Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Поучаване и изучаване на Библията – 38 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“… да приклониш ухото си към мъдростта… и го подириш като скрити съкровища”.

Библейски ученик

В детството, юношеството и в годините на Своята зрелост Исус изучаваше Писанията. Като малко дете, на коленете на майка Си Той всеки ден бе поучаван от свитъците на пророците. Като младеж, ранното утро и вечерният здрач го сварваха често в полите на планината или между дърветата в гората, където прекарваше известно време в молитва към Бога и в изучаване на Неговото Слово. През време на службата Му големите познания, които имаше върху Писанието, свидетелстваха за Неговото прилежание в изучаването им. И тъй като Той придоби това познание по начина, по който и ние можем да го придобием, то Неговата удивителна сила, както умствена така и духовна, са силно доказателство за стойността на Библията като възпитателно средство.
Истории за малки деца

Когато даде Словото Си, нашият небесен Баща имаше предвид и децата. Къде във всичко написано от човека може да се намери нещо, което така да завладява сърцето или да възбужда интереса у децата, както библейските истории?
В тези разкази са представени просто най-великите принципи на Божия закон. Чрез илюстрации, нагодени да отговарят на ума и разбирането на детето, родители и учители могат да започнат още от много рано да изпълняват поръката на Господа относно Неговите заповеди: “И на тях да учиш прилежно чадата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш” (Вт. 6:7).

Нагледни уроци

Използването на нагледни уроци, черни дъски, карти и картини ще бъде от помощ за изясняването на тези уроци, както и за запечатването им в паметта. Родителите и учителите трябва да се стремят към подобряване на методите. За преподаване на Библията трябва да отдаваме най-свежите си мисли, най-добрите методи и нашите най-сериозни усилия.

Семейно изучаване на Библията

Пораждането и засилването на любовта към изследване на Библията, зависят значително от това как се използва часът за богослужение. Сутринните и вечерните часове на богослужение трябва да са най-приятните и най-полезните часове на деня. Нека всички разберат, че в тези мигове не трябва да се вмъкват никакви тревожни и неприятни мисли; че родители и деца се събират, за да се срещнат с Исус и да поканят в дома си присъствието на светите ангели. Нека богослуженията бъдат кратки и пълни с живот, нагодени според случая и от време на време разнообразни. Нека всички се присъединят към четенето на Библията, нека учат и често да повтарят Божия закон. Интересът на децата ще се увеличи, ако понякога им се позволява те да посочват текста за прочитане. Разпитвайте ги върху прочетеното и ги оставете и те да задават въпроси. Употребете всичко, което би могло да илюстрира значението на прочетеното. Когато по този начин богослужението не стане твърде дълго, малките също да вземат участие в молитвата, да се присъединят и към пеенето на песента, дори ако това е само куплет от нея.
За да стане домашното богослужение такова, каквото трябва да бъде, необходимо е да се обърне сериозно внимание на подготовката. Родителите също трябва да си отделят време за всекидневно изучаване на Библията заедно със своите деца. Безсъмнено за постигането на това е нужен известен труд, план и някои жертви. Но усилията ще бъдат възнаградени богато.

Лично влияние и пример

Като подготовка за преподаване на Неговите заповеди Бог заповядва те да бъдат скрити в сърцата на родителите. “Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти, казва Той, и за тях да говориш, когато седиш в дома си” (Вт. 6:6, 7). За да възбудим у децата си интерес към Библията, самите ние трябва да се интересуваме от нея. За да породим в тях любов да я изучават, самите ние трябва да я обичаме. Нашето поучение към тях ще има толкова тежест, колкото му придаваме ние чрез личен пример и дух.

Авраам като илюстрация

Бог призва Авраам да бъде учител на Неговото слово, избра го да бъде баща на един велик народ, защото видя, че щеше да наставлява децата и семейството си според принципите на Божия закон. А онова, което даваше сила на поученията му, бе влиянието, излъчвано от неговия личен живот. Голямото му домакинство се състоеше от повече от хиляда души, от които мнозина бяха глави на семейства, а не малко бяха и току-що обърнати от езичеството. За такова домакинство се изискваше твърда ръка на кормилото. Никакви слаби и колебливи методи не биха били достатъчни. За Авраам Бог каза: “Защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си…” (Бит. 18:19). И все пак той упражняваше авторитета си с такава мъдрост и нежност, че спечелваше сърцата. Свидетелството на Божествения Наблюдател гласи: “…да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие…” (Бит. 18:19). Влиянието на Авраам се простираше и вън от неговото домакинство. Където и да установяваше шатъра си, край него издигаше и олтар за жертви и богослужение. Когато го местеше, олтарът оставаше и много скитащи се ханаанци, запознали се с Бога чрез живота на Авраам, Божия слуга, се спираха край тях, за да принесат жертва на Йехова.
Не по-малко ефективни резултати от преподаването на Божието слово могат да се получат и днес, ако наставленията се отразят в живот на учителя.

Изучаване в оригинал

Не е достатъчно да се знае какво други са мислили или учили за Библията. В съда всеки поотделно ще дава на Бога сметка за себе си, затова всеки трябва да се научи що е истина. Но за да се постигнат действителни резултати при изучаването на Библията, трябва да бъде възбуден интересът на ученика. Този въпрос не трябва да пренебрегва особено онзи, който се занимава с деца и младежи, различаващи се твърде много по предразположение, обучение и навици на мислене. При преподаване на Божието слово на деца е добре да се съобразяваме с техните наклонности и интереси, за да възбудим любознателността им към него. Този, Който ни създаде с различни способности, е дал място в Словото си за всекиго по нещо. Когато учениците видят, че поуките в Библията отговарят на техните наклонности, окуражете ги да гледат на нея като на свой съветник.

