Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Противопоставяне на изкушенията – 18 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Противопоставяне на изкушенията – 18 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Желаещите да участват в Божественото естество няма да се поддават на изкушението. Неприятелят действа с цялата си мощ, за да победи онези, които се стремят да живеят християнски живот. Той идва при тях с изкушения и с надеждата, че те ще им се подадат. Така се надява да ги обезсърчи. Но стъпилите здраво на Скалата на вековете няма да се поддадат на лукавите му хитрости. Те ще помнят, че Бог е техният Баща, а Христос – техният Помощник. Спасителят дойде в нашия свят да донесе на всяка изпитвана, изкушавана душа сила да побеждава така, както Той победи. Познавам силата на изкушението; познавам опасностите пътя; но зная също така, че за онези, които се борят срещу изкушението, е осигурена достатъчно сила по всяко време.

Ненужните изкушения трябва да бъдат избягвани
“Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитвани повече, отколкото е силата ви, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.” Но ние също имаме дял. Не трябва без нужда да се поставяме на пътя на изкушението. Бог казва: “Излезте изсред тях и се отделете… и не се допирайте до нечисто, и ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери.” Ако, общувайки със светски хора за удоволствие, се съобразяваме с техните обичаи и свързваме нашите интереси с техните, ние стъпваме в пътя на изкушението и греха. Как можем да очакваме Бог да ни пази от падане?
Стойте далеч от покваряващите влияния на света. Не отивайте доброволно на места, където силите на неприятеля са здраво укрепени.
Не отивайте там, където ще бъдете изкушени и отклонени. Но ако имате вест за невярващите и живеете така тясно свързани с Бога, че можете да им кажете навременни думи, извършете дело, което ще им помогне и ще прослави Бога. “Не се моля – каза Христос – да ги вземеш от света, но да ги пазиш от Лукавия” (“Ривю енд Хералд”, 14 април 1904 г.).

Дългът стои над наклонността
Когато младите правят всичко по силите си, за да скъсат с контрола на Сатана над тях, той ще удвои изкушенията си. Възползвайки се от тяхното невежество и неопитност, Лукавият се опитва да заличи границата между право и неправо. Преобразява се на ангел на светлината и омайва чрез обещания за удоволствия в забранен път. Ако младежите са си създали навика да следват по-скоро наклонността, отколкото дълга, ще им бъде твърде трудно да се съпротивят на изкушението. Те не виждат опасността, която се крие дори зад едно-единствено от забранените удоволствия. Внушенията на Сатана ще събудят всеки дремещ елемент на поквара в сърцето (“Знамения на времето”, 19 януари 1882 г.).