той
казва: „Нека се хване за силата Ми, за да се примири с Мен! Да, нека се
примири с Мен!“ (Исая 27:5) Трудности ще възникват, ще срещате
препятствия, но винаги гледайте към Исус. Когато възникне бедствие,
питайте Го: Господи, какво да направя сега? Ако откажете да се дразните
или да се карате, Господ ще ви покаже пътя. Той ще ви помогне да
използвате таланта на речта по толкова христоподобен начин, че в дома
ще царува мир и любов. Следвайки постоянна посока на действие, вие
можете да бъдете евангелизатори в дома си, свещеници на благодат за
децата си. (478.3)
ТОВА ДЕЛО СИ СТРУВА ТРУДА.
Струва си да доведем децата си в Божия път. Струват си сълзите на
една майка и молитвите на бащата. Това призовава за непрестанно усилие,
за търпеливо поучаване тук малко, там малко. Но тази работа си струва.
Родителите могат така да изградят около децата си преграда, която ще ги
опази от злото, наводняващо нашия свят. (479.1)