Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЛОТО В ЧУЖДЕСТРАННИ ПОЛЕТА – 59 – Живот и дейност на Елена Вайт – (Елън Уайт)

РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЛОТО В ЧУЖДЕСТРАННИ ПОЛЕТА
През нощта до мен дойде слово да говоря на църквите, които знаят истината: „Стани, свети, защото светлината ти дойде и славата на Господа изгря над тебе“ (Исая 60:1).
Думите на Господа в 54 глава на пророк Исая са за нас: „Уголеми мястото на шатъра си и нека се разширят завесите на жилищата ти; не се скъпи, удължи въжетата си и закрепи колчетата си; защото ще се разпространиш надясно и наляво, потомството ти ще завладее народите и ще населят запустелите градове. Не бой се, защото не ще бъдеш поругана; не се смущавай, защото не ще бъдеш посрамена… Защото твоят съпруг е Творецът ти и изкупителят ти е Светият Израилев, Който ще се нарече Бог на цялата земя“ (Исая 54:2-5).
Христовите думите, отправени към учениците Му, се отнасят и до Неговия народ днес: „Не казвате ли: Още четири месеца, и жетвата ще дойде? Ето, казвам ви: повдигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. Който жъне, получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее, и който жъне“ (Йоан 4:35,36).
Божият народ има пред себе си велико дело – дело, което трябва постоянно да се разширява. Усилията ни в мисионската област трябва да стават все по-интензивни. Преди Второто пришествие на Господ Исус Христос трябва да се извърши много по-решителна работа, отколкото сега. Божият народ не трябва да преустановява своя труд, докато не обхване целия свят.
Лозето включва целия свят и всяка част от него трябва да се обработи. Има места, които сега са морална пустиня, а трябва да станат Божия градина. Пустите места на земята трябва да бъдат обработени, за да напъпят и да разцъфтят като роза.
Нови територии трябва да се разработят от вдъхновени от Светия Дух хора. Нови църкви трябва да се създадат, нови групи вярващи да се организират. В това време трябва да има представители на настоящата истина във всеки град и в най-отдалечените кътчета на земята. Цялата земя трябва да се освети от славата на Божията истина. Светлината трябва да огрее всички страни и всички народи. И това ще стане именно чрез онези, които са я приели. Зорницата е изгряла над нас и ние трябва да отразяваме нейната светлина, огрявайки пътя на намиращите се в мрак.
На прага сме на голяма криза. Чрез Светия Дух трябва сега да прогласим великите истина за тези последни дни. Скоро всеки ще е чул предупреждението и ще е направил своя избор. Тогава ще дойде краят.
Самата същност на всяка правилна вяра е – да се върши правото в подходящото време. Бог е Великият Майстор и Работник и чрез Провидението Си подготвя пътя за успешно приключване на делото Си. Той осигурява възможности, открива сфери на влияние и канали за работа. Ако Неговият народ наблюдава знаците на Провидението Му и е готов да Му сътрудничи, ще види каква огромна работа трябва да бъде извършена. Човешките усилия, правилно насочени, ще доведат до стократно по-големи резултати, отколкото със същите средства и способности, но по начини, при които Бог не действа така явно. Нашата работа е реформаторска и Божието намерение е превъзходството на това дело във всички области да бъде нагледен урок за човечеството. В новите полета за работа е особено важно то да бъде така организирано, че да представя истината правилно. Във всички наши планове за мисиониране трябва да имаме предвид и да спазваме тези принципи… Божиите стражи трябва да застанат „на стените на Сион“ и да дадат предупреждението: „Иде утрото, а също и нощта“ – нощта, когато никой не ще може да работи…
От далечни страни достига викът: „Елате и ни помогнете“. Тези страни не са лесни за достигане, а не са и толкова готови за жетвата, колкото полетата по-близо до погледа ни. Но и те не трябва да бъдат пренебрегвани…
Нашите братя не схващат, че като работят за напредъка на делото в чуждестранните полета, помагат и на делото у дома. Развитието на делото в едно поле ще има за резултат укрепването му на други места. Когато Божиите работници имат по-малко грижи, усилията им ще бъдат много по-големи. А когато при Бога бъдат доведени нови души и църквите се организират и укрепнат, финансовите им възможности също ще се увеличат. Скоро тези църкви ще бъдат в състояние не само сами да провеждат делото в собствените си граници, но ще подпомагат и другите полета. Така бремето, тежащо над домашните църкви ще бъде споделено.
Вътрешната мисионерска работа ще напредва много повече във всяко отношение, когато се прояви щедър, себеотрицателен, себепожертвувателен дух за просперитета на чуждестранните мисии. Защото успехът на домашното дело зависи до голяма степен, както и Бог показва, от успеха на евангелизаторската работа в отдалечените страни. Точно чрез активна работа за задоволяване нуждите на Божието дело постигаме по-тесен допир на душите си с Източника на всяка сила.
Макар делото в чуждестранните полета да не е напреднало така, както би трябвало, все пак постигнато дава основание за благодарност и вдъхва кураж. В тези полета са били похарчени много по-малко средства, отколкото в домашните, и работата е напредвала в условията на натиск и трудности. Но въпреки това, като отчитаме помощта, изпратена на тези полета, резултатът е наистина изненадващ. Мисионерският ни успех напълно съответства на нашите себеотрицателни, самопожертвувателни усилия.
Единствено Бог може да оцени извършеното, когато евангелската вест е прогласявана по ясен и прям начин. Разработени са нови полета и е била извършена активна работа. Семената на истината са били засети. Светлината е огряла много умове, разширявайки възгледите им за Бога и формирайки по-правилна оценка на стандартите на християнския характер. Хиляди са били доведени до познание на истината, такава каквато е в Исус. Били са пропити с вярата, която действа чрез любов и очиства душата.
Стойността на тези духовни привилегии надхвърля човешкия разум. Как могат да се измерят дълбините, до които достига проповядваното Слово? Какви везни могат правилно да претеглят влиянието на хората, обърнали се към истината? Те стават на свой ред мисионери, за да работят за други. На много места се издигат молитвени домове. Библията, скъпоценната Библия се изучава! Божието светилище е с човеците и Той обитава сред тях.
Нека се възрадваме, че в тези полета е било извършено дело, което Бог може да одобри! В името на Господа, нека въздигнем гласовете си в хвала и благодарност за резултатите от делото в чужбина!
А нашият Вожд, Който никога не прави грешка, все още ни зове: „Напредвайте! Навлезте в нови територии! Развейте знамето във всяка страна!“ „Стани, свети, защото светлината ти дойде и славата Господня изгря над тебе!“
Нашият лозунг трябва да бъде „Напред! Все напред!“ Божии ангели ще вървят пред нас, за да подготвят пътя. Бремето и отговорностите, които носим за „областите отвъд“, никога няма да бъдат изоставени, докато цялата земя не бъде просветлена от славата на Господа.