Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Партньорство с Бога – 7 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Партньорство с Бога – 7 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Предоставени са ви неограничени възможности. Човекът, както Бог разбира това понятие, е син на Бога. “…Сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим, както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.” Ваша привилегия е да се отделите от всичко нечисто и долно и да се издигнете до един висок образец – почитани от човеците и обичани от Бога.
Религиозното дело, което Господ поверява на младите хора, както и на всички хора от всички векове, показва почитта Му към тях като Негови деца. Той им поверява делото на себеуправление. Призовава ги да бъдат съучастници с Него във великия процес на изкупление и издигане на човечеството. Както баща взима сина си за съдружник в своето предприятие, така и Господ взима децата Си за партньори. Прави ни Негови съработници. Исус казва: “Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света.” Няма ли да изберете да бъдете деца на Бога вместо слуги на Сатана и греха, записвайки името си в редиците на Христовите неприятелите?
Млади мъже и жени се нуждаят в по-голяма степен от благодатта на Христос, за да могат да прилагат принципите на християнството във всекидневния си живот. Подготовката за Христовото идване е развитие на нашите най-висши способности, което се извършва чрез Христос. Привилегия за всеки млад човек е да направи от характера си красиво здание. Но абсолютно нужно е да се държим близо до Исус. Той е нашата сила, способност и мощ. Нито за момент не можем да разчитаме на себе си…

Изкачвайте се все по-високо и по-високо
Независимо колко големи или малки са вашите таланти, помнете, че всичко, що имате, ви е дадено само за стопанисване. По този начин Бог ви изпитва, давайки ви възможност да се окажете верни. На Него дължите всичките си способности. На Него принадлежат вашите телесни, умствени и душевни сили и за Него трябва да бъдат употребявани те. Вашето време, влияние и способности, вашето умение – всичко трябва да служи на Този, Който дава всичко. Най-добре използва поверените му дарби този, който чрез сериозни усилия се стреми да провежда великия план на Господа за издигане на човечеството.
Постоянствайте в започнатото дело, докато спечелите победа след победа. Самовъзпитавайте се за определена цел. Гледайте към най-високия идеал, за да постигате все по-голямо и по-голямо добро и така да отразявате Божията слава (“Младежки наставник”, 25 януари 1910 г.).