Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Пример за християнска принципнот – 40 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ДЕЦАТА ЩЕ ПОДРАЖАВАТ НА РОДИТЕЛИТЕ СИ.
Бащи и майки, вие сте учители. Децата ви са вашите ученици. Тонът на
гласа ви, държанието ви, духът ви се копират от вашите малчугани. (215.1)
Децата наподобяват родителите си; затова каква голяма грижа трябва
да бъде да им се даде правилен пример. Родителите, които са любезни и
възпитани у дома, като в същото време са твърди и решителни, ще видят
същите тези черти изявени и в децата си. Ако са праведни, честни и
почитаеми, децата им ще бъдат доста подобни на тях и ще притежават тези
особености. Ако се покланят на Бога и Го почитат, децата им, възпитани
по същия начин, няма да забравят да Му служат. (215.2)
В СЕМЕЙСТВОТО БАЩИТЕ И МАЙКИТЕ ТРЯБВА ВИНАГИ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРЕД ДЕЦАТА СИ ПРИМЕРА, КОЙТО БИХА ИСКАЛИ ДА БЪДЕ ИМИТИРАН.
Трябва да проявяват взаимна нежност, уважение в думи, в погледи и
дела.Трябва да направят да се изяви Светият Дух, който ги ръководи, като
представят на децата си характера на Исус Христос. Стремежът да
се имитира е силен, а в детството и юношеството, когато тази способност
е най-активна, на младите трябва да се представи съвършен образец. Децата
трябва да имат доверие в родителите си, за да вникнат в уроците,
които трябва да научат. (215.3)
УЧЕТЕ ГИ С ДУМИ И НА ДЕЛО.
При възпитанието на децата си майката непрекъснато се учи. Докато
ги учи, тя самата всеки ден също се учи. Уроците, които дава на децата
си за самообладание, трябва да практикува и самата тя. Отнасяйки се към
различните умове и склонности на децата си, тя се нуждае от ясна
прозорливост, за да види нещата в перспектива, иначе ще бъде в опасност
да ръководи погрешно и да се отнася пристрастно към децата си. Законът
на любезността трябва да практикува в домашния си живот, за да направи
децата си любезни и мили. Така те имат постоянно повтарящи се уроци
на дело и с пример всеки ден. (215.4)
Учителите в училището ще направят своето, за да възпитат децата ви,
но вашият пример може да направи повече от всички други средства.
Начинът, по който говорите, начинът, по който ръководите вашия бизнес,
нещата, които харесвате или не харесвате, всичко това са неща, които
помагат за оформяне на характера. Любезният подход, самообладанието,
себевладението, любезността, които детето ви вижда у вас, всеки ден ще
бъдат уроци за него. Това възпитание продължава с времето и тенденцията
на това всекидневно училище е насочена да направи от вашето дете това,
което то трябва да бъде. (216.1)
ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ СТЕ ГРУБИ КЪМ ДЕЦАТА СИ.
Изисквайте послушание и не си позволявайте да говорите несмислено и
нехайно на децата си, защото вашите маниери и думи са учебник за тях.
Помагайте им нежно и внимателно в този период от живота им. Нека слънчевата
светлина на вашето присъствие бъде слънчева светлина в сърцата им.
Тези растящи момчета и момичета са много чувствителни и с някоя грубост
вие може да хвърлите сянка върху целия им живот. Бъдете внимателни,
майки. Никога не се карайте, защото това никога не помага. (216.2)
РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБРАЗЦИ НА САМООБЛАДАНИЕ.
Децата трябва да бъдат свободни от силни преживявания, доколкото
е възможно. Майката трябва да бъде спокойна и търпелива, свободна
всякакви вълнения и нервозно бързане. Това е училище по дисциплина
за самата нея, както и за детето. Докато учи малчуганите си на урока за
себеотрицание, тя сама се учи да бъде образец за тях. Докато с нежна
загриженост обработва почвата на сърцата им, може да подчини естествените
си грешни наклонности и да култивира в собствените си думи
и поведение благодатта на Духа. (216.3)
EДHA ПОБЕДА, СПЕЧЕЛЕНА НАД СЕБЕ СИ, ЩЕ БЪДЕ ОТ ГОЛЯМА СТОЙНОСТ И НАСЪРЧЕНИЕ ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА.
Вие можете да застанете на предната позиция и да кажете: „Аз съм
от Божието домочадие, аз съм Божия сграда, аз поставям себе си в Неговата
ръка, за да бъда преобразена по божествено подобие, за да бъда сътрудник
на Бога в оформянето на умовете и характерите на моите деца, за да им
бъде по-лесно да вървят в пътя на Господа.“ Бащи и майки, когато можете
да владеете себе си, вие ще спечелите големи победи във възпитанието
на децата си. (217.1)
ПЛОДОВЕТЕ НА САМООБЛАДАНИЕТО.
