Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Постоянство в усилията за изучаване на Библията – 81 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Постоянство в усилията за изучаване на Библията – 81 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мене.” Да изпитваш, значи прилежно да търсиш нещо загубено. Търсете скритите съкровища на Божието слово. Не можете да си позволите да минете без тях. Изучавайте трудните пасажи, сравнявайки стих със стих, и ще откриете, че Писанието е ключ за самото себе си.
След всяко изследване Библията с молитва, изучаващите стават по-мъдри от преди. Някои от трудностите им са били разрешени, защото Светият Дух е извършил работата, за която се говори в четиринадесетата глава от Евангелието на Йоан: “А утешителят, Светият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.”
Нищо ценно не може да се постигне без сериозни и постоянни усилия. В деловия живот успех постигат само хората с воля за работа. Без сериозен труд не можем да очакваме да придобием познания за духовните неща. Искащите да получат диамантите на истината трябва да ги копаят както миньорът копае скритата в земята скъпоценна руда.
Онези, които копаят без интерес и с половин сърце, никога няма да успеят. Млади и стари трябва да четат Божието Слово; и не само да го четат, но и да го изучават с прилежност, сериозност, молитва, вярване и търсене. Така те ще намерят скритото съкровище; защото Господ ще им даде разбиране.

Възприемчивост на ума
При изучаването на Словото оставете пред при вратата на изследването вашите предубеждения и мнения, и унаследените и придобитите идеи. Никога няма да стигнете до истината, ако изучавате Писанията, за да защитите собствени идеи. Оставете ги пред вратата и със съкрушено сърце влезте вътре, за да чуете онова, което Господ иска да ви каже. Когато смиреният изследовател на истината седне при нозете на Христос и се учи от Него, Словото му дава разбиране. На твърде мъдрите в собствената си оценка и схващане за изучаване на Библията Христос казва: “Трябва да бъдете смирени и кротки по сърце, ако искате да станете мъдри за спасението.”
Не четете Словото в светлината на предишните си мнения; четете го освободени от предразсъдък…, търсете внимателно и с молитва. Ако, четейки, се убедите в нещо и видите, че вашите любими мнения не са в хармония със Словото, не се опитвайте да нагаждате Словото към тези мнения. Направете обратното – нагодете мненията си към Словото. Не позволявайте на миналото си верую да контролира разума ви. Отворете очите на ума си, за да видите чудните неща в закона. Открийте какво е писано и след това закрепете нозете си върху вечната Скала.

Познаване на Божията воля
Нашето спасение зависи от това, доколко познаваме откритата Божия воля в Словото Му. Никога не преставайте да питате за истината и да я изследвате. Трябва да знаете кой е вашият дълг, какво трябва да направите, за да се спасите. Божията воля е да знаете какво Бог ви е казал. Но трябва да вярвате. Когато изследвате Писанията, е необходимо да вярвате, че Бог съществува и възнаграждава онези, които прилежно Го търсят.
О, изследвайте Библията със сърце, гладно за духовна храна! Копайте в Словото, както миньорът копае в земята, за да открие златните нишки. Не преставайте да изследвате, докато не определите отношението си към Бога и не откриете Неговата воля за вас (“Младежки наставник”, 24 юни 1902 г.).

Почтителност при изучаване на Библията
Към изучаване на Библията трябва да пристъпваме с благоговение, изпълнени с чувството, че сме в присъствието на Бога. Всяко лекомислие и леко държание да се отстранят. Докато някои части от Словото са лесно разбираеми, истинското значение на други се схваща трудно. Трябва да се изследва търпеливо, с разсъждение и сериозна молитва. Когато отваря Библията, всеки ученик трябва да моли Светия Дух за просветление; и имаме сигурното обещание, че то ще му се даде.
Духът, с който започвате да изследвате Писанията, ще определи и характера на помощника, който ще стои до вас. Ангели от света на светлината ще бъдат с тези, които със смирено сърце търсят Божествено ръководство. Но ако Библията се отваря без почит, самонадеяно, ако сърцето е изпълнено с предразсъдъци, Сатана ще стои край вас, за да представя ясните изявления на Божието слово изопачено (“Свидетелства за проповедници”, стр. 107,108).