Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Предупреждения и съвети – 70 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

МНОГО СЛУЧАИ СА МИ БИЛИ ОТКРИТИ.
Много случаи са ми били представени и аз съм виждала вътрешния им
живот. Тогава моята душа се разболяваше от мъка и аз се отвращавах от
поквареността на човешките същества, които изповядват набожност и
говорят за пренасяне в небето. Често съм се питала: На кого мога да се
доверя? Кой е свободен от нечестие? (449.1)
Изпитвала съм ужас от състоянието на семейства, изповядващи настоящата
истина, когато ми е било откривано. Безсрамието на юношите и
дори на децата е почти невероятно. Родителите не знаят, че тайният порок
унищожава и изтрива Божия образ у децата им. Греховете, които
характеризираха Содом, съществуват сред тях. Родителите са отговорни, защото
не са научили децата си да обичат и да слушат Бога. Те не са ги
ограничили, не са ги научили внимателно на Господния път. Позволили
са им да излизат и да отиват където си искат и да общуват със светски
деца. Тези светски влияния, които противодействат на родителското по-
учение и авторитет, се намират навсякъде в така нареченото добро общество.
Със своето облекло, външен вид, забавления, те се обкръжават от една
атмосфера, противна на Христос. (449.2)
Единствената ни безопасност е да стоим като особен Божи народ. Не
трябва да отстъпваме нито инч пред обичаите и модите на този век на
развала, а да стоим морално независими, като не правим компромис с
покварените идолопоклонски навици. (449.3)
НЕЗНАЕЩИТЕ ДА БЪДАТ ПРОСВЕТЛЕНИ.
Колкото и възвишено да е това, което един човек изповядва, ония,
които желаят задоволяване на плътските страсти, не могат да бъдат
християни. Като Христови слуги техните навици, размишления и удоволствия
трябва да бъдат насочени към най-прекрасните неща. Мнозина не
знаят за греховността на тези навици и за сигурните им резултати. Такива
трябва да бъдат просветени. (449.4)
ЕДИН ЧОВЕК ИСКАШЕ ДА СЕ ПОМОЛИМ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕТО МУ.
Съпругът ми и аз присъствахме на събрание, където ни стана жал за
един брат, силно страдащ от туберкулоза на белите дробове. Той бе бледен
и измършавял. Помоли Божия народ да принесе прошение за него. Каза,
че семейството му било болно и че е изгубил дете. Думите му бяха из-
пълнени със скръб. Каза, че отдавна очаквал да види брат и сестра Уайт.
Вярвал, че ако те се помолят за него, ще се излекува. След края на
събранието братята привлякоха вниманието ни към неговия случай. Казаха,
че църквата му помага, че жена му е болна и детето му е умряло. Братята
се бяха срещали в неговата къща и се бяха молили за бедстващото семейство.
Ние бяхме много изморени и имахме върху себе си товара на работата
по време на събранието и пожелахме да бъдем извинени. Аз бях решила
да не се заемам с молитва за никого, докато Господният Дух не ми нареди
по този въпрос. (450.1)
Тази вечер ние се поклонихме с молитва и представихме неговия случай
пред Господа. Молихме се да узнаем Божията воля за него. Всичко,
което желаехме, беше Бог да бъде прославен. Щеше ли Господ да ни
остави да се молим за този изкушаван човек? Ние оставихме бремето на
Господа и се прибрахме за почивка. В един сън случаят на този човек ми
беше представен ясно. Показано ми беше неговото поведение още от
детството и че ако ние се молим, Господ няма да ни чуе, защото Той
виждаше нечестието в сърцето му. Сутринта човекът дойде да се помолим
за него. Заведохме го настрана и му казахме, че за съжаление сме
принудени да откажем на неговата молба. Разкрих му моя сън и той призна,
че това е истина. Бе практикувал осквернение на себе си още от своето
детство и беше продължил този навик през съпружеския си живот. Той
каза, че ще се опита да се отърве от него. Този човек трябваше да
преодолее един дълго затвърдяван навик. Беше на средна възраст. Моралните
му принципи бяха толкова слаби, че когато влезе в конфликт с дълго време
създаваната пристрастеност, те бяха победени … (450.2)
Този човек, който унижаваше себе си всеки ден, пак се осмели да дойде
в Божието присъствие и да се помоли за увеличаване на силата, която така
срамно бе прахосвал. Ако му беше дадена, той пак щеше да я пожертва
на сладострастието си. Какво търпение има Бог! Ако бе постъпил с човека
според покварата му, кой би останал жив пред очите Му? Ами ако ние
бяхме по-малко предпазливи и бяхме представили случая на този човек
пред Бога, докато той си върши нечестието, щеше ли Бог да чуе? Щеше
ли да отговори? „Защото Ти не си Бог, който се радва на неправдата: нито
злото ще обитава с Тебе. Глупавите няма да устоят пред погледа ти; Ти
мразиш всички, които вършат нечестие.“ … (451.1)
Това не е изолиран случай. Дори брачните връзки не са достатъчни,
за да опазят този човек от покварените навици на юношеството му. Бих
искала да вярвам, че случаи като този са рядкост, но зная, че са твърде
чести. (451.2)
САМОУБИЕЦ.
