Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Резултати от вредните навици – 69 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ЖИЗНЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е ИЗТОЩЕНА.
Практикуването на тайните навици със сигурност унищожава жизнение
сили на организма. Едно ненужно жизнено действие ще бъде последвано
от съответна депресия. Сред младите жизненият капитал, мозъкът,
е толкова жестоко изтощен в много ранна възраст, че има недостиг и
голямо изтощение, което излага организма на различни болести. (444.1)
ПОСТАВЯ СЕ ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ БОЛЕСТИ ПО-КЪСНО В ЖИВОТА.
Ако и след 15-годишна възраст продължава упражняването на този
навик, организмът ще протестира срещу злоупотребата, която му се нанася
и ще продължи да страда, като изиска да се плати за всичкото престъпване
на природните закони, особено на възраст тридесет до четиридесет и пет
години, с много болки и болести на тялото, напр. увреждане на черния
дроб и на белите дробове, увреждане на гръбначния стълб, невралгия,
ревматизъм, увреждане на бъбреците, разсейка на тумори. Тялото отчасти
губи своята жизненост и оставя по-тежката част на други органи, а това
разсейва фината настройка на организма, затова често се стига до внезапен
срив, в резултат на който идва смъртта. (444.2)
ШЕСТАТА ЗАПОВЕД СЪЗНАТЕЛНО СЕ НАРУШАВА.
Да се отнеме живот за миг не е по-голям грях пред погледа на небето
от постепенното и сигурно унищожение. Хора, които си нанасят сигурна
смърт със злоупотребата, ще понесат наказанието тук и ако не се покаят,
няма да бъдат приети в небето, както и онзи, който унищожава живот
мигновено. Волята на Бога е да се свързва причината с резултата. (444.3)
Чистосърдечните също страдат от болест. Ние не включваме всички слаби
юноши сред виновните за злите си навици. Има чистосърдечни и съвестни
юноши, страдащи по различни причини, за които нямат вина. (445.1)
УМСТВЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ ОТСЛАБВАТ.
Привързани и глезещи родители ще съчувстват на децата си, защото
смятат, че уроците им са твърде тежки и големите усилия за ученето
съсипват здравето им. Наистина не е мъдро да се претоварват умовете на
младите с прекалено много и трудно учене, но, родители, погледнали ли
сте по-дълбоко в нещата преди да приемете оплакването на децата си? Не
сте ли повярвали с твърде голяма готовност коя е причината за тяхното
неразположение? Родителите и възпитателите трябва да виждат под
повърхността коя е истинската причина. (445.2)
Умовете на някои от тези деца са така отслабнали, че те имат само
половината или само една трета от способностите на интелекта си в
сравнение с това, което можеха да имат, ако бяха благодетелни и чисти. Те
го погубват с ощетяването на себе си. (445.3)
СПОСОБНОСТТА ДА СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ И ДУХОВНИЯТ ЖИВОТ -УНИЩОЖЕНИ.
Скритият порок е унищожител на висшата способност за вземане на
решения, на сериозните усилия и на силата на волята да оформи религиозен
характер. Всички, които имат истинско съзнание какво означава да
бъдеш християнин, знаят, че Христовите последователи са задължени като
Негови ученици да подчинят съвършено всичките си страсти, физическите
и умствените си способности на Неговата воля .. Водените от страстите си
не могат да бъдат последователи на Христос. Те са прекалено много
предани на службата на своя господар, начинателят на всяко зло, затова
не могат да оставят своите покварени навици и да изберат да служат на
Христос. (445.4)
РЕЛИГИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ФОРМАЛНА, НО ПРАЗНА.
Някои, които изповядват, че са Христови последователи, знаят, че грешат
против Бога и погубват здравето си, но са роби на собствените си
покварени страсти. Изпитват угризения на съвестта и имат все по-малко
и по-малко желание да се доближат до Бога в тайна молитва. Може да
запазват външната форма на религията, но са лишени от Божията благодат
в сърцето. Нямат преданост към службата Му, нямат доверие в Него, не
живеят за Негова слава. За тях Неговите наредби не са удоволствие и те
не ги изпълняват. (446.1)
СИЛАТА ЗА САМООБЛАДАНИЕ ИЗГЛЕЖДА ЗАГУБЕНА.
