Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Постигане на победи – 23 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Постигане на победи – 23 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Нищо не изглежда по-безпомощно и в същото време по-непобедимо от душата, която чувства своето нищожество и разчита единствено на заслугите на Спасителя. За такава душа Бог по-скоро би изпратил на помощ всеки небесен ангел, отколкото да позволи да бъде победена (“Свидетелства”, т. VII, стр. 17).

НАПРЕД И НАГОРЕ
Бих желала да можех да опиша красотата на християнския живот. Още от самото начало – утрото на християнския живот, управляван от природните и Божиите закони, християнинът върви твърдо напред и нагоре, всеки ден, приближавайки се все повече и повече до своя небесен дом, където го очаква корона на живот и ново име, “което никой не знае, освен този, който го получава”. Той постоянно расте в щастие, святост, полезност. Всяка година напредва повече от предходната.
Бог е дал на младежите стълба за изкачване, стълба, която стига от земята до небето. Над тази стълба е Бог и върху всяко стъпало от нея падат светлите лъчи на Неговата слава. Той наблюдава, изкачващите се и когато нечия ръка се отпусне и стъпките се разклатят, е готов да изпрати помощ. Да, кажете с изпълнени с кураж думи, че всеки, който постоянства в изкачването на стълбата, ще влезе в небесния град.
Сатана представя пред младежите много изкушения. Той играе играта на живота за техните души и няма неизпитано средство в прелъстяването и погубването им. Но Бог не ги оставя да се борят срещу изкусителя сами без помощ. Те имат на разположение всемощен Помощник.
Този, Който в този свят и в човешко естество посрещна и победи Сатана, като устоя на всяко изкушение, което би могло да се изпречи пред младите хора днес, е много по-силен от техния враг. Този Спасител е по-големият им брат. Изпитва към тях дълбок и нежен интерес. Постоянно бди над тях и се радва, когато те се опитват да Му угодят. Когато се молят, Той смесва с техните молитви тамяна на Своята праведност и представя молитвата пред Бога като благоуханни жертви. С Неговата сила младежите могат да издържат всяка трудност като добри войници на кръста. Подкрепяни от Неговата мощ, те са в състояние да стигнат до висшите идеали пред тях. Дадената на Голгота жертва е гаранция за тяхната победа.

Бог не е неразумен
Църквата на Бога се състои от големи и малки съдове. Господ не изисква нищо неразумно. Той не очаква по-малките съдове да побират съдържанието на по-големите. Очаква отплата според онова, което човек има, а не според онова, което няма. Правете най-доброто, на което сте способни, и Бог ще приема вашите усилия. Заловете се с най-близките до вас задължения, вършете ги вярно работата ви ще бъде напълно приета от Господа. В желанието си да извършите нещо велико не бива да отминавате очакващите ви по-дребни задачи.
Внимавайте да не занемарите тайната молитва и изучаването на Божието слово. Това са вашите оръжия срещу онзи, който се стреми да попречи на напредъка ви към небето. Първото пренебрегване на молитвата и на изучаването на Библията прави по-лесно второто. Първото съпротивяване на умоляванията на Духа подготвя пътя за второто. Сърцето се закоравява и съвестта прегаря.
От друга страна, всяко противопоставяне на изкушението прави съпротивата по-лесна. Всяко себеотрицание прави следващото себеотрицание по-лесно. Всяка спечелена победа подготвя пътя за нова победа. Всяка съпротива на изкушението, всяко себеотричане, всяка победа над греха е семе, посято за вечен живот. Всяка несебелюбива постъпка дава нова духовна сила. Всеки, който се опитва да бъде като Христос, ще става все по-благороден и по-верен.

Развивайте доверие
Господ ще признае всяко ваше усилие в стремежа да стигнете до определеното от Него за вас. Когато не сполучите, когато пропаднете в някой грях, не мислете, че не можете да се молите, че не сте достойни да дойдете при Господа. “Дечица, мои, това ви пиша, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, имаме Ходатай при Отца, Исус Христос, Праведния.” Той с протегнати ръце чака да посрещне блудния син. Идете при него и Му кажете вашите грешки и неуспехи. Помолете Го да ви даде сили за нови старания. Никога няма да ви разочарова, нито ще злоупотреби с доверието ви.
Изпитания ще имате. Така Господ изглажда грапавините в характера ви. Не роптайте, защото правите изпитанието още по-тежко. Почетете Бога, като се подчините с радост. Търпеливо понесете натиска. Дори да е извършена неправда спрямо вас, запазете Божията любов в сърцето си. “Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Отклонявай, се от злото и върши доброто, търси мира и стреми се към него. Очите на Господа са върху праведните и ушите Му са към техния вик.”
Пазете се от отчаяни стъпки; само ако почакате до утрото, и най-мрачният ден ще е отминал. “В безмълвие и в увереност ще бъде силата ви.” Христос знае силата на изкушенията над вас, познава съпротивителната ви сила. Ръката Му е винаги протегната със съжаление и нежност към всяко страдащо Негово дете. Той казва на изкушените и обезсърчените: “Дете Мое, Аз за теб пострадах и умрях, не можеш ли да Ми се довериш?” “Силата ти ще бъде според дните ти.”
“Предай на Господа пътя си и уповавай се не Него, и Той ще извърши очакването ти…” Той ще ти бъде като сянката на голяма скала в пуста земя. Той казва: “Дойдете при Мене… и Аз ще ви успокоя”, спокойствие, което светът никога не може да даде, нито пък да отнеме… Думите не могат да опишат мира и радостта на онези, които приемат и вярват Словото на Бога. Изпитанията не могат да смутят такъв човек, обидите не го раздразнят. Личното “аз” е разпънато. Ден след ден задълженията му може да стават по тежки, съблазните му по-силни, изпитанията по-свирепи; но той не се разколебава; защото получава сила, равна на нуждата си (“Младежки наставник”, 26 юни 1902 г.).

Цената на победата
Христос пожертва всичко за човека, за да му даде възможност да спечели небето. Сега е ред падналият човек да пожертва за Христос и да спечели безсмъртна слава. Онези, които имат известна представа за величието на спасението и за неговата цена, никога не ще роптаят, че трябва да сеят със сълзи, че изпитанията и себеотрицанието са жребият на християнина в този живот (“Знамения на времето”, 4 март 1880 г.).