Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Предупреждение срещу скептицизъм – 20 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Предупреждение срещу скептицизъм – 20 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Изпитвам голяма мъка за нашите млади. Предупреждавам ви, защото познавам опасността, не се оставяйте на Сатана да ви впримчи чрез малките научни познания, които може би сте придобили. По-добре е да имате чисто и смирено сърце, отколкото цялото знание, което може би ще придобиете без страх от Господа.
Днешните младежи лесно ще срещат скептици и безбожници където и да се обърнат. Колко нужно е да бъдат въоръжени със страх и кротост, за да могат да дават разумен отговор за своята надежда. Томас Пейн е вече в гроба, но неговите трудове живеят за проклятие на света. Съмняващите се в Божието слово ще поставят тези безбожни съчинения в ръцете на млади и неопитни хора, което ще изпълва сърцата им с отровната атмосфера на съмнението. Духът на Сатана действа чрез нечисти хора, за да погубва души.

Опасност от дружба със скептици
Живеем в ера на разпуснатост. Стари и млади дръзко грешат. Ако нашите младежи не се пазят свято, ако не са укрепени с твърди принципи, ако не се проявява по-голяма грижа при избирането на техните другари и на литературата, която храни ума им, те ще бъдат изложени на влиянието на общество, чиито нрави са тъй покварени, както бе покварен моралът на содомските жители. Външността на светските хора може да е много привлекателна, но ако те постоянно подхвърлят мисли срещу Библията, са опасни другари, защото се стремят да подкопаят основите на нашата вяра, да покварят съзнанието за правилността на старата евангелска религия.
Младежите често се свързват със скептици без знанието на родителите си, докато ужасното дело на злото извърши своята работа и младежите са вече разрушени. Те трябва да бъдат грижливо поучавани да не се заблуждават относно истинския характер на тези личности; да не създават приятелство с тях, нито да слушат саркастичните им и хитри думи. Ако нашите млади хора нямат моралния кураж да скъсат връзката си с такива личности, щом разкрият тяхното неверие, ще бъдат впримчени и ще започнат да мислят и говорят като тях, гледайки леко на религията и на библейската вяра.

Самоувереност и заслепеност
Ако очите на измамените младежи можеха да бъдат отворени, те биха видели циничната радост на Сатана от успеха му в погубването на души. По всякакъв възможен начин той се стреми да нагажда изкушенията си към различните наклонности и обстоятелства, само и само да впримчи набелязаните. Ще опита всяко хитро средство и ако не потърсят Бога, изкушените ще бъда заслепени за неговите измами, ще станат самоуверени, доволни от себе си и невежи за своето състояние и за опасността, в която се намират. Скоро ще стигнат дотам, че ще презрат вярата, предадена веднъж на светиите.
Говоря на младите, защото зная нещата, защото Господ ми е разкрил опасностите, съпровождащи техния път. Самоувереността и себеупованието ще ги заведат право в примката на неприятеля. Младежите не търсят съвет от Бога, нито правят Бога свое прибежище и сила. Те навлизат в обществото с пълната увереност, че са способни да избират правото и да разбират Божествените тайни, защото притежавали сила на разума, като че ли могат сами да открият истината.
Ние се страхуваме повече за самоуверените и уповаващите се на себе си, отколкото за които и да било други, защото те непременно ще бъдат хванати в мрежата на големия противник на Бога и човека. Някой приятел, избран като интимен, но опетнен с покварата на съмнението, ще внесе своя квас на неверие в умовете на такива хора. Чрез ласкателства за притежаваните таланти и интелектуално превъзходство, чрез внушаване на амбиции за високи постове вниманието им ще бъде спечелено и те ще бъдат морално отровени. Хората с високо мнение за своите възгледи и разсъждения ще презрат кръвта на изкупителната Жертва и ще оскърбят Духа на благодатта.
Деца на пазители на съботата, които са имали голяма светлина и са били обект на най-нежни грижи, може да оставят позорно наследство и да посеят вятър, за да пожънат вихрушка. При съда имената на съгрешилите срещу голямата светлина ще бъдат записани заедно с имената на осъдените да бъдат отделени от присъствието на Господа и от славата на Неговата сила. Те ще бъдат загубени, загубени и причислени към осмиващите Христовата благодат.
По-скоро бих предпочела да видя децата си положени мъртви в гроба, отколкото да ги видя в пътя, водещ към смърт. Фактът, че съм отгледала деца да се борят срещу небесния Бог, да попълват редиците на отстъпниците в последните дни, да маршируват под черното знаме на Сатана, това е наистина ужасяваща мисъл за мене.

