Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Постоянно разширяващото се влияние на евангелието – 2 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Опасване на земята.Светлината на истината трябва да огрее навсякъде, за да могат сърца,които сега спят в невежество, да се пробудят и да се покаят. Евангелието да се прогласи във всички континенти и градове…
Трябва да бъдат организирани нови църкви и съставени планове за работата, която трябва да се извърши от членовете на тези църкви. Евангелската мисионерска работа трябва да продължи да се разширява и да печели нови територии, постоянно увеличавайки обработената част на лозето. Кръгът да се разширява, докато обиколи света.
Север, Юг, Изток и Запад. Предупредителната вест да бъде прогласявана от хора на вярата от град в град, от селище в селище, от страна в страна, не с външен показ, но със силата на Духа.
Трябва също така да се положи най-добрият вид труд. Дошло е времето, важното време, когато чрез Божиите вестители свитъкът се разгръща пред цели свят. Истината, обхващаща първата, втората и третата ангелски вести, е необходимо да отиде до всеки народ, племе, език; да освети мрака на всеки континент и да стигне до морските острови…
Успехът на делото да се планира най-мъдро. Да се положат решителни усилия за навлизане в нови полета на север, на юг, на изток и на запад… Фактът, че представянето на истината е било толкова дълго занемарявано, трябва да стресне нашите проповедници и работници, да и накара да влязат в тези полета и да не престават да вършат делото, докато не са предали ясно вестта.
Неспъвани от прегради и пречки. Истината, макар отминавана от онези, които я презират и отхвърлят, ще възтържествува. От време на време нейното развитие изглежда забавено, но то никога няма да спре. Когато вестта на Бога срещне опозиция, Той дава допълнителна сила за нейното по-голямо влияние. Надарена с Божествена енергия, тя ще си проправи път и през най-силните прегради и ще възтържествува над всяка пречка.
Важна работа. Мисионерската работа, която евангелието обхваща, е прецизна, важна и ще напредва както слънчевата светлина става все по-ярка и по-ярка, докато настъпи съвършен ден.
Влияние, което се задълбочава и разширява. Влиянието на тези вести се е задълбочавало и разширявало, като е подбуждало хиляди сърца да действат за създаване на учебни институти, издателства и здравни институции. Всички те са Божии инструменти за сътрудничество във великото дело, представено от първия, втория и третия ангел, летящи посред небето, за да предупредят жителите на земята, че Христос идва отново със сила и голяма слава.
Прогласяване на вестта в нови територии. Задачата ни е да занесем на света една крайно тържествена и изпитваща вест. Само че твърде много време е било посвещавано на хората, които вече познават истината. Вместо да прахосваме още време за онези, на които е била дадена възможност да научат истината, идете сред хората, които никога не са я чули. Провеждайте своите лагерни събрания в градове, където истината не е още проповядвана.Някои ще посетят събранията и ще приемат вестта.
Новите места – най-добрите. Местата, в които истината никога не е била проповядвана, са най-добрите за работа. Истината трябва да завладее волята на онези, които никога преди това не са я чували. Те ще видят колко отвратителен е грехът и покаянието им ще бъде цялостно и искрено. Господ ще действа в сърца, на които в миналото не е много въздействано, сърца, които досега не са виждали огромната зловредност на греха.
Ако истината бе проповядвана настойчиво и настъпателно. Представени ми бяха град след град, нуждаещи се от евангелизаторска работа.Ако делото за известяване на истината за това време в не предупредените градове се провеждаше сериозно и усърдно, те сега нямаше да са толкова непокаяни. О дадената ми светлина зная, че днес бихме могли да имаме още хиляди, които да се радват на истината, ако делото бе провеждано според ситуацията, настъпателно, по различни начини.