Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Постоянно изучаване – 39 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

Когато се породи реална любов към Библията и изучаващият започне да съзнава колко обширно е нейното поле и колко скъпоценно е нейното съкровище, той ще пожелае да се възползва от всяка представена му възможност, да се запознае с Божието слово. И това няма да бъде ограничавано от определени часове или място. Продължителното и постоянното изучаване е едно от най-добрите средства за култивиране на любов към Писанията. Нека учащият носи Библията винаги със себе си. Когато ви се удаде случай, прочитайте някой текст и мислете върху него. Докато вървите по улицата, докато чакате на спирка, докато чакате за среща, използвайте случая да извлечете някоя ценна мисъл от съкровищницата на истината. 

Резултати от изучаването

Великите движещи сили на душата са вярата, надеждата и любовта. Точно към тях апелира правилно провежданото изучаване на Библията. Външната красота на Библията, красотата на нейната образност и израз, е само, така да се каже, месторазположението на нейното истинско съкровище – красотата на светостта. В нейния доклад за хората, ходили с Бога, ние съзираме проблясъци от Неговата слава. Този, “Който е цял прелестен”; ние виждаме Него – на Когото цялата хубост на земята и небето са само твърде слабо отражение. “И когато бъда Аз издигнат от земята, каза Той, ще привлека всички при Себе Си” (Йоан 12:32). Когато човекът, който изследва Библията наблюдава Изкупителя, в душата му се пробужда тайнствената сила на вярата, обожанието и любовта. Погледът се съсредоточава върху Христос и той се преобразява в подобие на Този, Когото обожава. Думите на апостол Павел стават езика на душата му: “А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Исус Христос…, за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания…” (Фил. 3:8-10).

Потоци от благословения

Изворите на небесен мир и радост, течащи свободно в душата чрез боговдъхновените слова, ще се превърнат в мощна река от благословение за всички, дошли в допир с нея. Нека днешната младеж, младежта, която израства с Библия в ръка, стане приемник и проводник на нейната животодаваща енергия и тогава какви благословения биха се изливали над света! – влияния, за чиято лечителна сила нямаме дори и понятие – реки от жива вода, източници, “които извират за живот вечен”.