Нужен е кураж
Нашите младежи ще срещат изкушения отвсякъде и трябва да бъдат възпитани така, че да зависят от по-висша сила, от по-висше учение от онова, което биха могли да дадат смъртни човеци. Навсякъде има хора, които презират нашия Господ, които са свикнали да хулят и укоряват християнството. Те го наричат детска играчка, измислена да мами доверието на невежите.
Лишените от морална сила хора не могат да защитят истината; те нямат куража да кажат: “Ако този разговор не престане, аз не мога да остана между вас. Исус, Изкупителят на света, е мой Спасител. В Него е съсредоточена надеждата ми за вечен живот.” Това е единственият начин, по който те могат да бъдат заставени да млъкнат. Ако започнете да спорите с тях, ще ви приведат аргументи, за да ви оборят, и тогава нищо от казаното от вас не ще може да ги докосне. Но ако живеете за Христос, ако сте твърди във вашата привързаност и вярност към небесния Бог, можете да направите за тях онова, което аргументите не ще успеят да направят, и чрез силата на благочестието да ги убедите в измамата на ученията им.
Няма по-печална гледка от тази – хора, изкупени с кръвта на Христос и надарени с таланти за прослава на Бога, да се обърнат и да започнат да осмиват вестите, изпратени им милостиво чрез евангелието, да отричат божествеността на Христос и да се уповават на своя разум и на аргументи без никакво основание. Когато бъдат изпитани чрез някое нещастие, когато се срещнат лице с лице със смъртта, всички тези подхранвани фалшиви измами ще се стопят като скреж на слънцето. Колко е страшно да стоиш край ковчега на човек, отхвърлил апелите на Божествената милост! Колко е страшно да се каже: “Ето един изгубен живот! Ето един, който можеше да стигне до най-висшия образец и да спечели безсмъртен живот, но той предаде живота си на Сатана, бе впримчен от празни човешки философии и стана играчка на злия. Християнската надежда е като котва за душата, твърда и сигурна, и навлиза зад завесата, където Христос, Предтечата, ходатайства за нас. Всеки човек лично трябва да се приготви за великите събития, които ни предстоят.

Бурята идва
Нужно е младежите по-сериозно да търсят Бога. Бурята идва и ние трябва да се приготвим за нейната ярост чрез покаяние пред Бога и чрез вяра в нашия Господ Исус Христос. Господ ще се вдигне да разтърси страшно земята. Навсякъде ще виждаме бедствия. Хиляди кораби, цели флоти ще потънат в морските дълбини и милиони човешки живота ще бъдат пожертвани. Пожари ще избухват неочаквано и никакви човешки усилия няма да могат да ги погасят. Земни палати ще бъдат помитани от яростта на пламъците. Железопътните катастрофи ще стават все по-често и по-често явление; смущения, катастрофи и смърт ще стават най-неочаквано по големите пътни артерии. Краят е наближил, благодатното време е към края си. О, нека потърсим Бога, докато още може да се намери, да извикаме към Него и да Го призовем, докато е още близо! Пророкът казва: “Търсете Господа, всички кротки на земята, които извършвате съдбите Му; търсете правда, търсете кротост, негли бъдете покрити в деня на гнева Господен” (“Знамения на времето”, 21 април 1890 г.).

Всекидневна зависимост от Бога
Когато се събудите сутрин, чувствате ли безпомощността си и нуждата си от Божията сила? Изказвате ли смирено и сърдечно нуждите си на вашия небесен Баща? Ако е така, ангели отбелязват молитвите ви. Ако тези молитви не са изказани лицемерно, когато сте в опасност несъзнателно да сторите зло или да повлияете лошо на други, което би довело до извършване на нещо греховно, ангелът ви хранител ще застане на ваша страна и ще ви подтикне към по-добро действие, ще избере думите вместо вас и ще повлияе на постъпките ви.
Ако не чувствате никаква опасност и не се молите за помощ и сила срещу изкушенията, със сигурност ще се заблудите. Немарливостта ви към греха ще бъде отбелязана в небесната книга и в деня на изпитанието ще се окажете слаби (“Свидетелства”, т. III, стр. 363,364).