Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Помощник-учителят – 57 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас”.
Подготовка

“Старай се да се представиш одобрен от Бога…”

Възможностите на майката

Първият учител на детето е майката. През периода на най-голямата възприемчивост и най-бързото развитие неговото възпитание е предоставено до голяма степен на нея. На нея е даден първият случай за оформяване на характера към добро или зло. Тя трябва да цени важността на този случай и да умее повече от всеки друг учител да го използва най-добре. И все пак работата на никой възпитател не се цени толкова малко, колкото нейната. Най-незначителни систематични старания се полагат в работата на тази, чието влияние при възпитанието е най-силно и най-обширно.

Липса на подготовка

Често пъти онези, на чиято грижа е поверено малкото дете, са невежи по отношение на неговите физически нужди; те имат малко познания върху здравните закони или принципите на развитието. Нито пък са добре подготвени да се грижат за неговото умствено и духовно развитие. Може да са квалифицирани да ръководят някое предприятие, или да блестят в обществото; може да имат ценни постижения в литературата и науката; и все пак да не разбират много от възпитанието на едно дете. Главно поради тази липса, и особено поради занемаряването на физическото развитие в ранните години голяма част от човешкия род умира в детска възраст, а и между достигналите зрелост има много, за които животът е само бреме.
Възпитание за родителите

Върху бащите и майките лежи отговорността за ранното и по-нататъшно възпитание на детето, затова от тях се изисква да бъдат напълно подготвени за тая своя задача. Преди да се замислят да станат бащи и майки, мъже и жени трябва да се запознаят със законите на физическото развитие – с физиологията и хигиената, със значението на родителското влияние, със законите на наследствеността, на здравето, облеклото, телесното упражнение и лекуването на болести, трябва да имат също и разбирания върху законите на умственото развитие и нравственото възпитание.
За Безпределния възпитателното дело е толкова важно, че Той изпрати от Своя трон пратеници при една бъдеща майка, за да й отговорят на въпроса: “…как трябва да се направлява детето и какво да прави то?” (Съдии 13:12), и да дадат наставления на един баща за възпитанието на обещания син.
Възпитанието никога не би постигнало това, което би трябвало и би могло да постигне, докато родителите не осъзнаят напълно важността на делото и не се подготвят за великата си отговорност.

Учителят; широка подготовка

Всички признават, че учителят трябва да е подготвен основно за професията си; малцина обаче съзнават кое е най-необходимото при тази подготовка. Който цени и разбира отговорността на възпитанието на младите, съзнава, че обучението само в литературно и научно отношение не е достатъчно. Учителят трябва да има много по-широка култура от тази, която може да се получи от книгите. Той трябва да има не само силен ум, но и широта на ума; не само да е с голяма душа, но да е и с голямо сърце.

Най-важната квалификация

Само Този, Който създаде разума и определи неговите закони, може да разбира напълно нуждите или да направлява развитието му. Принципите, които Той е дал относно възпитанието са единственият сигурен водач. Най-важната за всеки учител квалификация се състои в познаването на тези принципи, както и в приемането им като ръководна сила в личния живот.
Практическият опит е много необходим. Редът, дисциплината, точността, самообладанието, веселото настроение, безпристрастието, себепожертвователността, честността и учтивостта са жизнено важни качества, които той трябва да притежава.
Тъй като младите са заобиколени от толкова много посредствени характери, от толкова много фалш, нужно е думите, държанието и обноските на учителя да представят възвишеното и истинното. Децата много лесно откриват всяка пристореност или някоя друга слабост или недостатък. Учителят ще спечели уважението на учениците си само когато открива в характера си принципите, на които се старае да научи и тях; неговото положително влияние ще бъде трайно само когато го практикува във всекидневните си отношения с тях.