Г-н … се представяше за предан последовател на Христос. Здравето му
беше много крехко. Ние бяхме изпълнени със съчувствие към него, … (451.3)
Неговият случай ми бе представен във видение. Видях, че той бе из-
мамен от себе си, че нямаше Божието одобрение. Практикувал бе злоупотреба
със себе си, докато човешкото у него бе просто съкрушено. Този
порок ми бе показан като отвратителен в Божиите очи… (452.1)
Практикувал бе тези навици толкова дълго, че бе изгубил контрола над
себе си. А беше природно красив човек, притежаващ особени способности.
Но как всички способности на тялото и на ума му бяха подчинени на
Сатана и пожертвани на неговия олтар! (452.2)
Този човек бе отишъл твърде далеч и вече му се струваше, че е изоставен
от Бога понякога отиваше в гората да прекарва дните и нощите си
в пост и молитва, за да надвие този голям грях и пак се връщаше съм
старите си навици. Бог не чуваше молитвите му. Той молеше Бога да
направи за него това, което не е по силите му да направи за себе си. Много
пъти бе обещавал на Бога и често пъти бе нарушавал обета си. Беше се
предал на собственото си сладострастие и Бог го бе оставил да изработи
собственото си унищожение. Вече не е между живите. Той беше един
убиец на себе си. Чистотата на небето никога няма да бъде помрачена от
неговото присъствие. (452.3)
АПЕЛ КЪМ ЕДНА ГЛЕЗЕНА ДЪЩЕРЯ.
[Забележка: това са откъси от писмо до една своеволна дъщеря, практикуваща
тайния порок.] – Твоят ум е нечист. Била си освободена от грижи
и труд доста отдавна. Домашните задължения са били едно от най-големите
благословения, които си можела да имаш. Умората не би ти навредила
нито една десета, колкото твоето сладострастно мислене и поведение.
Ти си приела неправилни идеи за общуването между момичета и момчета
и ти е било много приятно да бъдеш в компанията на момчета. Ти не си
чиста по сърце и ум. Била си повлияна от четене на любовни романи и
новели. Умът ти е бил изпълнен с нечисти мисли. Въображението ти се
е покварило, докато сякаш няма сила, която да контролира мислите ти.
Сатана те води като пленница, както си желае … (452.3)
Твоето поведение не е било чисто, скромно и прилично и ти не си имала
пред очите си страх от Бога. Така често си се преструвала, за да изпълниш
плановете си, че съвестта ти е прегоряла. Скъпо мое момиче, ако не спреш
точно там, където си, те очаква сигурно падение. Престани със своите
мечтания, с изграждането на замъци. Спри мислите си да не протичат
повече по канала на покварата. (453.1)
Ти не можеш безопасно да общуваш с момчетата. Една вълна на
изкушение се надига и се хвърля в твоите гърди с тенденция да изкоренява
принципността, женската добродетел и истинската скромност. Ако ти
продължаваш нарочно своеволния си и упорит път, каква ще бъде съдбата
ти? Ти си в опасност, защото си точно в точката, когато жертваш вечните
си интереси на олтара на страстта. Страстта е придобила здрав контрол
върху цялото ти същество – страстта от какво качество? От ниско,
унищожително естество. Като се отдаваш на нея, ти ще огорчиш живота на
родителите си, ще нанесеш мъка и срам на сестрите си, ще пожертваш
собствения си характер и ще изгубиш небето и славния, безсмъртен живот.
Готова ли си за това? .. (453.2)
Ти си дръзка. Ти обичаш момчетата и обичаш да говориш за тях. „От
изобилието на сърцето говорят устата“. Навиците ти са станали силни и
те владеят. Ти си се научила да мамиш,за да провеждаш своите намерения
и да изпълняваш желанията си. Не мисля, че случаят ти е безнадежден.
Ако беше така, перото ми нямаше да пише тези думи. С Божията сила ти
можеш да изкупиш миналото си. (453.3)
Пази се от момчетата. В тяхно присъствие твоите изкушения стават
сериозни и мощни. Избий си от главата .мисълта за женитба. Ти в никакъв
случай не си годна за това. Трябва да минат години, за да бъдеш подготвена
да разбереш задълженията и да носиш тежестите на съпружеския
живот. Здраво пази мислите, страстите и отношенията си. Не ги унижавай
да служат на сладострастието. Издигни ги към чистота, посвети ги на Бога ..
