Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Послушанието трябва да стане навик – 12 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ПОЛАГАЙТЕ НЕЖНИ И ПОСТОЯННИ УСИЛИЯ.
Родителите трябва да помнят, че техните способности са им дадени за
почит и слава на Бога. За тази цел те трябва да научат урока на послушанието
– с нежни и постоянни усилия трябва да създават навици. Така
до голяма степен може да бъдат предотвратени ония по-късни конфликти
между волята и авторитета, които правят толкова много, за да създадат
в умовете на юношите отчуждение и огорчение към родители и учители,
а твърде често и съпротива към всякакъв авторитет, бил той човешки или
божествен. (85.1)
НЕ ДОПУСКАЙТЕ АРГУМЕНТИ ИЛИ ОТХВЪРЛЯНЕ.
Първата грижа на родителите трябва да бъде да установят добро управление
на семейството. Думата им трябва да бъде закон, който не до-
пуска никакви аргументи или отхвърляне. Децата трябва да бъдат научени
от най-ранна възраст на стриктно послушание към родителите си. (85.2)
Стриктната дисциплина понякога ще предизвиква неудоволствие и децата
ще искат да вървят по собствения си път, но когато са научили урока
на послушание към родителите си, по-добре са подготвени да се подчинят
на Божиите изисквания. Подготовката, получена в детството, повлиява
религиозния живот и оформя характера на човека. (85.3)
ДА НЕ СЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧЕНИЯ.
Като учители в собственото си семейство родителите трябва да забелязват
кога правилата не са изпълнени … Като допускат децата им да се
отдават на непослушание, те пропускат да упражнят подходяща дисциплина.
Децата трябва да бъдат доведени до точка на подчинение и послушание.
Непослушанието не трябва да се допуска. Грехът лежи на вратата на
родителите, които позволяват на децата си да бъдат непослушни …. Децата
трябва да разбират, че трябва да слушат. (85.4)
ИЗИСКВАЙТЕ СЪВЪРШЕНО ПОСЛУШАНИЕ С ГОТОВНОСТ.
Когато родителите пропускат да изискват готовност за съвършено послушание
от децата си, те пропускат да изградят правилна основа за характера
на своите малки. Така подготвят децата си да ги безчестят, когато
остареят и да донесат мъка на сърцата им, когато доближат гроба си. (86.1)
Изискванията на родителите трябва винаги да бъдат разумни. Любезността
трябва да бъде изразена не с глупаво глезене, но с мъдро наставление. Родителите
трябва да обучават децата си по приятен начин, без да им се карат
и да им търсят постоянно кусури, а като се стараят да обвържат сърцата на
малките към себе си с нежните връзки на любовта. Нека всички – бащи и
майки, учители, по-стари братя и сестри, да станат една възпитателна сила,
за да се подкрепи всеки духовен интерес и да се въведе в домашния и
училищен живот здрава атмосфера , която ще помогне на по-малките деца
в обучение и увещание Господне. (86.2)
От нашия собствен опит от възпитанието на нашите деца, както и на чужди,
сме наблюдавали, че те не обичат родители и възпитатели, които не ги ограничават
от извършване на бели. (86.3)
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСОЧВАНИ ПРИЧИНИТЕ ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОСЛУШАНИЕ.
Децата трябва се научат да бъдат послушни в управлението на
семейството. Те трябва да формират систематичен характер, който да
може да одобрява и поддържа законите на домашния живот. Християн-
ските родители трябва да обучат децата си да се подчиняват на Божия
закон … Причините за това послушание и уважение към закона на Бога
може да бъдат втълпени в децата, веднага щом те могат да разберат
неговото естество, така те ще знаят какво могат да правят и от какво да
се въздържат. (86.4)
ДУМАТА НА РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАКОН.
Вашите деца, които са под ваш контрол, трябва да бъдат накарани да
се съобразяват с вас. Вашата дума трябва да бъде закон за тях. (87.])
Много християнски родители пропускат да заповядат на децата си след
себе си и тогава се чудят защо децата им стават злосторници, непослушни,
неблагодарни и нечестиви. Такива родители са под Божието осъждение.
Те са пренебрегнали да доведат децата си до обучение и увещание Господне.
Те са пропуснали да ги научат първия урок на християнството: „Страхът
от Господа е начало на мъдростта“. „Глупостта“, казва мъдрецът, „е вързана
в сърцето на детето“. Любовта към суетата, желанието за зло, омразата
към светите неща са едни от трудностите, с които родителите се
срещат в домашното мисионско поле .. (87.2)
ВЛИЯНИЕТО НА ЕДНО НЕПОСЛУШНО ДЕТЕ.
Едно непослушно дете ще причини толкова голяма вреда на децата, с
които общува, защото ще изобрази собствения си характер върху тях.
(87.3)
НАМИГАНЕ НА ГРЕХА.
Научете децата си да ви почитат, защото Божият закон възлага този
дълг върху тях. Ако вие позволите на децата си да гледат леко на вашите
желания и да не обръщат внимание на законите на дома, вие намигате на
греха – позволявате на дявола да работи, както желае. Но същото
неподчинение, липса на почитание и егоизъм те ще внесат и в религиозния
си живот, и в църквата.
А началото на всичкото това зло е записано в небесните книги като
родителска небрежност. (87.5)
НАВИКЪТ ЗА ПОСЛУШАНИЕ СЕ СЪЗДАВА ЧРЕЗ ПОВТОРЕНИЕ.
Уроците на послушание, на респект към авторитета,трябва да бъдат
често повтаряни. Този вид работа, извършвана в семейството, ще бъде
една сила за добро и не само децата ще бъдат възпрени от злото и научени
да обичат истината и праведността, но и родителите ще бъдат еднакво
благословени. Този вид работа, която Господ изисква, не може да бъде
извършена без сериозен размисъл от тяхна страна и много изследване на
Божието Слово, за да могат да поучават децата си според Неговите
наставления. (88.1)