Някои ще признаят злото на грешното си угаждане, но ще се извинят,
като казват, че не могат да победят тези страсти. Това е ужасно заключение
за всеки човек, който носи Христовото име. „Нека всеки, който носи
Христовото име, да отстъпи от нечестието.“ Защо е тази слабост? Защото
животинските наклонности са били укрепени с упражняването им, докато
са спечелили върховенство над висшите сили. На мъже и жени им липсва
принципност. Те умират духовно, защото толкова дълго са се наслаждавали
на естествените си апетити и силата им да владеят себе си изглежда
си е отишла. Ниските страсти на тяхното естество са поели юздите и това,
което трябваше да бъде управляваща сила, е станало слуга на покварената
страст. Душата е в най-долно робство. Чувствеността е задушила желанието
за святост и е изсушила духовния им успех. (446.2)
ОБЩУВАНЕТО С НЕБЕТО Е ПРЕКЪСНАТО.
Тържествените вести от небето не могат насила да впечатлят сърцето,
което не е укрепено против угаждането на този унизителен порок.
Чувствителните нерви на мозъка губят здравия си тонус със срамното възбуждане
да задоволят едно неестествено желание за чувствено угаждане. Нервите
на мозъка, които са свързани с целия организъм, са само един
посредник, чрез който Бог може да общува с човека и да повлияе на
вътрешния му живот. Това, което разстройва циркулацията на електрическия
поток в нервната система, намалява жизнеността и в резултат отслабва
чувствителността на ума. В предвид на това колко е важно проповедници
и народ, които изповядват набожност, да стоят чисти и неосквернени от
този порок, унижаващ душата. (446.3)
НЯКОИ ИМАТ УГРИЗЕНИЯ, НО ГУБЯТ УВАЖЕНИЕТО КЪМ СЕБЕ СИ.
Резултатът от такива унизителни навици не е еднакъв у всички умове.
Някои деца, които имат добре развити морални сили, общувайки с деца,
практикуващи този унизителен навик да ощетяват себе си, започват да
практикуват същия порок. Резултатът върху такива е, че прекалено често
са меланхолични, раздразнителни и подозрителни. Но те може да не из-
губят респекта си към духовното поклонение и може да не показват
особена неверност относно духовните неща. Те понякога ще страдат остро
от угризения на съвестта, ще се виждат деградирали в своите очи и ще
изгубят себеуважението си. (447.1)
УМЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ УКРЕПЕН СРЕЩУ ИЗКУШЕНИЕТО.
Моралната сила е извънредно слаба, когато влезе в конфликт с
установените навици. Нечистите мисли владеят въображението и изкушението
е почти неустоимо. Ако умът е свикнал да съзерцава възвишаващи неща,
въображението е подготвено да вижда чистите и свети неща и ще бъде
укрепено против изкушението. Той ще се занимава с небесното, чистото,
святото и няма да бъде привлечен от ниското, поквареното и порочното.
(447.2)
БЪДЕТЕ РАЗУМНИ ДА СЕ ПАЗИТЕ ОТ ТЕЗИ НЕЩА.
Отдаването на ниските страсти ще води много души да затварят очите
си за светлината, защото се боят, че ще видят грехове, които не желаят
да оставят. Ако искат, ще ги видят. Ако изберат тъмнината вместо
светлината, престъпността им ще бъде не по-малка. Защо мъже и жени не
четат и не се просветят за тези неща, които така решително повлияват на
тяхното телесно, интелектуално и морално здраве? Бог ни е дал организъм,
за който да се грижим и да го пазим в най-добро състояние за Негова
служба и слава. „Вие не сте свои си. Не знаете ли, че тялото ви е храм
на Светия Дух, Който имате от Бога и вие не сте свои си?
Защото сте с цена изкупени, затова прославете Бога с. вашето тяло и
с духа си, който е от Бога. Не знаете ли, че вие сте храм на Бога и че Божият
дух обитава във вас? Ако някой оскверни Божия храм, него Бог ще разруши,
защото Божият храм е свят, който храм сте вие.“ (448.1)