(454.1)
Ти можеш да станеш разсъдливо, скромно и благодетелно момиче, но
само със сериозни усилия. Трябва да бдиш, да се молиш и да разсъждаваш.
Трябва да изследваш своите подбуди и действия. Отблизо анализирай
чувствата и действията си. Щее извършиш ли някое нечисто деяние в
присъствието на своя баща? Не, разбира се. Но ти вършиш това в
присъствието на твоя небесен Баща, Който е толкова възвишен, толкова свят
и чист! Ти покваряваш собственото си тяло в присъствието на чистите,
безгрешни ангели и пред Христос и продължаваш да правиш това, като
не чуваш гласа на съвестта си, на светлината и на предупрежденията,
отправени към теб. Помни, че се води доклад за всички твои дела. Ти
трябва да отговаряш за всички тайни неща в живота си … (454.2)
Отново те предупреждавам като човек, който ще отговаря за тези
редове в деня, когато се решава случая на всеки: Предай се на Христос. Само
Той със силата на Своята благодат може да те изкупи от смъртта. Само
Той може да ти даде морални и умствени сили, за да имаш добро здраве.
Твоето сърце може да бъде стоплено от Божията любов. Разбирането ти
може да стане ясно и зряло, съвестта ти – просветлена, жива и чиста,
волята ти – праведна и осветена, подчинена на контрола на Божия Дух.
Ти можеш да направиш от себе си това, което искаш. Ако желаеш, още
сега престани да вършиш зло, научи се да вършиш добро и тогава ще
бъдеш наистина щастлива. Ще устояваш в битката на живота и ще се
издигнеш към слава и почит в по-добрия от този живот. „Изберете днес
кому ще служите“. (454.3)
САТАНА РАБОТИ, ДОКАТО РОДИТЕЛИТЕ СПЯТ.
Живеем в забързан век. Малките момчета и момичета започват да
обръщат внимание едно на друго, като са заедно в детската градина,
вместо да се учат на скромно поведение. Какви са резултатите от
смесването на момчета и момичета? Дали така юношите ще станат по-
целомъдрени? Разбира се, че не! Смесването им увеличава първите
лъстиви страсти. След такива срещи юношите са възбудени от дявола и се
отдават на покварените си навици. (455.1)
Родителите спят и не знаят, че Сатана е забил своето адско знаме точно
в техния дом. Бях доведена да попитам: Какъв ще бъде юношата в този
покварен век? Повтарям, родителите спят. Децата са обхванати от болезнен
сантиментализъм и истината няма сила да поправи злото. Какво може
да се направи, за да се възпре вълната на злото? Родителите могат да
направят много, ако желаят. (455.2)
Ако едно младо момиче, ‘току що навлязло в юношеската възраст, види,
че някое момче на същата възраст или по-голямо, се държи фамилиарно,
тя трябва да бъде научена така да възпре това поведение, че то да не се
повтаря вече. Когато компанията на едно момиче е търсена от момчета
или млади мъже, тук има нещо грешно. Това младо момиче има нужда
от майка, която да му покаже къде му е мястото, да го задържи и да го
научи какво подобава на едно момиче на тази възраст. (455.3)
Покваряващото учение, което владее света, че от гледна точка на здравето
било добре да се смесват момчета и момичета, извърши нечестивото
си дело. Когато родителите и възпитателите изявят една десета от
настойчивостта на Сатана, те ще възпрат това вредно смесване на половете.
Но както е сега, Сатана успява в усилията си да омагьоса умовете на
юношите, а смесването на момчета и момичета само увеличава злото
двайсетократно. (456.1)
ТАЗИ КАРТИНА НЕ Е ПРЕУВЕЛИЧЕНА.
Не се мамете, като си мислите, че ви излагам нещата с преувеличение.
Нищо не съм допълнила към тази картина. Изложих фактите, които ще
бъдат подложени на тест в съда. Събудете се! Събудете се! Умолявам ви
преди да е станало твърде късно да се изправят злините и преди да по-
гинете вие с вашите деца в общата погибел. Захванете се за тържествено
важното си дело и използвайте всеки лъч светлина, който можете да
съберете, който е огрял пътя ви и който вие не сте уважили и с помощта’
на светлината, която грее сега, започнете изследване на своя живот и
характер, сякаш сте пред Божия трибунал. (456.2)
Докато родителите не се събудят, няма надежда за децата им. (456.3)