Красота на мисли и изрази

Помагайте им да ценят нейната удивителна красота. Много книги, които нямат реална стойност, а са само възбуждащи и зловредни, се препоръчват или най-малкото се позволява да бъдат четени, поради тяхната предполагаема литературна стойност. Защо да напътваме децата си да пият от тези нечисти потоци, когато могат да имат свободен достъп до кристалните извори на Божието слово? В значението си Библията съдържа неизчерпаема пълнота, сила и дълбочина. Подтиквайте децата и младежите да търсят нейните съкровища както в мисли, така и в изрази.
Когато красотата на тези скъпоценности привлече умовете им, една смекчаваща и укротяваща сила ще затрогне сърцата им. Те ще бъдат привлечени към Този, Който им се открива по този начин. А само малко са хората, които не биха желали да научат нещо повече за Неговите дела и пътища.

Цел на изучаването

Изучаващият Библията трябва да бъде научен да пристъпва към нея с дух на ученик. Ние трябва да изследваме страниците й не за да търсим доказателство, поддържащо мненията ни, но за да научим, какво казва Бог.
Истинско познаване на Библията се придобива само чрез помощта на Духа, чрез Когото бе дадено Словото. За да придобием това знание, ние трябва да съобразим живота си с него. Трябва да се покоряваме на всичко, което то заповядва и да претендираме за всичко, което то обещава. Животът в него е животът, който трябва да водим чрез помощта, получена от Него. Библията може да се усвои ефективно само когато спазваме тия условия.
Изучаването на Библията изисква най-прилежни усилия и постоянство на мислите. Както миньорът копае златното съкровище в земята, така сериозно и настойчиво трябва да търсим съкровището в Божието слово.

Съсредоточаване и размишляване

Най-полезен метод за изучаване на Библията е ежедневно, стих по стих. Нека учещият вземе един стих и съсредоточи ума си върху това как да възприеме мисълта, която Бог е вложил в този стих за него, и след това да продължи да размишлява, докато стихът стане част от него. Изследването на един пасаж по такъв начин има много по-голяма стойност, отколкото прочитането на много глави без определена цел, и без да се извлече някаква положителна поука.

Безполезни и вредни четива

Една от главните причини за умствената неспособност и моралната слабост е липсата на внимание към благородни цели. Ние се гордеем с широкото разпространение на литературата, но умножаването на книги, дори книги, които не са вредни, може да бъде едно положително зло. Голямото количество печатан материал, постоянно излизащ от пресите, създава у млади и стари навика за бързо и повърхностно четене и умът изгубва силата на свързаното и здраво мислене. Нещо повече, голяма част от списанията и книгите, които като египетските жаби, наводняват страната, са не само отегчителни, безполезни и изтощителни, но пошли и деградиращи. Влиянието им не само опиянява и разваля ума, но покварява и погубва душата. Умът, сърцето са лениви без никаква цел и стават лесна плячка на злото. Гъбата хваща корен точно върху болни, безжизнени организми. Ленивият ум става място за работа на Сатана. Нека умът бъде отправен към високи и святи идеали, нека животът има благородна и всепоглъщаща цел и злото би намерило малко място да се задържи.

Щит срещу изкушенията

Ето защо младежта да бъде учена да изучава Божието слово внимателно. Прието в душата, то ще се окаже устойчива барикада срещу изкушенията. “В сърцето си упазих Твоето слово, казва псалмистът, за да не ти съгрешавам.” “…чрез думите на Твоите уста аз упазих себе си от пътищата на насилниците” (Пс. 119:11, 17:4).

Обширно изучаване

Библията сама се тълкува. Писанието трябва да се сравнява със самото Писание. Изследващият трябва да гледа на Словото като на едно цяло и да схваща отношенията между неговите части. Той трябва да придобие познание за неговата велика главна тема, за Божията първоначална цел за света, за произхода на великата борба, за делото на изкуплението. Трябва да разбира естеството на двата принципа, които си оспорват първенството и да се научи да проследява тяхното действие в докладите за историята и в пророчеството, до великия край. Той трябва да схваща как тази борба навлиза във всяка фаза на човешкия опит; как с всяка своя постъпка той открива едната или другата от двете противодействащи подбуди; как, безразлично дали иска или не, той решава още сега, на коя страна от борбата ще бъде намерен.
Всяка част на Библията е дадена по Божие вдъхновение и е полезна. Вниманието към Стария завет не трябва да бъде по-малко отколкото към Новия. В изучаването на Стария завет ще открием бликащи живи източници там, където небрежният читател вижда само пустиня.

Даниил и откровението

Книгата “Откровение” във връзка с книгата “Даниил”, особено изисква да бъде изучавана. Нека всеки богобоязлив учител размисли как най-добре би могъл да разбере и да предаде евангелието, което нашият Спасител откри лично на Своя служител Йоан – “Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро” (Откр. 1:1). Никой не трябва да се обезсърчава в изучаването на откровението, само поради тайнствените му наглед символи. “Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява…” (Яков 1:5).
“Блажен, който прочита и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо” (Откр. 1:3).