Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Развлечение – 42 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Има време за всяко нещо”.

Развлечение; забавление

Има ясна разлика между развлечението и забавлението. Развлечението, в истинския смисъл на думата, служи за изграждане и укрепване на тялото. Като ни отдалечава от обикновените грижи и занимания, то ободрява ума и тялото и по този начин ни дава възможност да се завърнем с нови сили към сериозните дела в живота. От друга страна забавлението се търси за удоволствие, и често се стига до крайности. То поглъща енергия, която е необходима за полезен труд, и така се оказва пречка за истинския успех в живота.

Физическо бездействие; детето

Цялото тяло е предназначено за дейност и ако физическите сили не се запазят здрави чрез упражнение, това се отразява и върху умствените сили и те не могат да бъдат използвани до най-висшата им възможност. Физическото бездействие, почти неизбежно в класната стая, заедно с други нездравословни положения, прави от училището едно мъчително място за децата, особено за тези от тях, които са слаби физически. Често пъти проветряването е недостатъчно. Неудобните чинове причиняват неестествена стойка, което затруднява дейността на дробовете и сърцето. В училище малките деца прекарват от три до пет часа дневно, дишайки въздух, преизпълнен с нечистотии, а може би и с болестотворни бацили. Нищо чудно, че често в училищната стая се полага основата на някое доживотно боледуване. От това най-много страда мозъкът – най-деликатният физически орган, от който се получава нервната сила на цялото тяло. Когато бъде принуждаван към преждевременна или прекалена дейност, и то при нездравословни условия, той отслабва и често лошите последствия остават за цял живот.

Живеене на открито

Децата не трябва да стоят дълго затворени вкъщи, нито да се изисква от тях да учат усилено, преди да е сложена добра основа за тяхното физическо развитие. За първите осем или десет години на детския живот полето или градината е най-добрата училищна стая, майката – най-добрият учител, а природата – най-добрият учебник. Даже и когато детето е вече на възраст да посещава училището, на неговото здраве трябва да се гледа като на нещо по-важно, отколкото на книжното знание. То трябва да бъде заобиколено от най-благоприятни условия за физическо и умствено развитие.

Физическо бездействие; ученикът

Не само детето се излага на опасност поради липса на въздух и упражнение. Тези съществени изисквания за здравето често се пренебрегват както в основните, така и във висшите училища. Мнозина от учащите седят ден след ден в затворени стаи, наведени над книгите си, с притиснати гърди, така че не могат да поемат свободно и дълбоко въздух, кръвта тече бавно, краката им са студени, и главите им – пламнали. Когато тялото не е достатъчно нахранено, мускулите отслабват и целият организъм се изтощава и заболява. Често такива ученици стават инвалиди за цял живот. Но ако учеха при благоприятни условия, с редовни упражнения на слънце и на открито, биха напуснали училището с увеличена физическа и умствена сила.

Въздействие върху ума

Ученикът, който полага усилия да придобие образование въпреки ограниченото време, трябва да съзнава, че часовете, използвани за телесни упражнения никак не са загубени. Постоянно задълбоченият в книгите си ще установи след време, че умът му е загубил своята бодрост. А онези, които отдават нужното внимание на физическото развитие, ще имат по-голям напредък в книжното обучение.
Когато се занимаваме само в едно направление, умът често изгубва равновесието си. Но ако умствените и физическите сили се натоварват еднакво и мисълта работи в различни направления, тогава всяка способност може да бъде упражнявана безопасно.

Въздействие върху морала

Физическото бездействие намалява не само умствените, но и моралните сили. Мозъчните нерви, които са свързани с целия организъм, са средството, чрез което Небето общува с човека, и влияе на вътрешния му живот. Всичко, що пречи на циркулацията на електрическия ток в нервната система и с това отслабва жизнените сили и намалява умствената възприемчивост, затруднява и пробуждането на моралното естество.
И още: прекаленото учене увеличава прилива на кръв към мозъка и предизвиква болезнена раздразнителност, която отслабва себевладението и много често открива път за внезапни пориви и капризи. По този начин се отваря вратата към моралното падение. Злоупотребата, или неупотребата на физическите сили е до голяма степен причина за вълната от поквара, заливаща света. “Гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие” са смъртни врагове на човешкия прогрес в това поколение, също тъй както и когато доведоха унищожението на Содом.
Учителите трябва да разбират тези неща и да поучават учениците си в това направление. Учете ги, че правилният начин на живеене е в зависимост от правилния начин на мислене и че физическата дейност е жизнено важна за чистотата на мислите.

Гимнастически упражнения

Въпросът за подходящо за учениците развлечение понякога доста обърква учителите. Гимнастическите упражнения в много училища са твърде полезни, но ако се оставят без надзор, често пъти с тях се прекалява. В салона за гимнастически упражнения много младежи, в старанието си да си опитат силите за постигане на някакви рекорди, са получили травми за цял живот.