Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ПЕТЪР СЕ ОТРИЧА ОТ ИСУС – ГЛАВА 8 – ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ (НОВ ПОГЛЕД КЪМ ИСУС) – КЕНЕТ ДЖ. ХОЛАНД

Защо Исус избра Петър за един от Своите ученици? Исус можеше да чете характера. Той знаеше, че Петър е човек с много страни за изглаждане, като не на последно място бе импулсивността му. Очевидно Исус видя огромни възможности в големия рибар. Петър беше човек на подчертаните крайности, притежаващ забележителни качества и сериозни дефекти – на пръв поглед противоречиви черти, съществуващи едновременно. Той беше обикновено сърдечен, великодушен, смел, но можеше да бъде и егоистичен, самохвален, импулсивен или безразсъден. В момент на криза можеше да докаже, че е слаб, страхлив и колеблив.
Никой никога не можеше да бъде сигурен, коя черта от характера му ще надделее. В нощта на измяната Петър беше пръв в изповядването на лоялност към Спасителя. Той претендираше: „Живота си ще дам за Тебе.“ Но Петър беше онзи, който се отрече, че познава Учителя и потвърди трите си отричания с клетва. Осъзнавайки твърде късно, какво е направил, „той излезе вън и плака горко.“ В този момент Петър не беше напълно обърнат като индивид, но Исус не го отхвърли, но му позволи да развие вярата си. След възкресението на Исус, първият от дванадесетте ученици, на когото Той се яви, беше Петър и в ранната сутрин, когато Исус се срещна с учениците Си на Галилейския бряг, Петър беше първия, който поздрави Учителя. При този случай Исус даде на Петър тройна възможност да изповяда своята вяра и любов и така да отстрани всяко съществуващо съмнение в умовете на съучениците на Петър относно неговата лоялност. На Петдесятница, напълно обърнат, Петър проведе най-великата проповед, записана в Деяния 2 глава, вдъхновеният адрес на която разреши на 3000 души да приемат в Исус като Месия. Петър стана неустрашимият лидер на Ранната църква и в края умря като мъченик.

„И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и ето, отвориха Му се небесата и видя Божия Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него“ (Матей 3:16).