Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ПО-ШИРОКИ ПЛАНОВЕ – 57 – Живот и дейност на Елена Вайт – (Елън Уайт)

ПО-ШИРОКИ ПЛАНОВЕ
Когато бях в Калифорния през 1874 г., ми бе даден впечатляващ сън, в който ми беше представена ролята на издаването на литература за разпространението на третата ангелска вест по света.
Сънувах, че някои от братята в Калифорния са на съвещание и обсъждат кой е най-добрият план за работа по време на настъпващия сезон. Някои мислеха, че е разумно да се изоставят големите градове, а да се работи в по-малките селища. Съпругът ми много сериозно настояваше да се направят по-широки планове и усилията ни да се поставят на по-широка основа, което по-добре би отговаряло на характера на нашата вест.
Тогава на съвещанието дойде млад човек, когото често бях виждала в своите сънища. Изслуша с най-голям интерес думите, които се изговориха, а след това заговори много обмислено и с авторитетна увереност:
„Градовете и селата са част от лозето на Господа. Те трябва да чуят предупредителната вест. Неприятелят на истината прави отчаяни усилия да отклони хората от Божията истина към заблудата… Трябва да сеете край всички води!
Може да се окаже така, че да не видите веднага резултатите от своята работа. Вземете Исус Христос за пример. Той имаше много слушатели, но малцина последователи. Ной проповядваше цели 120 години на хората преди потопа. Но от цялото множество, живяло тогава по земята, се спасиха само 8 души.“
Вестителят продължи: „Вие поддържате твърде ограничени схващания за делото в днешното време. Опитвате се да го планирате така, че да можете да го обхванете с вашите ръце. Трябва да разширите възгледите си. Светлината ви не трябва да бъде поставена „под шиник или под леглото, но на светилник, за да може да осветява всички, които са в къщата.“ Вашата къща е светът…
Верността и истината за ангажиращата сила на четвъртата заповед трябва да бъде ясно представена пред човечеството. „Вие сте Ми свидетели“. Вестта ще бъде разнесена със сила по всички части на света – до Орегън, Европа, Австралия, до морските острови, до всички племена, езици и народи. Запазвайте достойнството на истината! Тя ще расте и ще обхване големи територии. Много страни очакват светлината, която Господ има за тях. Но вашата вяра е ограничена! Тя е съвсем малка! Вашата представа за делото трябва много да се разшири. Оукланд, Сан Франциско, Сакраменто, Удланд и другите големи градове на Съединените щати трябва да чуят вестта на истината. Вървете напред! Бог ще работи с голяма сила, ако живеете със смирен дух пред Него. Да се говори за неща като невъзможни – това не е вяра. За Бога няма нищо невъзможно. Светлината, която посочва задължителните изисквания на Божия закон, трябва да провери и изпита света…“
В последното ми видение ми бе показано, че трябва да разширим и да укрепим делото в Калифорния. Беше ми показано, че мисионерската работа трябва да започне в Калифорния, в Австралия, в Орегън и на други места на много по-широка основа, отколкото нашият народ си е мислил, представял или планирал досега. Беше ми показано, че понастоящем не се движим така бързо, както Божието Провидение отваря път. Беше ми показано, че настоящата истина може да придобие голяма сила в Калифорния, ако вярващите във вестта не даваха никакво място на неприятеля чрез неверие и себелюбие, но съсредоточаваха усилията си към една цел – организиране делото на настоящата истина.
Видях, че ще се издава вестник на тихоокеанското крайбрежие. Ще се изгради здравен институт, ще се основе и издателство.
Времето е кратко. Всички, които вярват в тази вест, трябва да чувстват, че върху тях лежи тържественото задължение да бъдат безкористни работници, упражняващи цялото си влияние в правилна насока. И никога да не застават чрез слово или действие срещу онези, които съдействат за напредъка и интересите на Божието дело. Идеите на нашите братя са изцяло тесногръди. Те очакват твърде малко и вярата им е твърде слаба.
Един вестник, издавен на тихоокеанското крайбрежие, би придал сила и влияние на вестта. Светлината, която Бог ни е дал, не би ползвала много света, ако не му бъде представена и ако той не я забележи. Заявявам ви, че нашият поглед трябва да се разшири. Виждаме нещата, които са близо, но не и далечните.