Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Планиране на разширяването на евангелизаторската работа – 14 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Време за настъпателни действия. Истината трябва да се занесе на всички народи, племена и езици. Дошло е време за по-настъпателни действия в градовете и във всички занемарени, неразработени територии.
Мъдри планове. В днешно време се изисква прилежна работа.В тази криза няма да бъдат успешни никакви усилия, направени с половин сърце.Трябва да ловим човешките души чрез работа в градовете. Трябва да бъдат прилагани мъдри планове, за да се извърши работа с възможно най-добри резултати.
Хвърляне в дълбокото. Има хора, които смятат, че техен дълг е да проповядват истината, но не смеят да се отдалечат от брега и затова не улавят никаква риба. Те избират да работят в църквите и тъпчат все на същата почва. Докладват за добре оползотворено време, за приятно посещение, но напразно очакваме да докладват за духовно обърнати чрез тях човешки души. Тези проповедници са се привързали много тясно към брега. Нека се пуснат в дълбокото и там да хвърлят мрежите си, където всъщност е рибата. Работата никога няма да се свърши. На местата в Господнето лозе, където сега е ангажиран само един, трябва да има стотици.
Предизвикателство към водачите. Питам тези, които са начело на нашето дело: Защо са отминати толкова много места? Погледнете големите и малките градове, в които още не е работено. Има голям брой големи градове, където все още трябва да се работи. Във всеки град трябва да се изгради паметник на Бога. Но бих могла да спомена много места, където светлината на истината още не е огряла. Небесните ангели чакат човешки инструменти да навлязат в местата, където все още не е занесено свидетелството за истината за това време.
Разчистете нова почва. Установете нови центрове. Подгответе работници, които да излязат по главните пътища и страничните пътеки. Нуждаем се от добри градинари, които да разсадят дърветата в различни местности и да им дадат възможност да растат. Положителен дял на хората от Божия народ е да отидат в далечните региони. Нека всички сили бъдат впрегнати в работа, за да се очистят нови площи, да се установят нови центрове на влияние навсякъде, където може да се влезе.
Отиване отвъд закоравелите в евангелието центрове. Нека помним, че като народ, на който е поверена свещена истина, ние се проявили като небрежни безспорно неверни. Делото е било ограничено до няколко центрове, където хората в тях са закоравели срещу евангелието. Трудно е да бъде привлечено вниманието на хора, които са слушали толкова много истината, но въпреки това са я отхвърлили. Било е прахосано твърде много само за няколко места,докато много, много други градове са били оставени непредупредени и неразработени.
Всичко това е сега против нас. Ако бяхме положили сериозни усилия, за да достигнем онези, които, ако бяха се обърнали духовно, щяха да станат представители на истината за това време – свидетели за онова, което би направила тя за човешките същества, колко по-напред в напредъка си би било делото сега. Не е право само няколко места да имат всичките предимства, а други да бъдат пренебрегвани.
Планиране за нови възможности. О, ден и нощ сякаш чувам гласа да казва: ,,Вървете напред, прибавяйте нови територии; навлизайте с палатка в нови територии и предайте на света последната вест на предупреждение. Няма време за губене, поставяйте Моя паметник навсякъде, където отидете. Духът Ми ще върви пред вас и славата на Господа ще бъде ваша задна стража.”
Има и други градове недалеч от тук, в които следващата година трябва да се проведат лагерни събрания. Това е точно Божият план за начина, по който трябва да се провежда работата. Онези, които в продължение на години са притежавали светлината, за да навлизат с палатка в нови територии, а са провеждали лагерни събрания все на едно и също място, трябва да се покаят, защото не са обърнали внимание на Словото на Господа.