Родители, всеки път, когато губите самообладание и говорите и действате
нетърпеливо, вие грешите против Бога. Докладващият ангел отбелязва
всяка нетърпелива и непредпазлива дума, изговорена пред тях нехайно
или с жестове, всяка дума, която не е благонравна или възвишена,
той отбелязва като петно на вашия християнски характер. Говорете любезно
на децата си. Помнете колко чувствителни сте вие, колко малко
можете да понесете да бъдете обвинени и не възлагайте върху тях това,
което и вие не можете да носите. Защото те са по-слаби от вас и не могат
да издържат толкова много. Плодовете на самообладанието, грижовността
и постоянството ще бъдат стократно увеличени. (217.2)
Нека вашите приятни, бодри и насърчителни думи бъдат като слънчеви
лъчи за вашето семейство. (217.3)
Ако родителите желаят да извършват правото, те самите трябва да
бъдат праведни в теория и на практика. (217.4)
ДЕЦАТ А СА ПОВЛИЯНИ ОТ ПОВЕДЕНИЕТО НА ХОРА, НАРИЧАЩИ СЕ ХРИСТИЯНИ.
Има деца на съботопазители, научени още от юношеството си да съблюдават
съботата. Някои от тях са много добри деца, верни на дълга, както
и във временните неща, но те не чувстват дълбоко убеждение за грях и
нужда от покаяние за греха. Такива са в опасно състояние. Те наблюдават
държанието и усилията на наричащите себе си християни. Виждат хора,
които правят възвишени изповеди, но не са съвестни християни и сравняват
техните възгледи и действия с тези спъващи камъни и тъй като нямат
изпъкващи грехове в своя живот, се заблуждават, че са почти в правото.
(218.1)
Тъй като много родители и учители изповядват, че вярват в Божието
Слово, а животът им отрича неговата сила, ученията на Писанията нямат
голямо влияние върху юношите. Понякога юношата е доведен да почувства
силата на Словото. Такива виждат скъпоценността на Христовата
любов. Виждат красотата на Неговия характер, възможностите на един
живот, отдаден на Негова служба. Но в контраст с това виждат живота
на хора, които изповядват, че се покланят на Божиите заповеди. (218.2)
РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА КАЗВАТ „НЕ“ НА ИЗКУШЕНИЕТО.
Майки, като не следвате практиката на света, вие можете да представите
на децата си един пример на верност към Бога и да ги научите да
казват не. Научете децата си какво означава предписанието: „Ако грешниците
те въвличат, не се съгласявай“. Но ако вие искате да научите децата
си да казват „не“ на изкушението, трябва самите вие да го правите. Толкова
е нужно за човека, както и за детето, да казва не. (218.3)
ДАЙТЕ ПРИМЕР НА БЛАГОРОДСТВО.
Родители, бъдете любезни и мили с децата си и те ще се научат да бъдат
такива. Нека да покажем в домовете си, че сме християни. Аз оценявам
като несъстоятелно изповядването, което не е приложено в домашния
живот с любезност, търпеливост и любов. (218.4)
НАБЛЮДАВАЙТЕ КАКЪВ Е ТОНЪТ НА ГЛАСА ВИ, КАКТО И НА ДУМИТЕ СИ.
Нека никоя дума на раздразнение и грубост или гняв да не излиза от
устата ви. Христовата благодат очаква вашата молба. Неговият дух ще
поеме контрола върху вашето сърце и съвест, за да ръководи думите и
делата ви. Никога не изгубвайте самоуважението си с прибързани и нес-
мислени думи. Проверете дали думите ви са чисти, дали говоренето ви
е свято. Дайте на децата си пример какви бихте искали да бъдат. Нека да
има мир, приятни думи и насърчителен израз на лицето. (219.1)
РОДИТЕЛИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ В БЕЗОПАСНОСТ, АКО СЕ ВЪЗГОРДЯВАТ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН.
Не трябва да показват големеене, критикарство, намиране на кусури.
Думите, които говорят, тонът, с който ги изговарят, са уроци или за добро,
или за зло за децата им. Бащи и майки, ако лоши думи попаднат на устата
ви, вие учите и децата си да говорят по същия начин и очистващото
влияние на светия Дух няма ефект върху тях. Търпеливото постоянство
във вършенето на добро е важно, ако искате да изпълните дълга си към
вашите деца. (219.2)
РОДИТЕЛИТЕ СА БОЖИИ РАБОТНИЦИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ХАРАКТЕРА.
Интелектът на децата ви се оформя, чувствата и характерите се оформят
но по какъв образец? Нека родителите да помнят, че те правят това преобразяване
и когато заспят в гроба си, делото им ще остане след тях трайно
и ще носи свидетелство за тях – добро или зло. (219.3)
ОТПЕЧАТВАЙКИ БОЖЕСТВЕНИЯ ОБРАЗ.
Вие може да наставлявате, предупреждавате и съветвате, като винаги
помните, че вашият поглед, думи и дела имат пряко влияние върху бъдещата
насока на скъпите ви деца. Вашата работа не е да създадете красив
образ върху платно, с длето или от мрамор, но да отпечатате върху човешката
душа образа на Божествения. (219.4)